Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UKE o rozdzieleniu "neostrady tp" od abonamentu za telefon

UKE o rozdzieleniu "neostrady tp" od abonamentu za telefon

WitekT 29 Lipca 2006 19:57

0 0

Prezes UKE opublikował wyjaśnienia w sprawie rozdzielenia neostrady tp od abonamentu telefonicznego.

Odpowiadając na liczne pytania Abonentów dotyczące zaleceń pokontrolnych Prezesa UKE wzywających Telekomunikację Polską do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości polegających na naruszeniu art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego poprzez uzależnianie zawarcia umowy o świadczenie usługi neostrada tp, od świadczenia usługi telefonicznej w oparciu o dostęp analogowy w miejscu wskazanym przez Abonenta, w którym ma być świadczona ww. usługa, Prezes UKE wyjaśnia, co następuje.

Podstawa prawna zalecenia

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, od zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług lub nabycia urządzenia u określonego dostawcy.

TP świadczy usługę neostrada tp na podstawie Umów o świadczenie usługi "neostrada tp" oraz w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usługi "neostrada tp" i Cenniku usługi "neostrada tp".

Z zapisów § 4 ust. 1 Działu II. Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp wynika, że:
1. W ramach możliwości technicznych Usługa jest dostępna w Lokalu, w którym TP świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy.
2. Usługa nie jest świadczona na linii telefonicznej, na której są aktywne usługi: neostrada plus, sdi tp, dostęp do Internetu DSL tp oraz inne usługi i plany telefoniczne tp, których regulaminy lub cenniki wykluczają możliwość świadczenia usługi.


Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje, że wbrew prawu, usługa telekomunikacyjna pn. neostrada tp dostępna jest tylko dla użytkowników końcowych, którym TP świadczy usługę telefoniczną lub w ramach uruchamiania usługi rozpocznie świadczenie usługi telefonicznej.

Moc obowiązująca zaleceń i dalszy tryb postępowania

W związku z zapytaniami dotyczącymi statusu zaleceń pokontrolnych i ich "mocy obowiązującej" wyjaśnić należy, że zalecenia pokontrolne są innym niż decyzja i postanowienie aktem administracyjnym, do którego wydania obliguje Prezesa UKE art. 201 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego. W zaleceniach pokontrolnych Prezes UKE wskazuje jakie nieprawidłowości zostały wykryte podczas przeprowadzonej kontroli i wzywa podmiot kontrolowany do usunięcia nieprawidłowości lub złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 30 dni.

Dopiero bezskuteczny upływ terminu wskazanego w zaleceniach pokontrolnych lub udzielenie przez podmiot wyjaśnień, które Prezes UKE uzna za niewystarczające, stanowi przesłankę do podjęcia przez Prezesa UKE dalszych działań zmierzających do usunięcia naruszeń prawa. W takim przypadku, na podstawie art. 201 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, Prezes UKE wydaje decyzję, w której nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz może:
1) wskazać środki, jakie powinien zastosować podmiot kontrolowany, w celu usunięcia nieprawidłowości;
2) określić termin, w którym ma nastąpić usunięcie nieprawidłowości;
3) nałożyć karę, o której mowa w art. 209.
Tak więc, zalecenia pokontrolne należą do pierwszego etapu działań, które podejmuje Prezes UKE w celu usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli naruszeń przepisów prawa. Jeżeli TP nie zastosuje się do wydanego zalecenia, Prezes UKE wykorzysta inne określone w ustawie środki, które w efekcie doprowadzą do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Możliwość żądania przez abonentów od TP rozwiązania umowy o abonament telefoniczny i świadczenia wyłącznie neostrady tp

Do czasu wyegzekwowania przez Prezesa UKE wykonania zalecenia czyli zmiany oferty TP (umowy i regulaminu usługi) ubieganie się o rozwiązanie umowy o abonament telefoniczny i świadczenia wyłącznie neostrady tp nie będzie skuteczne, natomiast wypowiedzenie umowy o abonament telefoniczny może spowodować zaprzestanie przez TP świadczenia wszystkich usług.

Prezes UKE poinformuje odrębnie Abonentów o zastosowaniu się TP do wymagań zalecenia i skutkach tego dostosowania się, tak aby decyzje abonentów były dla nich bezpieczne.

Ewentualność podwyższenia ceny na czystą neostradę tp przez TP

Należy podkreślić, że zalecenia nie odnoszą się do kwestii możliwości pobierania abonamentu za sam dostęp do sieci, nie związany ze świadczeniem usługi telefonicznej. Niewykluczone jest, że TP będzie chciała wprowadzić opłatę za "utrzymanie łącza" dla potrzeb neostrady tp, lub podnieść cenę samej usługi neostrada tp. Czy taka podwyżka będzie zaakceptowana przez Prezesa UKE i w jakiej wysokości, jest sprawą przyszłych postępowań i zbadania, czy TP pokrywa koszty utrzymania linii w opłacie za neostradę tp. TP zobowiązana jest do przedkładania cenników usług Prezesowi UKE do akceptacji.

