Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Wyniki Nokii za 2Q2005

Wyniki Nokii za 2Q2005

sirmark 22 Lipca 2005 14:38

0 0

Nokia w II kwartale 2005 osiągnęła obroty netto 8,1 mln EUR i zysk na jedną akcję 0,18 EUR Spółka zwiększa obroty o 25% i szacunkową prognozę rynku urządzeń komórkowych w roku 2005 do 760 mln sztuk.

NOKIA W DRUGIM KWARTALE 2005 ORAZ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2005
mln EUR
II kw. 2005*
II kw. 2004 zrewido-
wany **
Zmiana (%)
I półrocze 2005
I półrocze 2004 zrewido-
wane **
Zmiana (%)
Obroty netto
8 059
6 463
25
15 455
12 811
21
Mobile Phones
4 864
4 050
20
9 391
8 130
16
Multimedia
1 377
729
89
2 510
1 473
70
Enterprise Solutions
198
185
7
505
369
37
Networks
1 620
1 530
6
3 051
2 876
6
Zysk operacyjny
1 004
888
13
2 122
1 907
11
Mobile Phones
789
802
-2
1 658
1 831
-9
Multimedia
126
-64
281
-86
Enterprise Solutions
-76
-62
-85
-97
Networks
209
227
-8
430
381
13
Wspólne wydatki grupy
-44
-15
-162
-122
Marża operacyjna (%)
12.5
13.7
13.7
14.9
Mobile Phones (%)
16.2
19.8
17.7
22.5
Multimedia (%)
9.2
-8.8
11.2
-5.8
Enterprise Solutions (%)
-38.4
-33.5
-16.8
-26.3
Networks (%)
12.9
14.8
14.1
13.2
Przychody i wydatki finansowe
103
135
-24
181
211
-14
Zysk przed opodatk. i udziałami mniejszośc.
1 108
1 017
9
2 300
2 108
9
Zysk netto
799
695
15
1 662
1 424
17
Zysk na jedną akcję, EUR
Podstawowy
0.18
0.15
20
0.37
0.31
19
W przeliczeniu na wszystkie akcje
0.18
0.15
20
0.37
0.31
19

*Pozycje specjalne w II kwartale 2005
- Zysk operacyjny Nokia w II kwartale 2005 obejmuje przychód w wysokości 37 mln EUR związany ze sprzedażą nieruchomości zaksięgowaną jako inne wspólne przychody grupy.
- Na wynik finansowy Nokia pozytywnie wpłynął przychód w wysokości 17 mln EUR, reprezentujący sprzedaż reszty obligacji France Telecom.
- Pozytywny wpływ tych pozycji specjalnych na zysk na jedną akcję w II kwartale 2005 wyniósł 0,01 EUR.
Pozycje specjalne w II kwartale 2004
- Pozycje specjalne w II kwartale 2004 miały dodatni wpływ na zysk na jedną akcję wynoszący 0,03 EUR.
**Nowe standardy IFRS
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (IFRS) uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2005 roku. Wyniki uzyskane przez Nokia w pierwszym kwartale, w pierwszej połowie i w całym roku 2004 odzwierciedlają obecnie retrospektywne wdrożenie standardów IFRS i IAS 39 R.

JORMA OLLILA, PREZES I DYREKTOR NACZELNY:
Jestem bardzo zadowolony ze znacznego wzrostu obrotów, wynoszącego w drugim kwartale 25% licząc rok do roku, i z jeszcze większego wzrostu obrotów uzyskanego przez nasz dział telefonów komórkowych. Równocześnie, w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku, zysk na jedną akcję Nokia wzrósł o 20%. Pod względem ilości sprzedanych telefonów zanotowaliśmy wzrost o 34%, co pozwoliło nam zwiększyć udział w rynku do 33%. Wyraźnie dowodzi to, że potrafimy wykorzystać szybki rozwój branży na rynkach rozwijających się i jednocześnie utrzymać czołową pozycję na rynku nowoczesnych, zaawansowanych telefonów, czyli tak zwanych smartfonów. Światowa wielkość sprzedaży w całej branży była nieco większa od naszych oczekiwań, co skłoniło nas do podwyższenia całorocznej prognozy rynkowej o 20 mln, do 760 mln sztuk telefonów. Ponieważ jednak wzrost ten przypada przede wszystkim na rynki rozwijające się, gdzie dominują proste telefony oraz presja cenowa jest obecnie duża, przeciętne ceny sprzedaży w całej branży nadal wykazują tendencję spadkową. To zjawisko z pewnością dotyczyło Nokia w drugim kwartale i przełożyło się na naszą rentowność. Obecnie jesteśmy przekonani, że takie trendy utrzymają się do końca roku zarówno w skali branży jak i w przypadku firmy Nokia.

