Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UKE skarży się na ataki na wyniki konkursu na 900 MHz

UKE skarży się na ataki na wyniki konkursu na 900 MHz

WitekT 12 Grudnia 2008 10:23

0 0

Jak informuje Prezes UKE, od kilkunastu godzin Urząd dostaje podobnej treści pytania i zarzuty, mające na celu dezawuowanie działalności UKE i podważenie zasadności rozstrzygnięcia przetargu w sprawie rezerwacji częstotliwości w paśmie E-GSM. Dlatego opublikował oświadczenie w tej sprawie.

Oto treść oświadczenia:

W związku z powyższym wyjaśniamy, że metodologia prowadzenia przetargu była całkowicie transparentna i jest jawna dla wszystkich zainteresowanych, a także podlega kontroli odpowiednich służb.

Opinie zgłoszone w procesie konsultacyjnym oraz Stanowisko Prezesa UKE podsumowujące konsultacje są dostępne na stronach internetowych urzędu i przedstawiają argumentację opiniodawców oraz ostateczne stanowisko UKE (odrzucenie lub przyjęcie poszczególnych propozycji) wraz z wyjaśnieniami. Zwrócić należy uwagę, że wymienione poniżej rozwiązania, promujące szybki i skierowany na tereny wiejskie rozwój infrastruktury oraz konkurencję na rynku zostały zgłoszone wyłącznie przez operatorów nowowchodzących. Nie ma zatem niczego dziwnego w tym, że Prezes UKE realizując zgodnie z ustawą i popierając te cele, przychylił się do propozycji tych operatorów.

Prezes UKE podtrzymuje zasadność i zgodność z prawem swoich działań, ponieważ:

I. Prezes UKE na mocy art. 2 ustawy Prawo Telekomunikacyjne zobowiązany jest do wspierania konkurencji na rynku i zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych. Prezes UKE zrealizował te cele poprzez:

1) Przyjęcie zasobu E-GSM jako zasobu kluczowego dla rozwoju konkurencyjności rynku komórkowego.

W wyniku przeprowadzonych przed rozpoczęciem przetargu konsultacji, w których swoje opinie przedstawiły CenterNet S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. oraz Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o., Prezes UKE uznał że zasób częstotliwości E-GSM jest zasobem kluczowym dla rozwoju konkurencyjności na rynkach telefonii mobilnej.

2) Przyjęcie kryterium konkurencji jako najistotniejszego w przetargu.

Prezes UKE podzielił stanowisko konsultacyjne Prezesa UOKiK, jak również opinie Polskich Sieci Nadawczych Sp. z o.o., Centernet S.A. oraz P4 Sp. z o.o. zgodnie z którymi kryterium zachowania warunków konkurencji jest najistotniejsze w przypadku tego przetargu. Prezes UKE podzielił również stanowisko Prezesa UOKiK, zgodnie z którym podmioty działające na rynku i posiadające bazy kliencką ale nie posiadające kompletu zasobów częstotliwości szybciej doprowadzą do rozwoju konkurencji niż podmioty, które nie posiadają bazy klienckiej. Najważniejszym zatem kryterium oceny ofert w przetargu była nie jednorazowa kwota deklarowana przez oferenta, lecz kryterium zachowania warunków konkurencji, oceniane przez UOKiK.

3) Zgodność z zaleceniami KE co do symetrii zasobów częstotliwościowych

Prezes UKE wziął pod uwagę podejście Komisji Europejskiej w stanowisku przedstawionym we wniosku do Parlamentu i Rady o uchylenie dyrektywy Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie, w którym Komisja uznała że aktualna asymetryczna alokacja zasobów częstotliwościowych w różnych krajach Wspólnoty może powodować zaburzenie konkurencyjności, w przypadku gdy zostanie wprowadzona elastyczność wykorzystania pasma bez likwidacji tej asymetrii, czyli bez zapewnienia nowowchodzącym przedsiębiorcom analogicznych zasobów częstotliwościowych do posiadanych przez zasiedziałych operatorów komórkowych.

