Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UKE skontrolował przestrzeganie PT przez operatorów

UKE skontrolował przestrzeganie PT przez operatorów

WitekT 4 Stycznia 2012 12:49

0 0

UKE zakończył 7-miesięczną kontrolę przestrzegania przez dostawców usług telekomunikacyjnych przepisów Prawa Telekomunikacyjnego określających obowiązki dostawców tych usług względem użytkowników końcowych.

Przedmiotem kontroli było zbadanie przestrzegania przez dostawców usług przepisów prawa telekomunikacyjnego określających obowiązki dostawców usług względem użytkowników końcowych w zakresie:
1. Zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych - art. 56 Pt.
2. Warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych - art. 57 Pt.
3. Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych - art. 59 Pt.
4. Zawartości regulaminów - art. 59 ust. 1 i art. 60 Pt.
5. Zmiany warunków umowy - art. 60a i art. 61a Pt.
6. Stosowania cenników - art. 61 Pt.
7. Publikowania aktualnych informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych - art. 63 Pt.
8. Realizacji obowiązku świadczenia usługi ACR (ang. Anonymous Call Rejection - odrzucanie anonimowych wywołań) przez dostawcę usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - art. 171 ust. 2 pkt 3 Pt.
9. Trybu rozpatrywania reklamacji usług telekomunikacyjnych - art. 104 - 106 Pt oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury zw sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej.

Z przesłanych protokołów wynika, że u 146 kontrolowanych dostawców usług telekomunikacyjnych kontroli poddano:
235 wzorów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
904 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarte z abonentami,
183 regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych.

U 134 spośród 146 kontrolowanych dostawców usług telekomunikacyjnych, w okresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przepisów prawa telekomunikacyjnego:

naruszenia pt ukem
Kontrola objęła 146 przedsiębiorców telekomunikacyjnych na terenie całego kraju. Byli to przede wszystkim przedsiębiorcy mali dostarczający usługę dla ograniczonej ilości użytkowników na ograniczonym obszarze, jak również 2 operatorzy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju. Była to druga tego typu kontrola przeprowadzona w tym zakresie od 2000 roku, czyli od czasu powstania organu odpowiedzialnego za regulację rynku telekomunikacyjnego. Wyniki kontroli wskazują na bardzo małą dbałość przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie swoim abonentom pełnej informacji o przysługujących im prawach i jakości świadczonych usług.

W związku z wykrytymi w toku postępowania kontrolnego nieprawidłowościami, a w szczególności wynikającymi z nieprzestrzegania przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowień określających minimalny obligatoryjny zakres przedmiotowy umów i regulaminów dotyczących świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych należy stwierdzić, iż w wyniku tych uchybień abonenci znacznej liczby skontrolowanych dostawców usług, nie zostali w sposób zgodny z przepisami poinformowani o przysługujących im prawach i obowiązkach w ustawowo wskazanym zakresie. Brak tych informacji mógł spowodować, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych przez ich dostawców, że wielu z nich miało ograniczone możliwości dochodzenia swoich praw. I tak:

brak zapisów dotyczących aktualnego cennika świadczonych usług, zakresu obsługi serwisowej oraz wysokości kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnej mógł skutkować poniesieniem przez abonenta strat finansowych,
brak zapisów dotyczących czasu trwania umowy, warunków jej przedłużenia lub rozwiązania mógł spowodować automatyczne przedłużenie umowy na czas nieokreślony oraz pogorszenie sytuacji abonenta w zakresie ponoszenia opłat lub zmian warunków umowy,
brak informacji co do trybu postępowania reklamacyjnego lub wprowadzanie w błąd abonentów, w szczególności co do terminów wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, prowadził do pozbawienia abonentów uprawnień wynikających z art. 106 Pt oraz Rozporządzenia,
nie przedstawianie informacji abonentom o możliwości rozwiązywania sporów w drodze mediacji lub poddania ich pod rozstrzygnięcia sądu polubownego, skutkowało pozbawieniem abonenta uprawnienia polubownego załatwienia sporu w drodze postępowania mediacyjnego przed organem posiadającym wiedzę specjalistyczna jakim jest Prezes UKE,
niepublikowanie aktualnych informacji o jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych, uniemożliwia abonentom porównanie jakości tej samej, co do zakresu, usługi oferowanej przez różnych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Podsumowując wyniki kontroli i liczbę wydanych zaleceń pokontrolnych (114 już wydane zalecenia pokontrolne i 20 które zostaną wydane) stwierdzono, że 91,78 % (o 6,78% więcej niż podczas kontroli w 2006 roku) skontrolowanych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w różnym stopniu nie wypełnia postanowień Pt i Rozporządzenia określających tryb postępowania reklamacyjnego, obowiązków względem użytkowników końcowych (abonentów), tj. zarówno w zakresie zawierania i warunków umów, zawartości i stosowania regulaminów oraz stosowanych cenników, jak i publikowania aktualnych informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Zobacz: pełną listę naruszeń (plik .pdf; 40 kB).

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 16
 • 0

  1. ~abonent  2012-01-04 13:05:54  host: abdx29.neoplus.adsl.tpnet.pl

  I co z tego wynika?? Uke nałoży jakieś kary??