Nowe produkty oraz efektywność operacyjna mają podstawowe znaczenie dla złagodzenia wpływu na naszą rentowność wynikających ze zmian w miksie produktów i presji cenowych. Od początku roku wprowadziliśmy na rynek 34 nowe telefony komórkowe obejmujące różne przedziały cenowe. W perspektywie średnio i długoterminowej, zamierzamy zoptymalizować nasze globalne zdolności produkcyjne w różnych segmentach i w zakresie różnych produktów oraz będziemy nadal rozwijać naszą sieć logistyczną.

Cieszę się z powiększenia lub utrzymania naszego udziału w rynku telefonów komórkowych we wszystkich regionach świata. Nasz 33-procentowy udział w rynku w II kwartale jest wynikiem zdecydowanego wzrostu w Ameryce Łacińskiej, Chinach i Ameryce Północnej, przy równoczesnym utrzymaniu naszego udziału w Azji i Pacyfiku oraz Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce. W segmencie telefonów trzeciej generacji (3G) także zwiększyliśmy udział w rynku, co było zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Nasz dział infrastruktury mobilnej uzyskał w II kwartale dobre wyniki, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Tym niemniej połączony wpływ niezwykle silnej konkurencji rynkowej oraz nasze działania skierowane na nowe, rozwijające się rynki mogą zmniejszyć rentowność działu Networks w drugiej połowie roku w porównaniu z pierwszą połową roku 2005.

Oceniając cały II kwartał można stwierdzić, że odnieśliśmy wiele sukcesów w rozwoju naszej działalności w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Nadal postępuje proces konsolidacji branży, obejmujący liderów rynku w sektorze zarówno urządzeń, jak i sieci, jednakże Nokia jest dobrze przygotowana do tego rodzaju procesów. Aby podołać zmianom, nadal będziemy realizować ukierunkowane, zdecydowane inwestycje dotyczące marketingu oraz badań i rozwoju.

Dzięki odnowionej ofercie zaawansowanych telefonów komórkowych i przewadze ilościowej, pozycji marki oraz wysokiej jakości w sektorze prostych, tanich telefonów – gdzie wzrost jest coraz większy – mamy solidną podstawę do umocnienia pozycji lidera w zakresie produktów i technologii.

WYDARZENIA W BRANŻY

W oparciu o zmianę wielkości sprzedaży w II kwartale 2005 Nokia przewiduje obecnie, że globalny rynek telefonów komórkowych w całym roku 2005 osiągnie wielkość 760 mln sztuk, podczas gdy nasza poprzednia prognoza mówiła o 740 mln sztuk, w porównaniu z 643 mln sztuk w roku 2004. Przewidujemy, że większy wzrost sprzedaży będzie zasługą przede wszystkim rosnącej liczby abonentów telefonii komórkowej na rynkach rozwijających się.

Nadal oczekujemy, że wartość ogólna rynku telefonów komórkowych w roku 2005 wzrośnie. Tym niemniej, ponieważ wzrasta udział tanich prostych telefonów, przewiduje się, że średnie ceny sprzedaży w branży będą miały w pozostałej części roku tendencję spadkową. Jeżeli chodzi o infrastrukturę mobilną, to Nokia przewiduje, że globalny rynek w roku 2005 nieco wzrośnie – licząc w euro - w porównaniu z rokiem 2004. Operatorzy w krajach rozwijających się znajdują się na różnych etapach przyspieszania rozbudowy przepustowości swych sieci, tak by móc obsłużyć coraz liczniejszych użytkowników telefonii komórkowej podczas gdy na rynkach zaawansowanych przewidujemy kontynuację ukierunkowanych inwestycji w przepustowość i optymalizację sieci.

PROGNOZA NA III KWARTAŁ 2005
Przewiduje się, że w III kwartale obroty netto grupy Nokia znajdą się w przedziale od 7,9 do 8,2 mld EUR, w porównaniu z 7,1 mld EUR w III kwartale 2004. Szacunkowy zysk na jedną akcję (w przeliczeniu na wszystkie akcje) powinien wynieść od 0,14 do 0,17 EUR, podczas gdy w III kwartale 2004 było to 0,15 EUR.

W niedalekiej przyszłości Nokia zamierza zrezygnować z podawania liczbowych danych orientacyjnych o obrotach i zysku na jedną akcję w swych kwartalnych komunikatach o wynikach finansowych. Jest to wynikiem niedawno zapoczątkowanego przez nas przejścia ku dobrowolnemu ujawnianiu danych i informacji finansowych dla wszystkich czterech grup biznesowych oraz jest zgodne z ostatnimi uregulowaniami i bieżącymi zmianami w przepisach odnoszących się do ujawniania informacji.

NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE ZA DRUGI KWARTAŁ 2005


Grupa Nokia
Obroty netto grupy Nokia w drugim kwartale 2005 wzrosły o 25%, do 8,1 mld EUR, podczas gdy w drugim kwartale 2004 było to 6,5 mld EUR. Przy stałych kursach walut obroty netto grupy wzrosłyby o 27%. Do uzyskania tego liczonego w skali roku wzrostu obrotów przyczyniły się wszystkie cztery grupy biznesowe Nokia.
Zysk operacyjny Nokia w drugim kwartale wzrósł o 13% licząc rok do roku, do 1,0 mld EUR, podczas gdy w II kwartale 2004 było to 0,9 mld EUR; marża operacyjna wyniosła 12,5% (13,7%). Operacyjny przepływ gotówki w II kwartale 2005 wyniósł 0,5 mld EUR, a w drugim kwartale 2004 było to 1,4 mld EUR; Całkowita łączna wartość gotówki i innych środków płynnych wyniosła 11,2 mld EUR, podczas gdy w dniu 31 marca 2005 było to 12,6 mld EUR. Na dzień 30 czerwca 2005 nasz stosunek długu do kapitału własnego (dźwignia finansowa) wynosił -80%, podczas gdy na 31 marca 2005 miał wartość -94%.

Telefony komórkowe
W II kwartale 2005 całkowita wielkość sprzedaży telefonów komórkowych uzyskana przez grupy biznesowe Mobile Phones, Multimedia i Enterprise Solutions wyniosła 60,8 mln sztuk, co licząc rok do roku daje wzrost o 34%, a w porównaniu z poprzednim kwartałem – wzrost o 13%. W tym samym okresie wysokość sprzedaży w całej branży osiągnęła szacunkową wartość 183 mln sztuk, co daje wzrost o 24% licząc rok do roku i o 8% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

W grupie smartfonów, zgodnie z szacunkami Nokia, wielkość sprzedaży dla całej branży sięgnęła około 12 mln sztuk w II kwartale 2005, podczas gdy dla II kwartału 2004 szacunkowa sprzedaż wyniosła 3,5 mln sztuk. Wielkość sprzedaży smartfonów Nokia osiągnęła 6,7 mln sztuk – w drugim kwartale 2004 było to 2,1 mln sztuk.

Poniższa tabela przedstawia wysokość sprzedaży telefonów Nokia w poszczególnych okresach, a także tempo rocznego wzrostu z rozbiciem na regiony geograficzne.

WYSOKOŚĆ SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ MOBILNYCH NOKIA W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH GEOGRAFICZNYCH
(miliony sztuk)
II kw. 2005
II kw. 2004
Zmiana rok do roku (%)
I kw. 2005
Europa, Środkowy Wschód, Afryka
27.8
17.8
56
27.4
Chiny
7.4
4.2
76
7.1
Azja-Pacyfik
10.5
8.2
28
10.6
Ameryka Północna
6.0
7.7
-22
4.3
Ameryka Łacińska
9.1
7.5
21
4.4
Razem
60.8
45.4
34
53.8


Liczony rok do roku wzrost wielkości sprzedaży telefonów Nokia w Chinach był poparty ciągłą ekspansją naszego systemu dystrybucji na obszary mniej zaludnione. W Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce wzrost sprzedaży w II kwartale 2005 (liczony rok do roku) zawdzięczamy odzyskaniu naszej pozycji rynkowej w Europie Zachodniej i utrzymaniu wysokiej sprzedaży na Środkowym Wschodzie i w Afryce. W Ameryce Północnej, w utrzymującym się trudnym, silnie konkurencyjnym otoczeniu, w II kwartale wielkość sprzedaży telefonów Nokia spadła licząc rok do roku.

Z naszych wstępnych szacunków rynkowych wynika, że udział Nokia w rynku w II kwartale 2005 wzrósł do 33%, podczas gdy w II kwartale 2004 było to 31%, a w I kwartale 2005 – 32%. Duże kwartalne wzrosty udziałów w rynku uzyskaliśmy w Ameryce Łacińskiej, Chinach i Ameryce Północnej, a w innych regionach nasz udział nie zmienił się.

Średnia cena sprzedaży uzyskana przez Nokia w II kwartale spadła do 105 EUR, podczas gdy w II kwartale 2004 było to 108 EUR, a w I kwartale bieżącego roku - 110 EUR. Odzwierciedla to przede wszystkim utrzymującą się na rynku presję cenową oraz silniejszy wzrost sprzedaży na rynkach rozwijających się, gdzie w ofercie produktów przeważają tańsze telefony. Przewidujemy, że trendy te utrzymają się w pozostałej części roku.

