Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UKE o stanie prac nad centralną bazą danych

UKE o stanie prac nad centralną bazą danych

sirmark 25 Września 2008 22:30

0 0

Projekt Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej Centralnej Bazy Danych (PLI CBD) zakłada zbudowanie przez UKE systemu związanego z lokalizacją abonenta wzywającego pomocy na numery alarmowe (w tym numer 112), a także uwzględniającego administrowanie procesem przenoszenia numerów i kierowania połączeń na numery przeniesione zarówno w sieciach telefonii stacjonarnej, jak i telefonii komórkowej.

Powstanie tego systemu ma szczególne znaczenie w dziedzinie bezpieczeństwa obywateli. System gromadzący i udostępniający informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie na numer alarmowy, wpłynie na zwiększenie sprawności udzielania pomocy przez służby ustawowo powołane do niesienia pomocy.

Od lipca działa w Polsce tzw. rozwiązanie tymczasowe służące lokalizacji wywołań na numer alarmowy 112. Polega ono na tym, iż uwierzytelniony stosownym kluczem elektronicznym użytkownik systemu na podstawie analizy numeru telefonicznego, z którego sieci zostało wykonane połączenie na numer 112, loguje się na stronie internetowej danego operatora i uzyskuje dane lokalizacyjne. Proces ten, biorąc pod uwagę m.in. ratowanie życia ludzkiego, jest procesem zbyt długotrwałym, który może być dodatkowo wydłużony w przypadku braku informacji o lokalizacji danego abonenta spowodowanej zmianą operatora w ramach usługi przenoszenia numeru.

Jedna centralna baza numerów przeniesionych połączona z platformą lokalizacyjną pozwoli na sprawne pozyskiwanie informacji lokalizacyjnych również osób, które zmieniły operatora, bądź miejsce zamieszkania, bez zmiany numeru telefonicznego. Budowany system będzie takie dane posiadał. Ponadto proces przenoszenia numerów jest zbyt uciążliwy dla abonentów i celem projektu jest jego usprawnienie i skrócenie terminów związanych z realizacją usługi przenoszenia numerów do kilku dni.

Realizacja techniczna projektu budowy PLI CBD w założeniach Prezesa UKE ma zająć około 6 miesięcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego.
Dialog konkurencyjny jest specjalnym trybem udzielenia zamówienia publicznego, odmiennym od zazwyczaj przeprowadzanych postępowań przetargowych na zakup produktów lub usług. W dialogu konkurencyjnym, po publicznym ogłoszeniu o zamiarze przeprowadzenia zamówienia, w pierwszym etapie procedury zamawiający dokonuje oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty zgłaszające chęć udziału w postępowaniu, a następnie w drugim etapie - prowadzi rozmowy z wybranymi przez siebie wykonawcami i dopiero wówczas zaprasza ich do składania ofert cenowych.

Dla przeprowadzenia drugiego etapu zamówienia został przygotowany harmonogram przewidujący 8 dni roboczych na prowadzenie rozmów z wnioskodawcami. Na sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaplanowano kilka dni roboczych, a następnie oczekiwanie przez 10 dni na ostateczne oferty od Wykonawców.

W odpowiedzi na ogłoszenie UKE, wpłynęło 10 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Od momentu, w którym UKE zakwalifikował 8 podmiotów do rozmów, rozpoczęły się protesty.

Przedmiotem wszystkich protestów wniesionych przez przystępujących do dialogu konkurencyjnego jest kwestia oceny spełniania przez nich warunków udziału w tym postępowaniu, w zakresie posiadanego doświadczenia i kwalifikacji, a także proponowanego przez nich personelu do realizacji zamówienia na wykonanie PLI CBD. Każdorazowo wykonawcy kwestionują wzajemnie informacje zawarte w przedłożonych przez nich dokumentach. Przypomnieć należy, że jest to dopiero etap dopuszczenia do dialogu. Podobne protesty oraz odwołania do wszystkich wymienionych instancji mogą być składane także na dalszych etapach zamówienia.

Dotychczasowe protesty i odwołania składane przez potencjalnych wykonawców spowodowały, że zaplanowany początkowo na wrzesień 2009 termin realizacji i rozliczenia projektu budowy Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych, staje się trudny do dotrzymania. A zatem trudny do realizacji staje się cel, jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli w przypadkach wymagających interwencji służb ratunkowych.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 1
  • 0

    1. ~ukenamuniu  2008-09-26 00:32:23  host: 86-59-n1.aster.pl

    Jeżeli baza ma powstać do końca 2009, to jest nadzieja, że zostanie do tego czasu znowelizowana ustawa Pt a w tym art. 71, bo obecnie UKE nie ma ustawowego uprawnienia do "administrowania procesem przenoszenia numerów". Dopisywanie do projektu rozporządzenia z art. 78 w sprawie wymagań dla PLI CBD/UKE, że baza ma określać standardy NP jest przekroczeniem delegacji ustawowej. Z drugiej strony projekt rozporzadzenia ws uprawnień abonentów (z art 73) zawierający skrócone terminy NP opisuje procesy przy założeniu, że baza istnieje i przywołuje art 78, w którym jest wymieniona jedynie funkcja lokalizacyjna CBD. UKE nie ma więc co się chwalić, że jakieś projekty do MI skierowano, bo są one cedwade.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-225-31-188.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Czy uważasz, że iPhone'y powinny mieć port USB-C?

Piekło zaczyna zamarzać: przyszłe iPhone'y mogą mieć port USB-C

 

Zobacz wynik | Opinie (5)

Archiwum Ankiet