Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Wyniki badania konsumenckiego UKE

Wyniki badania konsumenckiego UKE

sirmark 14 Grudnia 2015 14:30

4 1

UKE opublikował wyniki badania ankietowego dotyczącego korzystania z usług telekomunikacyjnych w Polsce. Tegoroczne badanie przeprowadzone zostało, podobnie jak w poprzednich latach, w ujęciu ilościowym. Dodatkowo, po raz pierwszy także w ujęciu jakościowym.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wnioski z badań rynku telekomunikacyjnego w 2015 r.
Klienci indywidualni:
 • Zdecydowana większość Polaków korzysta z telefonu komórkowego (92%). Z kolei najrzadziej wykorzystywaną usługą jest telefonia stacjonarna. Korzystanie z telefonii ruchomej wzrosło o 4 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku, zaś posiadanie telefonu stacjonarnego utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi 24%.
 • Średnie deklarowane wydatki na telefon komórkowy wynoszą 49 zł. Wydatki różnią się w zależności od rodzaju oferty. Klienci korzystający z telefonów na kartę wydają średnio 35 zł, w przypadku ofert abonamentowych miesięczne koszty sięgają poziomu 62 zł, natomiast dla opcji mix - 50zł.
 • W ciągu ostatniego roku znacząco wzrósł deklarowany przez ankietowanych poziom dostępu do Internetu (z 58% do 69%). Najpopularniejsze urządzenia wykorzystywane do połączenia z Internetem to laptopy oraz telefony, z których korzysta zdecydowana większość respondentów.
 • Średnia miesięczna opłata za korzystanie z Internetu stacjonarnego jak i mobilnego wynosiła 55 zł.
 • Większość osób, które posiadają mobilny Internet, spotkała się z usługą LTE (86% odpowiedzi ankietowanych), w tym ponad ? osób deklaruje korzystanie z takiej usługi.
 • Co dziesiąty badany spotkał się z pojęciem "Internet rzeczy" i/lub "machine2machine". 17% osób, które znają to pojęcie korzysta z tego typu rozwiązań (stanowi to prawie 2% całej badanej populacji). Smart TV (82%) to najczęściej wymieniane urządzenia działające w ramach M2M.
 • Zdecydowana większość badanych korzystających z Internetu ma świadomość udostępniania przez siebie danych w sieci i zagrożeń z tym związanych. Ponad 2/3 korzystających z Internetu posiada programy antywirusowe, antyspyware lub inne pozwalające zabezpieczyć komputer czy laptop przed potencjalnymi zagrożeniami.
 • Pakiety usług wiązanych cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Odsetek osób łączących swoje usługi w pakiety wzrósł w ciągu ostatniego roku z 16% do 23%. Nie zmienił się za to skład pakietów, w dalszym ciągu najczęściej łączone są usługi: TV i Internet stacjonarny.
 • Większość klientów indywidualnych dostrzega szereg pozytywnych zmian na polskim rynku usług telekomunikacyjnych (72%). Wśród pozytywnych zmian klienci indywidualni, podobnie jak 2014 r., wymieniali najczęściej rozwój nowych technologii oraz obniżkę cen na rynku telekomunikacyjnym.