 • 0

  2. ~  2012-01-04 13:20:59  host: z37-08.opera-mini.net

  Ja tam jestem laikiem ale jak czytam takie głupoty jak "nie informowanie klientów o jakości publicznie dostępnych usług" i to w sieciach mobilnych to nie wiem śmiać się czy płakać nad głupotą UKE.

 • 0

  3. ~abonent  2012-01-04 13:27:25  host: abdx29.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Czy jest gdzieś lista kontrolowanych podmiotów? Czy mBank mobile też był kontrolowany?

 • 0

  4.  2012-01-04 13:50:22

  Mój dostawca rozsyła coś takiego: Informujemy, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie wezwało SAT-MONT-SERVICE do zmiany niektórych postanowień Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wydanego przez SAT-MONT-SERVICE . Oczywiście wypowiedzieć umowy ze względu na zmianę regulaminu nie można...

 • 0

  5.  2012-01-04 13:57:26

  ~abonent czemu o mbank mobile pytasz??

 • 0

  6. ~  2012-01-04 14:01:32  host: ibp66.internetdsl.tpnet.pl

  @4 - bo nie jest to z powodu widzimisię Sat Montu, natomiast jest pytanie czy zmuszenie Sat MOntu do zmiany regulaminu poprzez wyrok sądowy pozwala zerwać umowę bez konsekwencji. Szczególnie że całe to stowarzyszenie działa tak samo jak ta kancelaria która pozywała sklepy internetowe, na zasadzie zapłać nam albo idziemy do sądu.

 • 0

  7. ~abonent  2012-01-04 14:11:38  host: abdx29.neoplus.adsl.tpnet.pl

  @kermi36 bo mbank mobile nie przestrzega przepisów, a Ty masz jakieś złe wspomnienia z tą siecią?

 • 0

  8.  2012-01-04 14:14:06

  *7 ~abonent - a mam - chyba mamy wspolny temat do obgadania: odezwij sie prosze

 • 0

  9. ~  2012-01-04 14:21:30  host: bnh139.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Krwa, nie mam czasu tego analizować, ale mam taki problem: włączyłem w Playu w grudniu parę usług z zamiarem wyłączenia z nowym okresem, czyli w styczniu. Usługi włączałem w Play24. 31 grudnia wyłączyłem te usługi w Play24 jednak przeszły one na nowy okres rozliczeniowy, w związku z czym następny rachunek też będę miał wyższy. Z BOK otrzymałem informację, że wyłączenie musi nastąpić do godziny 17:00 ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, a ja zrobiłem to później. Czy jest przepis na który mogę się powołać, żeby odzyskać pieniądze, które zamierzają mi naliczyć w styczniu?

 • 0

  10.  2012-01-04 14:25:42

  ja bym to wyłączył 30 grudnia... Wpierw myslimy, potem działamy. usługi sa włączane/wyłączane w czasie do 24h... co jeśli o 15:00 31gr zechcesz wyłączyć, a faktycznie wylaczy sie w styczniu ? Kase pobierze a z usługi nei skorzystasz, bo ją wyłączyłeś. Ból dupy motzno.

 • 0

  11.  2012-01-04 14:30:39

  6 - właśnie chyba nie. W odpowiedzi na Pana pytanie Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego jeżeli konieczność wprowadzenia zmian w umowie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, a abonent wypowie umowę, operator zachowuje roszczenie odszkodowawcze, a także o zwrot ulgi.

 • 0

  12. ~...  2012-01-04 14:32:24  host: user-109-243-123-196.play-internet.pl

  @9 Zapisu o konkretnej godzinie nie ma. Pewnie to informacja jak wygląda praktyka. Operator ma jednak 24 godziny na aktywację usługi i podejrzewam że na wyłącznie też ma 24 godziny. A jeśli tak, to zwyczajnie się nie wyrobiłeś i wszystko jest ok patrząc os strony formalnej. Bo rozumiem, że nowy okres rozliczeniowy masz od 01.01.2012?

 • 0

  13. ~...  2012-01-04 14:35:24  host: user-109-243-123-196.play-internet.pl

  @10 Tu akurat nie masz racji. Bo albo się załapał i nie płaci i nie korzysta albo się nie załapał, zapłaci, ale będzie mógł korzystać do następnego okresu gdzie usługa zostanie wyłączona.

 • 0

  14. ~  2012-01-04 15:22:06  host: ibp66.internetdsl.tpnet.pl

  @11 - a no właśnie, siła wyższa zmusza Sat Mont do zmian zapisów, czyli nie możesz wypowiedzieć :/ Co do pakietów w PLaju, to po godzinie 17:00 może być realizacja z dniam nastepnym, to jest w regulaminie świadczenie usług chyba, ale faktycznie jest.

 • 0

  15.  2012-01-04 20:48:03

  Skoro w play24 mozna zrobic wszystko alt tylko do godziny 17-tej to ten serwis powinien nazywać sie play17 a nie play24 ;-)

 • 0

  16. ~  2012-01-05 16:51:12  host: 31.41.144.41

  @15. Nie opowiadaj głupot. W Play24 można zmieniać aktywne pakiety 24/7. Jedynie ich aktywacja/dezaktywacja według regulaminu może trwać do 24 godzin.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-166-141-12.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Czy uruchamianie Windowsa 10 na urządzeniach mobilnych z Androidem ma sens?

Na smartfonach Huaweia można uruchomić Windowsa 10 dzięki chmurze

 

Zobacz wynik | Opinie (0)

Archiwum Ankiet