4) Zgodność z dyrektywą o zezwoleniach
Prezes UKE wziął pod uwagę podejście Komisji Europejskiej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/20/WE z dnia 7 marca 2002 r. o zezwoleniach na udostępnianie sieci i usług w łączności elektronicznej:
(23) Ustanawiając kryteria stosowane w procedurze selekcji prowadzonej zgodnie z zasadami konkurencji, krajowe organy regulacyjne winny zapewnić realizację celów określonych w art. 8 Dyrektywy nr 2002/21/WE (Dyrektywa o uregulowaniach ramowych). Jednakże nie będzie sprzeczne z postanowieniami niniejszej Dyrektywy stosowanie obiektywnych, niedyskryminujących i proporcjonalnych kryteriów selekcji celem wspierania rozwoju konkurencji, którego skutkiem będzie wykluczenie niektórych operatorów z procedury selekcji prowadzonej zgodnie z zasadami konkurencji o przyznanie poszczególnych częstotliwości radiowych.

Prezes UKE wprawdzie nie wykluczył, lecz utrudnił operatorom zasiedziałym zwycięstwo w przetargu, kierując się przekonaniem, że przejęcie przez nich kluczowego dla konkurencji zasobu częstotliwości zaowocuje utrudnieniem konkurencji, a co za tym idzie, gdyby do tego doszło, wynagrodzenie jakie te podmioty powinny zapłacić społeczeństwu za przejęcie częstotliwości powinno rekompensować utrudnienia dla konkurencji i konsumentów.

5) Optymalizację zastosowania kryterium konkurencji w zakresie widma

Prezes UKE przychylił się do uwag zgłaszanych przez Centernet i zmodyfikował punktację dotyczącą oceny zgłaszanych ofert za kryterium zachowania warunków konkurencji, poprzez wyłączenie pasm GSM 1800 oraz UMTS z zasobów branych pod uwagę przy ocenie konkurencyjności z uwagi na fakt, iż wykorzystanie powyższych częstotliwości jest związane ze znacznie wyższymi kosztami po stronie operatorów niż w przypadku pasma E-GSM.

6) Rozszerzenie potencjalnych możliwości nowowchodzących operatorów co do pozyskania dodatkowego zasobu częstotliwości

Prezes UKE przychylił się do uwag P4 oraz Centernet, aby przydział częstotliwości nastąpił w dwóch blokach, co pozwoli rozdzielić rzadkie dobro, jakim są częstotliwości, pomiędzy większą ilość nowowchodzących podmiotów. Powyższy mechanizm rozdziału pasma na bloki był już stosowany przez Prezesa UKE przy przetargu GSM 1800.

Prezes UKE przychylił się także do uwag P4 oraz PSN, aby zwiększyć punktację za podjęcie zobowiązania do hurtowego oferowania usług telekomunikacyjnych, co stwarza szanse także dla tych nowowchodzących operatorów, którzy nie uzyskają częstotliwości w przetargu lecz będą mogli zakupić je w ofercie hurtowej zwycięskiego operatora.

II. Prezes UKE zgodnie z art. 2 zobowiązany jest do wspierania rozwoju infrastruktury.

Prezes UKE zrealizował ww. cele w niniejszym przetargu poprzez uwzględnienie propozycji P4 i PSN promujących rozwój infrastruktury w wyjątkowo skróconym harmonogramie, oraz poprzez przyjęcie modelu "odwróconego rozwoju sieci" czyli rozwoju sieci począwszy od obszarów słabo zurbanizowanych.

III. Prawo telekomunikacyjne określa prawa i obowiązki Prezesa UKE w zakresie realizacji celu fiskalnego.

Obowiązujące prawo pozwala operatorowi-zwycięzcy przetargu na rezygnację z postępowania w sprawie przydziału rezerwacji, jak również reguluje skutki takiej rezygnacji w zakresie następstwa podmiotów biorących udział w przetargu. Nie nakłada natomiast na podmiot rezygnujący żadnych sankcji, w tym finansowych zobowiązań. Prezes UKE nie był władny zapobiec złożeniu przez oferenta dwu ofert, obu zwycięskich, a następnie rezygnacji przezeń z jednej z nich. W miejsce oferenta, który zrezygnował z ubiegania się o częstotliwości zgodnie z prawem wchodzi kolejny wg punktacji przetargowej operator, co ma wpływ na łączną kwotę uzyskaną w przetargu, jak to miało miejsce w niniejszym postępowaniu przetargowym.