uke raport rynek uke raport rynek uke raport rynek uke raport rynek

Klienci indywidualni powyżej 50 roku życia:
 • W 2015 r. korzystanie z usługi telefonii ruchomej deklarowało 92% badanych respondentów powyżej 50 roku życia. Jest to o 3 p.p. więcej niż roku poprzednim. 76 % badanych wskazało, że posiadanie telefonu komórkowego jest główną przyczyną rezygnacji z telefonu stacjonarnego.
 • Wśród badanych osób w wieku 50 i więcej lat, w 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego, można zaobserwować wyraźny spadek (o 10 pp) wykorzystania telefonów stacjonarnych w domach (z 40% do 30%).
 • 60% posiadaczy tradycyjnej linii telefonicznej przyznaje, że korzysta z tej usługi z przyzwyczajenia. Dla większości użytkowników telefonu stacjonarnego (78%) usługa ta ma duże znaczenie, 40% badanych nie zrezygnowałoby z tradycyjnej linii na rzecz telefonii ruchomej, 37% jej zwolenników jako powód podaje rozpoznawalność numeru telefonu stacjonarnego wśród rodziny i znajomych.
 • Użytkowanie komputera i dostęp do Internetu deklaruje prawie połowa (44%) badanych osób w wieku 50 i więcej lat.
 • Jako powód niekorzystania z Internetu wśród osób w wieku 50 i więcej lat najczęściej wskazywane są: brak takiej potrzeby (31%), brak umiejętności (27%) oraz dodatkowo przekonanie, że jest to zbyt skomplikowane (14%). Rok wcześniej respondenci także najczęściej wskazywali brak odpowiednich umiejętności (30%) oraz brak potrzeby użytkowania (26%).

Klienci instytucjonalni:
 • Najbardziej rozpowszechnioną usługą telekomunikacyjną wśród klientów instytucjonalnych jest telefonia komórkowa. Korzysta z niej 97% badanych firm, o 8 pp. więcej niż przed rokiem.
 • Telefonia stacjonarna jest nadal wykorzystywana (30%), głównie w większych firmach i sektorze publicznym, jednak w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowuje spory spadek tj. o ponad 20 pp. Konieczność korzystania z telefonii stacjonarnej wymuszają niejako stali klienci, którzy przywykli do tej formy kontaktu.
 • Telefonia komórkowa oraz dostęp do Internetu uważane są za niezbędne narzędzia do prowadzenia biznesu. Większe zadowolenie z korzystania z usług telefonii komórkowej wyrażają duże firmy. Może to wynikać z faktu posiadania dedykowanego opiekuna klienta, o którym wspominają badani w kontekście swojego zadowolenia z wykorzystywanych usług.
 • Dostęp do Internetu posiada 80% przedsiębiorstw. W 2014 r. dostęp do tej usługi deklarowało 72% klientów. W sektorze klientów instytucjonalnych dominuje dostęp stacjonarny do Internetu - posiada go 72% ogółu firm korzystających z sieci. Niektórzy badani szczególnie chwalą sobie dostęp dostarczany za pomocą światłowodu, co gwarantuje jego dużą przepustowość i niezawodność.
 • Najczęstszym powodem posiadania Internetu mobilnego jest potrzeba korzystania z sieci poza siedzibą firmy (51%) oraz atrakcyjniejsza oferta w stosunku do Internetu stacjonarnego (47%).
 • 71% firm posiadających dostęp do Internetu zna usługę LTE. Znajomość tej usługi jest największa w firmach zatrudniających minimum 50 pracowników.
 • 25% przedstawicieli badanych firm słyszała o Internecie rzeczy, ale wykorzystanie rozwiązań działających w systemie Machine2Machine deklaruje jedynie 3% ogółu firm. Powodem, dla którego firmy nie korzystają z rozwiązań M2M są obawy dotyczące bezpieczeństwa danych oraz granic inwigilowania swoich pracowników, jak również niska wiedza na temat tych rozwiązań i ich wysokie koszty.
 • Wykorzystywanie zaawansowanych usług telekomunikacyjnych przez średnie i duże przedsiębiorstwa jest jeszcze ograniczone, jednak powoli staje się bardziej popularne. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na korzystanie z usług w chmurze.
 • Zdecydowana większość (92%) firm jest świadoma zagrożeń płynących z dostępu do sieci i stosuje zabezpieczenia przed potencjalnymi zagrożeniami. Dużo większą wiedzę na temat bezpieczeństwa danych posiadają średnie i duże firmy. Większość z nich posiada politykę bezpieczeństwa danych oraz pracownika oddelegowanego do zajmowania się tą kwestią.
 • Średnie deklarowane miesięczne wydatki na korzystanie z Internetu stacjonarnego wynoszą w firmach 105 zł (w roku ubiegłym średnia wynosiła 79 zł). Wydatki są jednak silnie zróżnicowane w zależności od podmiotu - w firmach mikro (1-9 prac.) wynoszą 102 zł, w firmach małych (10-49 prac.) - 125 zł, zaś w firmach średnich i dużych (powyżej 50 prac.) już 306 zł miesięcznie.
 • Przedstawiciele badanych podmiotów pozytywnie oceniają zmiany na rynku telekomunikacyjnym w ciągu ostatniego roku. Najczęściej wskazują oni: rozwój nowych technologii (34%) oraz obniżki cen (27%). 23% respondentów jako negatywne zjawisko najczęściej wymieniało wysokie ceny usług, poza tym niską skuteczność reklamacji i rozpatrywania skarg oraz małą konkurencję rynkową.
 • Połowa badanych osób 51% (w 2014 r. 36%), które słyszały o działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyraża pozytywną opinię o Urzędzie. Najwyższa znajomość UKE występuje wśród największych przedsiębiorstw - zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Zobacz: raport rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 - klienci indywidualni (5 MB)
Zobacz: raport rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 - klienci indywidualni 50+ (2 MB)
Zobacz: raport rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 - instytucje (4 MB)
Zobacz: raport rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 - klienci indywidualni, badanie jakościowe (3 MB)
Zobacz: raport rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 - badanie jakościowe instytucje (7 MB)

