Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UOKiK pozywa operatorów - oficjalnie

UOKiK pozywa operatorów - oficjalnie

WitekT 30 Kwietnia 2009 10:59

0 0

Opłata za zdjęcie blokady karty SIM, uciążliwe formalności w przypadku kradzieży telefonu czy pozbawienie konsumenta dostępu do usług, za które regularnie płaci - to tylko niektóre działania operatorów telekomunikacyjnych kwestionowane przez Prezes UOKiK. Urząd skierował do sądu pozwy przeciwko PTC, Centertelowi oraz P4.

UOKiK prowadzi stały monitoring wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców działających w różnych branżach. Zgodnie z kodeksem cywilnym, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Klauzule uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone są wpisywane do rejestru prowadzonego przez Prezes UOKiK. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie prawnym z udziałem konsumentów jest zakazane. Obecnie znajduje się w nim ponad 1500 klauzul - 99 dotyczy usług telekomunikacyjnych i internetowych.

W ostatnich dniach Prezes UOKiK skierowała trzy pozwy do sądu o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez operatorów sieci Era, Orange oraz Play. To wynik dużej kontroli przeprowadzonej przez Urząd w 2007 roku, podczas której sprawdzane były wzorce umowne stosowane przez operatorów sieci Plus, Era, Orange oraz Play. UOKiK zakwestionował wówczas szereg postanowień, które do chwili obecnej nie zostały zmienione przez pozwanych przedsiębiorców. Natomiast operator sieci Plus uniknął pozwu w wyniku współpracy podjętej z Urzędem i zmierzającej do usunięcia kwestionowanych postanowień umownych.

W pozwach znajdują się łącznie 24 klauzule. Zastrzeżenia Prezes UOKiK budzą m.in. postanowienia, które w momencie zalegania z płatnością dają możliwość rozwiązania wszystkich umów łączących operatora z konsumentem. Nie ma przy tym znaczenia, że zaległości dotyczą tylko jednej z nich, np. korzystania z Internetu. Klauzula taka w sposób rażący narusza interesy konsumentów, powodując, że są oni pozbawieni możliwości korzystania z usług, które opłacają w terminie. Urząd kwestionuje także praktyki ograniczające dostęp do części lub wszystkich usług oraz jednocześnie konieczność zapłacenia jednorazowej opłaty z tego tytułu, jak również za ponowne ich uruchomienie. Także te klauzule zostały skierowane do sądu.

Prezes Urzędu kwestionuje również pobieranie przez operatora telekomunikacyjnego opłaty (nawet kilkaset zł) za zdjęcie blokady karty SIM w trakcie trwania umowy - jej usunięcie umożliwia konsumentowi korzystanie z usług innych operatorów. Zdaniem Prezes UOKiK brak jest podstaw do pobierania takich opłat, biorąc pod uwagę, że po wygaśnięciu umowy usługa ta jest bezpłatna. Ponadto pobieranie opłaty pełni de facto funkcję dodatkowej kary umownej, która jest nieuzasadniona w świetle prawa telekomunikacyjnego, a jednocześnie stanowi dodatkową barierę mającą zniechęcić konsumenta do ewentualnej zmiany operatora.
Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło również uzależnianie przez przedsiębiorcę swojej odpowiedzialności, w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia bądź utraty karty SIM, od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności. Zdaniem Prezes UOKiK już samo zgłoszenie telefoniczne powinno powodować zawieszenie możliwości wykonywania połączeń wychodzących i przychodzących. Tymczasem przedsiębiorcy zastrzegają, że za opłaty wynikające z używania przez osoby trzecie utraconej karty SIM, do momentu wydania przez operatora potwierdzenia pisemnego zgłoszenia od konsumenta, wyłączną odpowiedzialność ponosi abonent.

Przedsiębiorcy zastrzegają sobie również prawo obciążenia konsumenta odsetkami karnymi i jednocześnie jednorazową opłatą w momencie zalegania z płatnością. Zdaniem UOKiK nakładanie na konsumentów skumulowanych sankcji w sytuacji opóźnienia w zapłacie należności nie znajduje uzasadnienia.

Jeżeli sąd podzieli argumenty Prezes Urzędu, zakwestionowane postanowienia zostaną wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, a ich stosowanie w obrocie będzie zabronione. Jeśli przedsiębiorcy mimo to będą ją stosowali, UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć karę w wysokości do 10% ubiegłorocznego przychodu.

W przypadku usług telekomunikacyjnych słabsi uczestnicy rynku mogą uzyskać pomoc w UKE, który zajmuje się rozwiązywaniem sporów konsumentów z przedsiębiorcami poprzez mediacje, jak również przed działającym przy Prezesie UKE sądem polubownym.

Źródło tekstu: UOKiK     

Dodaj do:
w sumie: 54
 • 0

  35.  2009-05-01 14:08:30

  WitekT - i to robisz - blokujesz telefon. A papiery? Czy konsultant ma na słowo z dugiej strony słuchawki uwierzyć, ze jesteś uprawnionym do zmian na koncie? Skąd niby? Patrzy z dwóch stron na problem. Czy jakiś problem potwierdzić pisemnie fakt kradzieży?

