Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UKE: zmiana regulaminu PTC - można wypowiedzieć bez roszczenia odszkodowawczego

UKE: zmiana regulaminu PTC - można wypowiedzieć bez roszczenia odszkodowawczego

WitekT 22 Marca 2007 13:31

0 0

W związku z licznymi zapytaniami napływającymi do UKE dotyczącymi uprawnienia abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian w związku ze zmianą regulaminu dokonaną przez jego dostawcę usług telekomunikacyjnych Prezes UKE przedstawił oficjane stanowisko w tej sprawie.

Oto treść tego oświadczenia:

Zasady dotyczące stosowania regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych regulują przepisy art. 59 oraz 60 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (dalej zwaną Ustawą).

Zgodnie z art. 59 ust. 2 Ustawy dostawca o każdej zmianie musi zawiadomić abonenta, przy czym powinno to nastąpić z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian. Równocześnie, abonent powinien zostać poinformowany o prawie odstąpienia od umowy z dostawcą w przypadku braku akceptacji tych zmian. Obowiązkowi informowania o każdej zmianie w regulaminie, odpowiada uprawnienie abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku wprowadzenia zmiany.
Należy wskazać, iż przepis ten dotyczy każdej zmiany w regulaminie. Obowiązek informowania o zmianie nie jest zależny od tego, czy dotyczy elementów obowiązkowych regulaminu wskazanych w treści art. 60 Ustawy, czy też elementów dodanych przez dostawcę. Ustawodawca nie różnicuje obowiązku w zależności od tego, czy zmiany są korzystne dla abonenta czy też nie. Jest to zrozumiałe, ze względu na subiektywność takiej oceny, gdyż zmiana mogłaby być rożnie oceniana przez abonenta i dostawcę. Przepis ten nie uzależnia także obowiązków dostawcy oraz uprawnienia abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, czy też przyczyn ich wprowadzenia. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w doktrynie, gdzie stwierdzono, iż zmiana regulaminu upoważnia stronę do wypowiedzenia umowy niezależnie od zakresu zmiany oraz tego, czy zmiana pogarsza sytuację pozwanego. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy abonent nabywa w związku z samym faktem zmiany regulaminu (T. Piątek, Prawo Telekomunikacyjne. Komentarz, CH Beck 2005, kom. do art. 59 Ustawy, Nb. 7). Przepisy Ustawy odpowiadają w tym zakresie przepisom Kodeksu Cywilnego dotyczącym wzorów umownych. Zgodnie z art. 3841 KC wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 KC, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. W przypadku zmiany regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych mamy do czynienia z sytuacją identyczną jak przy wprowadzeniu wzorca w trakcie trwania stosunku o charakterze ciągłym.

Stosownie do powyższego, należy uznać, iż wykładnia literalna przepisu jednoznacznie wskazuje, że prawo abonenta do wypowiedzenia umowy przysługuje w każdym wypadku zmiany regulaminu. Ustawodawca nie ogranicza przy tym prawa abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, lub przyczyn ich wprowadzenia.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa Prezes UKE stwierdza, że dokonana z dniem 15. marca (data pisma wysyłanego do abonentów) zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zdaniem Spółki nie będąca zmianą, a jedynie uzupełnieniem obowiązującego od 1. października 2003 roku Regulaminu, o postanowienia szerzej opisujące tryb postępowania reklamacyjnego, nie została dokonana prawidłowo. We wspomnianym piśmie adresowanym do abonentów brak jest powiadomienia abonenta o przysługującym mu prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian oraz niezachowany został termin powiadomienia abonenta przed wejściem tych zmian w życie.

Prezes UKE stwierdza, iż w związku z dokonaniem w marcu 2007 roku zmian w obowiązującym od 1. października 2003 roku Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, abonentom, którzy tych zmian nie zaakceptują przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, a w przypadku skorzystania z tego prawa PTC Sp. z o.o. nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 372
 • 0

  353. ~funmix  2007-03-27 13:49:02  host: azc130.internetdsl.tpnet.pl

  Wg. UKE wygląda na to, że sprawa nie będzie taka łatwa dla nas "malutkich". W mediach cisza, UKE "jakby co nie nie my". Chyba zostaniemy sami z tym, chyba ,że znajdzie sie jakiś prawnik który wytoczy zbiorowy proces.