Obowiązek świadczenia usługi

TP powinna stworzyć możliwość rezygnacji z usługi telefonicznej z zachowaniem świadczenia innych usług, jednakże TP nie ma obowiązku przyłączenia nowego abonenta do sieci w celu świadczenia usługi neostrada tp. Obowiązek taki dotyczy tylko usługi powszechnej (podstawowe usługi głosowe, faxu i dostępu do sieci typu dial-up). Natomiast TP powinna stworzyć ofertę umożliwiającą tam, gdzie jest to technicznie możliwe (istnieje wolne łącze), korzystanie z usługi neostrada tp bez uzależniania zawarcia takiej umowy od zawarcia umowy o świadczenie usług telefonicznych i opłacania abonamentu z tym związanego.

Podsumowanie

Zalecenia pokontrolne nie rozstrzygają kompleksowo wszystkich możliwych problemów związanych z koniecznością rozdzielenia usług telefonii i dostępu do sieci Internet w technologii ADSL (neostrada tp), stwierdzają jedynie, że taki rozdział powinien nastąpić. Po stronie TP spoczywa odpowiedzialność za skonstruowanie nowej, zgodnej z Prawem telekomunikacyjnym oferty i zaoferowanie użytkownikom nowych warunków świadczenia usług. Jakie to będą warunki, jest decyzją TP i oceny tych warunków przez Prezesa UKE w ramach posiadanych uprawnień związanych z kontrolą cenników, wzorów umów i regulaminów.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 22
 • 0

  3.  2006-07-29 22:35:46

  Ad 1. No to sie załozy linie telefoniczną, nastepnie zamówi Neostradę na 2 latka a pozniej po zasinstlowaniu Neo złoży się rezygnacje z lini telefonicznej i w taki sposob bedzie sie miec Neo za 33/66 zł dla 512/128 kb/s bez abonamentu tel.

 • 0

  4.  2006-07-29 22:50:45

  A gdy zrezygnujesz z lini telefonicznej,
  TP zrekompensuje sobie podwyżką Neostrady o abonament, który płaciło się za linie telefoniczną.Czyli42zł(za abonament standardowy) + opłata za Neostrade. I tak wyjdą na swoim.

 • 0

  5.  2006-07-29 23:19:08

  Nic nie pisze chyba w regulaminie o mozliwosci podwyższenia ceny Neostrady w czasie trawnia umowy. Po umowie - owszem mogą.

 • 0

  6. ~ksz  2006-07-29 23:19:21  host: w3cache-2.tsi.tychy.pl

  Dokładnie. Już TP będzie miała na Ciebie haka w regulaminie... :-(

 • 0

  7. ~ksz  2006-07-29 23:19:50  host: w3cache-2.tsi.tychy.pl

  ad.4 oczywiście ;-)

 • 0

  8.  2006-07-29 23:23:44

  Złodzieje piepszeni:/

 • 0

  9.  2006-07-29 23:29:34

  Nie może podwyższyć opłaty za Neo ale może wprowadzić opłate za utrzymanie lini po rezygnazji z telefonu.Coś za coś. ad.4 Po to są zawiłe regulaminy, by zawsze wyjść dla siebie na plus ;-) (na plus dla TP)

 • 0

  10.  2006-07-30 00:15:36

  to ja może zostanę przy swoim abonamencie Niedrogim (36.6 zł), bo jakby mieli mi przywalić standartowy (50 zł) to i tak jestem 13.4 do przodu ;)

 • 0

  11.  2006-07-30 02:11:09

  Być może nie będzie takiej dopłaty, albo TP wymiga się z rozdzielenia Neo od abo na telefon. Kto wie, co oni wymyślą i czy to wogóle przejdzie.

 • 0

  12. ~RobertD  2006-07-30 02:42:19  host: 213-238-121-111.adsl.inetia.pl

  Dobra dobra a co z innymi"pod" monopolistami takimi jak Netia i Dialog... Onii nie mają obowiązku rozdzielenia usług ?? TP nie jest święty :P, ale czy postanowienia tyczą się tylko i wyłącznie TP ?? Czy ktoś jest na tyle oświecony by udzielić mi odpowiedzi ?? Z góry dziękuję

 • 0

  13.  2006-07-30 04:28:44

  Fakt, każdy usługodawca ma powiazane te usługi ze sobą. To by był chyba przełom, gdyby wszyscy oddzieli te usługi a w to wątpie.