 • 0

  36.  2009-05-01 14:16:38

  wlo: a jak chcesz potwierdzić pisemnie fakt kradzieży będąc w Barcelonie? I nie, nie zablokował telefonicznie rozmów wychodzących... Ja uważam, że SAMA blokada połączeń wychodzących po podaniu danych właściciela karty (bez hasła abonenckiego), powinna wystarczyć - przecież właściciel będzie mógł je momentalnie odblokować po podaniu hasła... A kto zapłaci za ewentualne, nieautoryzowane połączenia? A - i w Erze dało się zablokować same połączenia "na gębę"...

 • 0

  37.  2009-05-01 16:46:43

  WitekT - naprawdę nie wiem ;-) Ale wydaje mi się, ze są tam telefony, faksy itd.?

 • 0

  38.  2009-05-01 16:49:50

  Przeczytaj regulamin i zobacz co znaczy "pisemnie". Na pewno znajdzie się metoda by w ten sposób zgłosić kradzież i blokadę stałą numeru. Jeśli by można było blokować po podani danych, to założę się ze bedzie nagminne blokowanie "dla jak" telefonów kolegów a nawet rodziców, rodziców kolegów (mówię o dzieciach) czy wręcz to samo wśród dorosłych. Nie wydaje mi się to sensowne.

 • 0

  39.  2009-05-01 16:51:29

  W Plusie też się daje - nie wiem dlaczego mówisz że nie? Znam co najmiej 5 takich przykładów - w tym Simplusa ;-) Zasada jest jedna - blokują na 2 dni a potem trzeba to zgłosić "oficjalnie". Przez 2 dni naprawdę można wiele.

 • 0

  40. ~ukenamuniu  2009-05-01 20:42:27  host: 86-59-n1.aster.pl

  #11: jesteś z tych, co umią i rozumią?

 • 0

  41.  2009-05-01 22:26:54

  wlo: a słyszałeś o nagminnym blokowaniu telefonów w Erze, która to umożliwia? I mówię, że się NIE DA, bo jak kumpla obrobili w grudniu w Barcelonie o 2 w nocy, to dopóki rano się nie dodzwonił do swojego opiekuna w ramach firmy, to nie zablokował wychodzących - mimo, ze dzownił do BOKu Plusa i wszystko wyjaśniał, ze prosi o same zablokowaie wychodząych i nic więcej. A tak przy okazji - co miałby wysłać tym faksem z Barcelony? Co innego niż mógłby powiedzieć przez telefon?

 • 0

  42.  2009-05-02 14:40:03

  WitekT - papier to papier. Łatwiej udowodnić przekręt niż po zgłoszeniu głosowym. To, że miał problemy o 2 w nocy (służbowy wyjazd - co on o 2 w nocy na ulicy robił?) skontaktować się z osobą odpowiedzialną w firmie, to już problem firmy. To, że nie powinien mieć tego telefonu (czy pownien?) - to sprawa firmy. Na pewno nie operatora ;-) Poza tym... Zawsze u operatora można zgosić ktojest użytkownikiem telefonu, można udostępnić hasło (w Plusie pluskod5) żeby użytkownik miał większe możliwości. Naprawdę można wiele. A nie wierzę, ze na telefon mu nie zablokowali wychodzących. Nie wierzę po prostu. Chyba, ze nie potrafił powidzieć czyj to jest telefon tak naprawdę.

 • 0

  43.  2009-05-02 14:52:07

  Nie wiem co umożliwia Era, bi nie korzystam, nie mam też znajomych, którzy mogliby mi cokolwiek powiedziec na ten temat. Jedyne co mogę zrobić to przeczytać regulamin. A ten nie rózni się wiele w tej kwestii z regulaminem Plusa. No - na plaus Ery przemawia fakt, że o jeden dzień dłużej dają na złożenie zawiadomienia w formie... pisemnej ;-) Niestety - Era żąda potwierdzenia zgoszenia kradzieży na policji... W Plusie natomiast: "Zagubienie lub kradzież karty SIM może zgłosić telefonicznie również osoba, która za zgodą Abonenta użytkuje kartę SIM". Co do skutków korzystania przez osoby trzecie - w obu przypadkach są identycne zasady inaczej tylko sformułowane. Generalnie operator odpowiada po zgłoszeniu. Nie widzę więc róznicy wielkiej. Może praktyka u operatorów jest inna? Nie wiem. Regulaminy jasno mówią, ze nie ma większych różnic.

 • 0

  44.  2009-05-02 14:56:21

  Dodam tylko, potwierdzając to, ze jeśli pracownik ma uprawnienie, nie jest możliwe, zeby na telefon nie zablokowali, że sam administruję 6 kontami abonenckimi (w tym 5 rodziny i znajmych, łącznie ok. 20 telefonów) i nigdy od odkąd to robię żaden konsultant nie odmówił mi wykonania dyspozycji - czy aktywacji usługi, czy reklamacji, czy zmiany planu taryfowego itd.