 • 0

  354. ~funmix  2007-03-27 13:49:26  host: azc130.internetdsl.tpnet.pl

  A może zasypiemy mailami biura poselskie??? Tylko nie pisać do SamoOBORY i debili którzy nas pogrążą. Ponoć mamy rząd którzy walczy o obywateli niech PO i PiS z Ziobro na czele kopną tą "szwabską" Era w dupe !!!! Kto wie może ta sprawa ich zjednoczy ;)

 • 0

  355.  2007-03-27 14:49:20

  mnie najbardziej dziwi ta cisza w mediach...

 • 0

  356. ~  2007-03-27 15:29:08  host: 87-205-237-209.adsl.inetia.pl

  przeanalizowałem raz jeszcze sprawę "uzupełnienia" regulaminu z powodu nowych wypowiedzi PTC "Wprowadzenie do Regulaminu, który obowiązuje od 1 października 2003 r. uzupełnień wynikających bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa uszczegóławia jedynie zakres naszych obowiązków wobec klientów. Obowiązkom tym PTC podlegała na mocy powszechnie obowiązujących przepisów również przed wpisaniem ich do Regulaminu." takie jest stanowisko PTC... przeanalizowałem regulaminy ŚUT wszystkich operatorów i oto do czego doszedłem... w starym regulaminie w opisie drogi postępowania reklamacyjnego czytamy: §20 ust. 10 "W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Abonent może wnieść w formie pisemnej, elektronicznej bądź faksem odwołanie do Komisji Reklamacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację." w nowym regulaminie brakuje takiego zapisu, zamiast tego możemy przeczytać: §20 ust. 10. "Odpowiedź Operatora na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.". W ustawie o Prawie Telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. nie znajdziemy żadnej wzmianki o tym, że odpowiedź operatora na reklamacje jest ostateczna i nie można się od niej odwołać! Zatem nie jest to jak twierdzi PTC tylko powtórzenie obowiązujących przepisów prawa, ale istotne ograniczenia praw abonenta na drodze postępowania reklamacyjnego! Dodam tylko, że żaden operator w swoim regulaminie ŚUT nie zawarł takiego ograniczenia, co wiecej w regulaminie P4(który jest przecież najnowszy co za tym idzie na bieżąco ze wszystkimi zmianami w PT) zawiera w swojej treści zapisek o możliwości odwołania się od negatywnego rozpatrzenia reklamacji(§14 ust. 9b), który to przecież fragment usunęło PTC...

 • 0

  357. ~pawel_d  2007-03-27 16:23:41  host: ggi172.internetdsl.tpnet.pl

  Złożyłem wypowiedzenie, nie dostałem jeszcze odpowiedzi, ale nie wiem czy dzwonić i anulować to wypowiedzenie czy poczekać na odpowiedź i w razie żądania zapłaty kary wtedy zrezygnować. Czy mogę tak właśnie zrobić, że oni mi przyślą odpowiedź, że chcą zapłaty kary i wtedy im odpowiedzieć, że w takim razie anuluję wypowiedzenie? Czy będą mogli się nie zgodzić na to anulowanie wypowiedzenia?

 • 0

  358. ~pawel_d  2007-03-27 16:25:30  host: ggi172.internetdsl.tpnet.pl

  Umowa nie jest na mnie podpisana, a osoba, na którą ta umowa jest podpisana nie ma czasu ani ochoty chodzić po sądach. A ja z kolei będę potrzebował kasę za miesiąc i nie chcę płacić kary.

 • 0

  359. ~zs  2007-03-27 23:13:31  host: apn-99-86.gprspla.plusgsm.pl

  Przypuszczalnie nic Ci nie zrobią.

 • 0

  360.  2007-03-28 07:14:45

  http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,4019183.html

 • 0

  361. ~pawel_d  2007-03-28 07:25:04  host: ggi172.internetdsl.tpnet.pl

  Dzwoniłem do nich, jeszcze pisma nie rozpatrzyli albo nie dotarło do nich. Mam zadzwonić w piątek i wtedy mogę anulować wypowiedzenie.

 • 0

  362.  2007-03-28 09:05:40

  vesp - nie ma żadnej decyzji, nie ma co skarżyć...

