Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości URTiP uwolnił pętlę lokalną - oficjalny komunikat

URTiP uwolnił pętlę lokalną - oficjalny komunikat

WitekT 2 Marca 2005 12:26

0 0

Prezes URTiP wprowadził z urzędu do stosowania przez Telekomunikację Polską ofertę ramową uwolnienia lokalnej pętli abonenckiej w zakresie usług telefonicznych i dostępu szerokopasmowego do sieci Internet.

Decyzja Prezesa URTiP wydana 28. lutego 2005 r. określa ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej (LLU - ang. Local Loop Unbundling) w części dotyczącej dostępu pełnego i dostępu współdzielonego. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na jej szczególne znaczenie dla dalszej liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej jest sposobem na ułatwienie rozwoju konkurencji wśród operatorów w obszarze sieci dostępowej (łącza abonenckie), poprzez dopuszczenie ich do już istniejącej infrastruktury technicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej.

Zdaniem Prezesa URTiP uwolnienie pętli abonenckiej będzie prowadzić do zwiększenia konkurencji, obniżenia cen oraz wzrostu jakości i zakresu oferowanych usług. Cel taki został osiągnięty na rynkach europejskich, gdzie pojawiły się podmioty świadczące usługi w oparciu o istniejącą sieć dawnego monopolisty.

Dostęp pełny do lokalnej pętli abonenckiej (czyli dostęp do pary przewodów doprowadzonych do gniazdka telefonicznego abonenta) polega na przejęciu przez alternatywnego operatora świadczenia usług telefonicznych (połączeń głosowych) oraz dostępu szerokopasmowego do sieci Internet dla dotychczasowego abonenta TP S.A., bez konieczności budowania dodatkowych linii telefonicznych. Dostęp współdzielony polega na przejęciu przez alternatywnego operatora tylko świadczenia dostępu szerokopasmowego do sieci Internet, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości świadczenia usług telefonicznych przez TP na dotychczasowych zasadach.

Po przeprowadzeniu dodatkowych analiz zostanie wydana decyzja uzupełniająca, która rozszerzy ofertę LLU na usługi dostępu szerokopasmowego do węzłów sieci telekomunikacyjnej, zwanego bitstream access (jest to dostęp z wyższego poziomu sieci operatora). W decyzji Prezesa URTiP z 28. lutego 2005 r. rozstrzygnięcie kwestii bitstream access nie mogło już być zawarte, z uwagi na wskazany przez Komisję Europejską ostateczny termin przyjęcia oferty LLU do końca lutego 2005 r.
Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne operator o pozycji znaczącej na rynku usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych ma obowiązek opracowania oferty, która określa ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej oraz związanych z nim udogodnień. Po zatwierdzeniu takiej oferty przez urząd regulacyjny, operator o znaczącej pozycji rynkowej nie może zawierać umów z alternatywnymi operatorami na warunkach gorszych niż zawarte w ofercie ramowej.

Wykonując ustawowy obowiązek TP S.A. dwukrotnie przedkładała do zatwierdzenia własne projekty ofert LLU - 27. kwietnia 2004 r. oraz 23. sierpnia 2004 r. Pierwszy projekt został po miesiącu wycofany przez TP w celu dostosowania jego zapisów do nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29. kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej. Natomiast drugi projekt został odrzucony przez Prezesa URTiP z uwagi na to, że nie różnił się zasadniczo od pierwszego, nie został dopasowany do wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu, a ponadto nie odpowiadał uwarunkowaniom polskiego rynku i potrzebie wspierania efektywnej konkurencji. W tej sytuacji Prezes URTiP podjął 2 września 2004 r. decyzję o rozpoczęciu prac nad urzędowym projektem oferty ramowej LLU, który TP będzie zobowiązana stosować. W postępowaniu administracyjnym na prawach strony i z możliwością zgłaszania własnych propozycji, oprócz TP, wzięli także udział przedstawiciele środowiska operatorów telekomunikacyjnych zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Prezes URTiP postanowił objąć ofertą LLU wszystkich abonentów TP, bez względu na rodzaj wykorzystywanego przez nich planu taryfowego. Oznacza to, że także abonenci TP korzystający z planu socjalnego będą mogli ubiegać się o uwolnienie ich łącza abonenckiego i skorzystanie z usług alternatywnego operatora.

W ramach procedury uwalniania lokalnej pętli abonenckiej, po uzyskaniu od TP informacji ogólnych o możliwości dostępu do danego łącza abonenckiego, alternatywny operator składa wniosek o zawarcie umowy o dostępie. W ciągu 90 dni od złożenia wniosku obie strony prowadzą negocjacje, których finałem jest podpisanie umowy o dostępie oraz o udogodnieniach towarzyszących (kolokacja, kabel korespondencyjny). Po tym okresie nowy operator powinien mieć możliwość złożenia do TP zamówienia na wybrane łącze abonenckie, a po jego realizacji – przejęcia pełnej lub współdzielonej obsługi danego abonenta TP. Odmowa uwolnienia łącza abonenckiego może być uzasadniona tylko brakiem możliwości technicznych po stronie TP.

W sytuacji braku zatwierdzonej metody kosztowej TP, Prezes URTiP uznał, że jedynym sposobem ustalenia stawek rozliczeniowych w zakresie LLU jest oparcie się na stawkach innych operatorów europejskich, działających na konkurencyjnych rynkach, przy uwzględnieniu stopnia rozwoju polskiego rynku. Prezes URTiP brał jednak pod uwagę fakt, że koszty związane z zakupem sprzętu telekomunikacyjnego są podobne zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Źródło tekstu: URTiP     

Dodaj do:
w sumie: 2
  • 0

    1. ~Pero  2005-03-02 14:44:00  host: pf.epsa.pl

    no to ciekawe kiedy internet alternatywnego operatora bedzie dostępny poprzez gniazdko TP?

  • 0

    2. ~DASTI  2005-03-03 14:45:00  host: dk58.internetdsl.tpnet.pl

    NO, MOŻE SIĘ W KOŃCU COŚ RUSZY ,BO MAM DOŚĆ KOCHANEJ TP .

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-224-117-28.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.