9. grudnia Prezes UKE po przeprowadzeniu przetargu wydał decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości w paśmie E-GSM (880,1 - 890,1 oraz 925,1 - 935,1 MHz). Rezerwację częstotliwości otrzymały P4 Sp. z o.o. oraz Aero 2 Sp. z o.o.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 14
 • -1

  1. ~  2008-12-12 10:44:32  host: f96-023.opera-mini.net

  zaraj sie odezwa obroncy pleja sreja

 • 1

  2.  2008-12-12 10:54:13

  1: To lepiej by było gdyby częstotliwości dostali starzy operatorzy? Nie musisz korzystać z Play, ale spójrz że ze swoją agresywną polityką cenową wymusił jakieś ruchy w Orange, Plusie i Erze. Mając własną sieć GSM będzie mógł jeszcze agresywniej walczyć o klientów, a na tym skorzystają nie tylko Ci co przejdą do Play, ale też i klienci starych operatorów. Play wprowadził element konkurencji na rynku. Bez niego nie było by podwójnych doładowań w Erze, promocyjnych doładowań w Orange, większych limitów i pakietów w transmisji danych, niektórych ciekawych taryf. To, że teraz siedzisz sobie na Operze Mini jest zasługą Play, bo możesz cieszyć się dość tanimi pakietami danych.

 • -1

  3. ~  2008-12-12 11:06:28  host: f96-023.opera-mini.net

  mialem tani net jak plej byl jeszcze w jajkach u taty

 • 1

  4. ~Friendly_X  2008-12-12 11:10:28  host: user-89-108-235-128.mobile.playmobile.pl

  tu nie ma generalnie kogo bronic ani popierac.. Procedura przetargowa jest jasna, wszystko bylo publikowane w internecie a co najwazniejsze caly przetarg odbyl sie zgodnie z prawem. Ja tam jestem zadowolony z jego wyniku :)

 • 1

  5. ~Gal  2008-12-12 11:14:25  host: 80.50.235.110

  Widze, ze Play doprowadza do frustracji co slabsze jednostki. Jak milo.

 • 1

  6.  2008-12-12 11:18:11

  Gal: To normalne, w końcu zazdrość ich zżera :-)

 • 0

  7. ~jrz  2008-12-12 11:18:49  host: hpr35.internetdsl.tpnet.pl

  *biotyt - zanim zaczniesz wypisywac takie peany na czesc P4 sprawdz sobie kiedy byly chociazby podwojne doladowania w Erze i Hayah itd, itp. Konkurencja jest bardzo dobra sprawa, ale robienie z Playa mesjasza, ktory samym swym istnieniem w kazdym wzgledzie robi kazdemu dobrze to lekka przesada.

 • 1

  8. ~mirekb  2008-12-12 11:57:15  host: hii126.internetdsl.tpnet.pl

  @7 fakt po2 doladowanie bylo juz 3lata temu,ale na pakiety danych u plusa czy orange mialo to wplyw..w lipcu 2007(4miesiace po starcie play w prepaid plusa pojawily sie pakiety na transfer,potem wap.plus.pl za free).play duzo zmienil jesli chodzi o transmisje danych u 3..stawka 30gr/1mb jest w dedykowanych ofertach standardem,u play cennikowo tez-jak zdobędą ze 4mln naprawde aktywnych klientów i wejdzie euro ceny znormalnieją.narazie nie jest zle.zle bedzie dopiero przez caly 2009.podobno

 • -1

  9. ~IaRiCo  2008-12-12 11:57:53  host: apn-77-115-0-142.gprs.plus.pl

  Jak się ktoś tłumaczy to pewnie coś ma na sumieniu. Chciałbym zwrócić uwagę na stanowisko prezesa UOKiK. Napisał w opini na temat konkurencyjności, że tylko P4 ma korzystny wpływ na stan konkurencji. Innym małym uczestinkom przetargu takiej opini i oceny nie wystawił. Jeszcze niedawno w przetargu na 1800 Centernet miał opinię korzystnego wplywu dziś już nie. Skąd ta zmiana decyzji? Czy to oznacza że Polska z większą liczbą operatow już nie będzie się konkurencyjnie rozwijać? Jesli tak to znaczy że właściwą liczbą operatorów dla Polski jest 4. Będzie wtedy łatwiej przyznać częstotliwości dla LTE bo jest ich akurat dla czterech. Chyba, że prezes UOKiK znowu zmieni zdanie.