 • 0

  14.  2006-07-30 09:46:35

  ***RobertD ale Netia i Dialog sa operatorami mniejszościowymi i ich to chyba nie dotyczy - chociaż ładnie by bylo z ich strony :) a wogóle jakby była rozdzielność np Dialnetu od telefonu to i tak bym nie skorzystał,bo dobrze mi w Dialogu:) popatrz na ankiety poziomu zadowolenia z usług w Dialogu:) powyżej 60 % - żeby TP tyle osiągnęła to muszą mieć na to 100 lat i nie wiem czy za mało nie bedzie:P

 • 0

  15. ~jarekt  2006-07-30 10:33:52  host: ebi142.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Robercie - dokladnie tak. To sa zwykle firmy i ich kliencji zawsze maja wybor (chocby TPSA) jesli im sie umowa lub oferta nie podoba.

 • 0

  16. ~Japon  2006-07-30 10:53:31  host: pf135.lodz.sdi.tpnet.pl

  Czekam i czekam na to aż TPsa zrobi rozdzielność ale z tego co widzę to nic z tego nie będzie.Dlatego rozważam opcję netu z tel. kablowej.Myślę że takich ludzi jak ja jest sporo a co za tym idzie tpsa traci sporo kasy.

 • 0

  17.  2006-07-30 12:18:23

  u mnie jest tez opcja DSL bez lini tel ale abo jest wtedy droższe. Wiec TPsa tez tak zrobi

 • 0

  18.  2006-07-30 12:18:56

  ale jako mam połaczenia za free po 4 gminach ( prawie 10 tys numerow) wiec lepeij miec telefon:)

 • 0

  19. ~tomisław  2006-07-30 12:57:14  host: apn-100-187.gprsbal.plusgsm.pl

  Jakie utrzymanie linii? Jest opłata za założenie usługi, a następnie comiesięczna opłata za usługę (czyli utrzymanie linii, marża, upłaty za rachunki, itd, itp). Czemu mielibyśmy wyróżniać utrzymanie linii akurat. To może jeszcze na rachunku trzeba bt wyszczególnić 20 innych składników tej opłaty (np. utrzymanie kochanki prezesa TPSA, itp).
  Nie może tak być, ja chcę płacić za usługę transmisji danych, nie interesuje mnie to ile ich kosztuje medium. Wreszcie będzie wiadomo ile tak naprawdę kosztuje wg TPSA neostrada. Nie będą już mogli wciskać tego kitu, że 28 PLN miesięcznie - najtaniej w stosunku do konkurencji. trzymam kciuki za regulatora i jstem pewien, że uda się coś z tym zrobić

 • 0

  20. ~kaziu  2006-07-30 19:38:19  host: bml51.neoplus.adsl.tpnet.pl

  tomisław: a jak uważasz, kable to się same utrzymują? A jeśli chodzi o energię elektryczną - słyszałeś o czymś takim co się nazywa "opłata przesyłowa"? Nawiasem mówiąc to zaczyna mnie drażnić to "łupienie" TP z każdej strony. Może klienci mniejszościowych "pasożytów" zyskają jakieś grosze, ale dzieje się to kosztem abonentów TP. Bo kto niby płaci te wszystkie kary? Prezes? Zarząd? A może France Telekom? Wg mnie powinno się wprowadzić takie regulacje, które ograniczyłyby monopolistyczne zapędy TP ale jednocześnienie nie faworyzowały by telekomów pasożytniczych - takich które nie inwestują w infrastrukturę kablową (są to koszty ogromne w porównaniu z zakupem i utrzymaniem urządzeń "węzłowych") a dostęp do niej próbują wymusić od TP przez chory lobbing i drogą "falandyzowania" prawa.

 • 0

  21. ~RobertD  2006-07-31 03:02:39  host: 213-238-121-154.adsl.inetia.pl

  W obecnej formie możemy uważać projekt za formę luźną to mocno korupcygogenny projekt. Wystarczy zapłacić jednej osobie :P Panie i panowie spujżmy prawdzie w oczy zmieni się niewiele z symboliczną obnizką. tO NAWET NIE POLITYKA TO ZWYKŁE MATACZENIE. Czekam na virtualnych i pokładam w nich nadzieje. Żadne regulację w stawie gdzie jest karp :P tylko czysta zdrowa konkurencja. Bo wszystkie ryby biorą zalezy od zanęty :P

 • 0

  22.  2006-07-31 09:38:15

  Polak jak zwykle narzeka! Gada że na pewno są kruczki w regulaminie i że sie nie da. Otóż regulamin działa również w drugą stronę. Np usługa zawieszenie linii kosztuje 21,35 miesięcznie. I można mieć wtedy neo. Jak sie chce to sie da. A nie non stop tylko narzekać!

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-81-105-205.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Czy wg Ciebie usługa Apple Pay odniesie w Polsce sukces?

[Aktualizacja] Apple Pay od jutra w Polsce

 

Zobacz wynik | Opinie (0)

Archiwum Ankiet