 • 0

  363. ~pawel_d  2007-03-28 14:15:36  host: ggi172.internetdsl.tpnet.pl

  Dokładnie UKE tylko przedstawia swoje stanowisko, kroki prawne jakie mogą być, ale nie nałożyła żadnej kary, więc od czego ma się Era odwołać.

 • 0

  364. ~johnny  2007-03-28 16:16:30  host: nat-tar.aster.pl

  Mogłaby jednakże Era zająć oficjalne stanowisko i je opublikować na stronach.

 • 0

  365. ~znajomy  2007-03-28 16:36:42  host: rq38.internetdsl.tpnet.pl

  a mnie wpienia takie "babulenie" o wszystkim i o niczym. Jęsli UKE jest po to żeby nadzorować prawo telekonumikacyjne to skoro stwierdza że era złamała prawo to ukarać a nie wdawac sie jakąś dziwna polenmikę. Jęsli UKE nie jest władne żeby cos nakazać np. PTC tylko wydaje jakies tam opinie i umywa rączki to po co taki urząd. Jak już zajeli sie sprawą i stwierdzili że ERA łamie prawo a nie sa władni nic jej zrobić to niech skierują sprawe do sądu. Jeśli UKE ma podejrzenie lub jest przekonane że ERA popełniła przestępstwo to skierować sprawę do sądu i załatwic to raz na zawsze. A jesli UKE ma zamiar tylko wypowiadac swoje niewiążące decyzje to zamknąc ten urząd bo nie jest potrzebny.

 • 0

  366. ~olo  2007-03-28 23:49:24  host: acaf10.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Wysłałem wypowiedzenie 27 marca listem poleconym. Nie zamierzam go "odwoływać" z tego wzlędu że "oficjalne stanowisko" UKE jest jasne i przejżyste. Tyle że to jest "oficjalne stanowisko" a nie konkretna decyzja w tej sprawie. Mój plan jest taki że w wypadku ubiegania się Ery o zapłate kary zamieżam uchylić się od zapłaty i jeżeli wytoczą sprawę zwrócić się pomoc prawną do organizacji konsumenckich lub do Powiatowego Rzecznika Konsumentów o nieodpłatne poradnictwo prawne w tej sprawie i jakiegokolwiek działania na żecz "nas konsumetów".

 • 0

  367. ~pawelw  2007-03-29 08:12:58  host: host-89-229-66-190.szczecin.mm.pl

  olo: ja tez tak robie.... wlasnie wydrukowalem i dzis zaniose... :) DAMY RADE !!!

 • 0

  368. ~boruch  2007-03-29 12:42:28  host: dqq243.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Lepiej, żebyś znalazł poradnictwo na "rzecz" konsumentów a nie na "żecz" konsumentów. SOrry, ale nie mogłem sie powstrzymać :)

 • 0

  369. ~pawel_d  2007-03-30 12:24:02  host: ggi172.internetdsl.tpnet.pl

  Tak tylko Era wytoczy proces jak nie zaplacisz i co prawda wygrasz proces ale jednak stracony czas i nerwy beda. A jak zaplacisz to potem zanim odzyskasz kase minie duzo czasu, a byc moze i bedziesz musial ich do sadu podac...

 • 0

  370.  2007-03-30 14:56:26

  pierdolicie tak że aż czytać tego nie można...jeden chce zasypać mailami biura poselskie, inny boi się że era wytoczy mu proces... kupcie sobie chłopcy lepiej pre-paidy...

 • 0

  371. ~kenzo  2008-02-22 14:25:11  host: 078088200003.wlb.vectranet.pl

  glowa do gory WYGRAMY! rzucaja klody pod nogi,strasza itp ale wyjdzie na nasze yes yes yes!

 • 0

  372. ~  2009-10-13 12:04:01  host: ip-62-69-216-82.globalconnect.pl

  Drodzy Telepolisowicze :) Stanowisko UKE jest jasne i klarowne, macie mozliwość zrzygnować z niepotrzebnych abonamentów to zróbci to po prostu. Nawet jesli ktoś Was będzie sądem straszył to i tak sprawę wygracie ze względu na właśnie stanowisko UKE, warto spróbować i pokazać operatorowi że nie jest wszechwładny :) Do dzieła !

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-224-60-122.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Co byś wybrał/a kupując iPhone'a z OLED-em?

Chińskie władze zatwierdziły nową fabrykę paneli OLED firmy LG

 

Zobacz wynik | Opinie (4)

Archiwum Ankiet