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:

Tagi: uke

w sumie: 9
 • 1

  1.  2015-12-14 15:27:06

  "Większość osób, które posiadają mobilny Internet, spotkała się z usługą LTE (86% odpowiedzi ankietowanych), w tym ponad ? osób deklaruje korzystanie z takiej usługi." - to ile osób deklaruje?

 • 2

  2. ~Ja  2015-12-14 16:08:34  host: 89-68-143-192.dynamic.chello.pl

  "Kluczowe elementy wyboru oferty Dostępu mobilnego to cena (42% wskazań), prędkość (40%) oraz stabilność
  połączenia (39%)." Przecież stabilność nie istnieje w sieciach mobilnych. Niestety częstotliwości nie są z gumy

 • 1

  3. ~R  2015-12-14 16:53:18  host: 89-74-173-170.dynamic.chello.pl

  Czyli oferta prepaid lepsza. Zaspokaja potrzeby generujac mniejsze koszty :-)

 • 2

  4.  2015-12-14 17:04:56

  3). Moje zaspokaja w pełni, abonament zawsze jest pokręcony jak sprężyna...

 • 0

  5.  2015-12-14 18:05:57

  Brałem udział w tym badaniu.

 • 0

  6. ~sam  2015-12-14 18:10:01  host: ip-5-172-247-225.free.aero2.net.pl

  "Jako powód niekorzystania z Internetu wśród osób w wieku 50 i więcej lat najczęściej wskazywane są: brak takiej potrzeby (31%)", czyli jest spora grupa ludzi, którzy nie korzystają i nie chcą korzystać z Internetu, szokujące. Niech teraz rząd nakaże coś załatwiać tylko przez Internet to od razu będzie spora grupa wykluczonych.

 • 0

  7. ~znafca  2015-12-14 18:20:08  host: 185-10-26-111.static.ip.hexaoperator.pl

  3- Weź pod uwagę że w to wliczone są oferty z telefonem, więc abonament wychodzi taniej i to dużo. Przynajmniej według tego badania.

 • 0

  8. ~wzgol  2015-12-19 14:17:39  host: adfp54.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Mi się podoba że mamy coraz większy wybór, że te mniejsze firemki się rozkręcają. Np. Sferia coraz prężniej prosperuje. Odpalili nowe www, są już w całej Polsce i dają rabaty zeby się przecisnąć. Liczę że będzie takich więcej i więcej, zeby ceny spadły.

 • 0

  9. ~jagiel  2015-12-20 13:20:00  host: tb1060.lon.100tb.com

  wiadomo ze to z korzyścią dla nas, bo będa musieli obniżyć ceny.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-224-17-157.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Najlepszy smartfon do 500 zł to:

Polecane smartfony - wakacje 2018

 

Zobacz wynik | Opinie (0)

Archiwum Ankiet