Mobile Phones: Obroty netto w drugim kwartale 2005 wzrosły o 20% licząc rok do roku, do 4,9 mld EUR, w porównaniu z 4,1 mld EUR w drugim kwartale 2004, co jest zasługą dobrego popytu. Wzrost obrotów był największy w Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce, drugie miejsce zajął region Chin oraz Azji i Pacyfiku, podczas gdy w Ameryce Łacińskiej obroty praktycznie nie uległy zmianie, a w Ameryce Północnej znacząco spadły.

Zysk operacyjny spadł o 2% do 789 mln EUR, w porównaniu z 802 mln EUR w II kwartale 2004, przy marży operacyjnej 16,2% (19,8%). W porównaniu z analogicznym okresem roku 2004 dochodowość w II kwartale 2005 spadła z powodu utrzymującej się presji cenowej na rynku i większego udziału sprzedaży tanich telefonów, generowanego przez silny popyt na rozwijających się rynkach. Na liczoną rok do roku rentowność w II kwartale wpływ wywarły także: wzrost kosztów sprzedaży i marketingu, duża liczba rynkowych premier nowych produktów oraz inicjatywy związane z promowaniem marki.

Multimedia: Obroty netto w drugim kwartale 2005 wzrosły o 89% licząc rok do roku, do 1,4 mld EUR, podczas gdy w II kwartale 2004 osiągnęły poziom 729 mln EUR. Największe obroty uzyskaliśmy w regionie Europy, Środkowego Wschodu i Afryki oraz w strefie Azji i Pacyfiku i w Chinach. Obroty w Ameryce Północnej i Łacińskiej nadal miały niezadowalający poziom. Motorami sprzedaży były intensywne działania marketingowe i zarządzanie ofertą produktów, co przyniosło znaczący wzrost popytu na smartfony wykorzystujące platformę Nokia Series 60 takie jak Nokia 7610 i niedawno wprowadzony na rynek model Nokia 6680, który w II kwartale był największym źródłem przychodów grupy Multimedia.

Zysk operacyjny grupy Multimedia w II kwartale wzrósł do 126 mln EUR, podczas gdy w II kwartale 2004 grupa zanotowała stratę wynoszącą 64 mln EUR; marża operacyjna w II kwartale wyniosła 9,2% (-8,8%). Na rentowność pozytywnie wpłynęły dobre wyniki sprzedaży w sektorze smartfonów z aparatami fotograficznymi. Koszty sprzedaży i marketingu, w porównaniu z II kwartałem 2004, były znacznie wyższe i wiązały się z wprowadzeniem na rynek nowej submarki Nokia Nseries.

Enterprise Solutions: Obroty netto w II kwartale 2005 wzrosły o 7%, do 198 mln EUR, podczas gdy w II kwartale 2004 miały wartość 185 mln EUR. Osiągnięciu tego wyniku sprzyjała większa dostępność aplikacji mobilnych przystosowanych do potrzeb biznesowych i nowych wersji smartfonu Nokia 9300 oraz komunikatora Nokia 9500, obsługujących różne języki i spełniających wymagania różnych operatorów. W czerwcu wzrosła także dynamika sprzedaży modelu Nokia 9300. Z drugiej strony jednak obroty netto zostały częściowo obniżone poprzez spadek cen w kategorii messaging device. Sprzedaż ścian ogniowych (firewall) nieco spadła licząc rok do roku, co jest zgodne ze spadkiem na rynku globalnym, zanotowanym w I kwartale 2005.

Networks: W II kwartale 2005 obroty netto wzrosły o 6% do 1,6 mld EUR, podczas gdy w II kwartale 2004 wyniosły 1,5 mld EUR. Do uzyskania tego wyniku przyczynił się bardzo wysoki wzrost obrotów w Ameryce Łacińskiej oraz w Azji i Pacyfiku, który z nadwyżką zrekompensował wyniki z innych regionów: w Europie obroty utrzymały się na poprzednim poziomie, a w Ameryce Północnej i w mniejszym stopniu w Chinach – spadły.

Zysk operacyjny grupy Networks w drugim kwartale spadł o 8%, do 209 mln EUR, podczas gdy w drugim kwartale 2004 wynosił 227 mln EUR; marża operacyjna miała wartość 12,9% (14,8%).

Źródło tekstu: Nokia     

Dodaj do:
w sumie: 0


Nikt jeszcze nie wyraził swojej opinii.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-196-42-146.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Czy uważasz, że Play zdąży pokryć własnym zasięgiem całą Polskę do 2020 roku?

Play ma 6000 stacji BTS

 

Zobacz wynik | Opinie (2)

Archiwum Ankiet