 • 0

  45.  2009-05-03 16:34:23

  wlo: zaraz, zaraz - co ma do tego co mój kolega robił o 2 w nocy? To ma być za merytoryczny argument? To był dziennikarz telco, który DOSKONALE wie jak rozmawiać z BOKami - w Erze poszło bez problemu po powiedzeniu, kto jest właścicielem, w Plusie nie poszło (właścicielem była jego redakcja, podał odpowiednie dane adresowe). I nie odpowiedziałeś mi na pytanie - słyszałeś, żeby w Erze nagminnie blokowali "dla jaj" wychodzące? Nie wierzysz, ale opierasz się tylko na swojej intuicji, a on to przerobił w realu... I sorry, ale SAMO zablokowanie wychodzących powinno być możliwe ZAWSZE po podaniu danych, na kogo jest zarejestrowany telefon, w sumie dla mnie wystarczyłoby same imię i nazwisko lub nazwa firmy w powiązaniu z numerem telefonu i podaniu np, jednego z ostatnich, wykonanych połączeń (to już dość skutecznie pozwala na identyfikację).

 • 0

  46. ~lesio  2009-05-04 13:12:16  host: 212-106-26-112.adsl.inetia.pl

  A zapis w umowach, ze po wygasnieciu umowa zawarta na czas okreslony, zamienia sie w umowe na czas nieokreslony, jest dozwolony? Bo kiedys czytalem, ze UOKiK ma co do tego zapisu zastrzezenia.

 • 0

  47.  2009-05-04 13:14:09

  lesio: tam był chyba przypadek cyfry+, który mówił coś o przedłużeniu o kolejny okres, dłuższy niż 1 miesiąc... Przedłużenie z normalnym okresem wypowiedzenia moim zdaniem jest ok - zapewnia ciągłość świadczenia usług i nie jest problematyczne, jeżeli chodzi o rozwiazanie umowy (standardowy miesiąc wypowiedzenia).

 • 0

  48.  2009-05-04 17:52:57

  WitekT - nie wiem bo nie używam. Myślę, ze żaden rozsądny człowiek dla jaj tego nie robi. Tym bardziej że regulamin jasno mówi, że blokadę może zgłosić abonent (w Erze) albo abonent lub użytkownik (w Plusie) - ludzie więc jaj nie robią ;-) Generalnie sie zgadzam co do prawidłowej identyfikacji abonenta albo użytkownika uprawnionego. Nie rozumiem natomiast w czym problem z tym pismem po 2 dniach? Przeciewż zablokować można na telefon przez kogokolwiek tak naprawdę! Jełsi ten redaktor (żartowałm co tego co w niocy na ulicy robił) nie dał rady, to nie wiem w jakiej był kondycji... (znowu żart). Nie wierzę natomiast, zeby na telefon nie zablokowano od razu po zgłoszeniu wychodzących! Regulamin na to ozwala. Jeśli nie zablokowali a jakieś "minuty" ktoś ukradł myślę, ze bez najmniejszego problemu przeniósłbym odpowiedzialność za to na operatora. Wiem z praktyki, że Plus blokuje na telefon (i to w Simplusie - o czym mówiłem) wychodzące! Nie rozumiem sytuacji, o której piszesz. Nie wierzę, ze się to nie udało.

 • 0

  49.  2009-05-04 17:55:39

  Jakaś nadzwyczajna sytuacja chyba musiała się zdarzyć. Albo debilny konsultant. Generalnie napisałbym skargę z żądaniem rekompensaty za stracony czas i połączenia z zagranicy jakie musiałbym wykonać w tej sprawie ;-)

 • 0

  50. ~Rey  2009-05-07 18:42:37  host: nat-tor3.aster.pl

  Fajnie będzie jeśli Era i Orange będą musiały zmienić regulaminy.;]

 • 0

  51. ~kinia  2009-06-03 19:56:36  host: apn-77-113-42-100.dynamic.gprs.plus.pl

  Czy ktoś wie coś o sprawie zmiany regulaminu przez Orange?Czy będzie zmiana regulaminu i kiedy?

 • 0

  52. ~a  2009-06-16 11:30:52  host: chello087207114201.chello.pl

  "Polkomtel od 1. lipca zmienia regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych." "Umowę będzie można wypowiedzieć w ciągu 7 dni od daty płatności rachunku" NIEJASNOŚĆ!!! -sprawa dotyczy terminu płatności??? Czy daty dokonania płatności??? Pilne!!! Proszę o odpowiedż!!! Jestem po dyskusji na ten temat z panią z BOKu :///

 • 0

  53.  2009-06-16 11:32:15

  Od terminu płatności FV.

 • 0

  54. ~a  2009-06-16 21:45:34  host: chello087207114201.chello.pl

  Dziękuję, więc się spóźniłem :/

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-225-31-188.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Czy uruchamianie Windowsa 10 na urządzeniach mobilnych z Androidem ma sens?

Na smartfonach Huaweia można uruchomić Windowsa 10 dzięki chmurze

 

Zobacz wynik | Opinie (0)

Archiwum Ankiet