 • 1

  10. ~mirekb  2008-12-12 12:37:07  host: hii126.internetdsl.tpnet.pl

  @9 moze w sytuacji gdzie centernet i mobyland maja jedynie czestotliwosci i nie maja inwestora zasadne wydaje sie aby sprzyjac tym ktorzy w stopniu rzeczywistym moga cos zrobic?tu zostaje faktycznie p4 i aero2(solorz;CP i Sferia)??

 • 1

  11. ~  2008-12-12 13:44:40  host: f96-061.opera-mini.net

  W 2009r. zle bedzie podobno? moze jesli chodzi o gospodarkę i zatrudnienie. Ogolnie kryzys. ale mam nadzieje ze jesli chodzi o rynek telekomunikacyjny to ceny usług spadną. moze telefony w 2009 roku nie beda tak dotowane. ale nie muszą. w ostatnim czasie (12 miesiecy) dostalem juz od mixplusa 2 telefony, a w przeciągu 18 miesiecy 3 telefony (czyli Srednio 1 na pół roku) mysle ze jak w 2009 roku nie dostane nowego telefonu a w zamian za to naprawde niskie stawki i ciekawe nowe usługi ktore zrekompensują mi brak nowego telefonu to bede bardziej zadowolony. a jesli plus zrezygnuje x darmowej strony plus.pl i vod oraz poczty darmowej na tejże stronie a play wzrośnie w siłę tak ze bedzie mogl na zwyklej starej play karcie dac tanie duże pakiety danych to nie bede sie zastanawiał dlugo tylko pożegnam z mixplusem. a jesli plus.pl bedzie nadal darmowy. poszerza opcję vod za free i pocztę ulepsza za free. i pakiety danych zwiększa i np pakiet 400mega beda za 5zl. i nielimitowany numer nadal zostanie nielimitowany to mixplusa nadal bede lubił. a jak go zepsują to pojde do play

 • -1

  12. ~ukenamuniu  2008-12-12 20:34:26  host: 86-59-n1.aster.pl

  Ktoś z UKE napisał: "Prezes UKE podtrzymuje zasadność i zgodność z prawem swoich działań". Jak Prezes może podtrzymywać zasadność i zgodność? Raczej stanowisko, opinię, przeświadczenie, itp. o zasadności i zgodności. No chyba, że ciągłe podtrzymywanie zasadności i zgodności z prawem to lekka, fizyczna robota i ciężar zasadności Prezesa nie przygniecie.

 • 0

  13. ~czesiek  2008-12-14 08:27:33  host: pirat.sze.warszawa.supermedia.pl

  @ukenamuniu - ROTFL :)

 • 1

  14. ~ukenamuniu  2008-12-14 21:42:13  host: 86-59-n1.aster.pl

  czesiek: trzeba wczytać się w to, co WitekT zamieścił, bo zostało "to" zdjęte ze strony UKE! "Decydowanie wymaga myślenia, choćby i nieudolnego. Mądre decyzje wymagają czegoś więcej, wymagają racjonalnego myślenia. Rezygnacja z racjonalnego myślenia umożliwia osobie łudzenie się, iż ma wiedzę, mądrość, a nawet cechy świętości, chociaż czyni zło (Terry Goodking)". Będę to wklejał i przy innych okazjach, a tych nie zabraknie.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-158-248-112.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Czy doczekamy się cenzury internetu w Polsce?

Kolejna próba cenzurowania Internetu w Polsce

 

Zobacz wynik | Opinie (1)

Archiwum Ankiet