Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UKE nałoży karę na prezesa TP (!) za problemy z BSA

UKE nałoży karę na prezesa TP (!) za problemy z BSA

WitekT 20 Marca 2007 16:16

0 0

Zgodnie z oświadczeniem Telekomunikacji Polskiej problemy w uruchamianiu usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przez operatorów alternatywnych potrwają do 28. marca. Wcześniej TP informowała o podpisaniu z Netią porozumienia, na mocy którego problemy miały być usunięte w zdecydowanej większości przypadków do 15. marca.

O porozumieniu pisaliśmy szerzej w tej wiadomości.

W ostatnich tygodniach klienci, którzy zdecydowali się na skorzystanie z usług Net24 i Multimo, oferowanych przez Netię i GTS Energis, napotkali na wiele problemów związanych z uruchomieniem i aktywacją usługi. Dlatego UKE postanowiło dokładnie zbadać sprawę i opublikował wnioski.

1. Zidentyfikowane problemy.

UKE na bieżąco obserwuje problemy związane z uruchomieniem usługi opartej o bitstream access (BSA). Do najczęściej powtarzających się problemów należy zaliczyć:
generalny problem z aktywacją usługi Net24 i Multimo - czas przełączania pomiędzy operatorami miał trwać nie dłużej niż 12 godzin,
niską przepustowość łącza szerokopasmowego u alternatywnych operatorów - prędkość połączenia drastycznie odbiega od zamówionej przez klientów,
opóźnienia w przekazywaniu do TP zleceń na uruchomienie usług BSA a także wypowiedzeń umowy na świadczenie usługi neostrada tp. Aby klient mógł rozwiązać umowę na świadczenie usługi neostrada tp bez ponoszenia negatywnych konsekwencji - wypowiedzenie powinno było wpłynąć do TP najpóźniej do 14. lutego (jeśli wpłynęło po tym terminie, wówczas TP kontaktowała się z klientami pytając, czy podtrzymują swoją chęć rozwiązania umowy i jednocześnie mają świadomość obciążenia karą za przedwczesną rezygnację z umowy zawartej na czas określony),
brak wywiązywania się przez TP z terminów wynikających z umów podpisanych z operatorami BSA - tygodniowy termin na aktywację klienta nierzadko przeciągał się do 3 tygodni, przekraczany jest 48-godzinny termin udzielenia odpowiedzi na reklamacje zgłaszane przez alternatywnych operatorów. Reklamacje rozpatrywane są przez TP na zasadzie "pierwsze przyszło, pierwsze wyszło", co powoduje, że starsze zgłoszenia reklamacyjne nie są na bieżąco obsługiwane i zalegają bez odpowiedzi,
pozyskiwanie przez operatorów alternatywnych większej ilości klientów, niż istniały możliwości techniczne ich obsługi,
utrudniony kontakt klientów z operatorem usługi Net24 - przeciążona infolinia oraz dział obsługi reklamacji, niemożność uzyskania wiążących informacji (najczęstsza odpowiedź przekazaliśmy do - nadal nie mamy odpowiedzi),
błędy techniczne w aktywacji usługi - do nich należy zaliczyć błędy synchronizacji (sławny kod błędu 721) czy też błędne kody aktywacyjne przesyłane klientom,
brak niezwłocznego uzupełniania przez Netię wniosków klientów, odrzucanych z powodów błędów formalnych (np. brak numeru mieszkania, błędy w nazwisku, itp.),
nierównomierne kierowanie ruchu na punkty styku sieci. TP podłączała klientów Netii na najbardziej jeden obciążony z 3 punktów styku pomiędzy operatorami, podczas gdy 2 inne były zajęte w 20% lub wcale. Odbijało się to negatywnie na jakości świadczonej usługi,
wprowadzanie w błąd przez TP - zwraca uwagę postawa TP, która tego samego klienta zapewniała, że w ciągu 3 dni jest w stanie podłączyć mu usługę neostrada tp a jednocześnie operatorów alternatywnych informowała, że brak jest możliwości technicznych uruchomienia usługi BSA.

2. Zdesperowani konsumenci i działania UKE.

Klienci, którzy nie mieli uruchomionej usługi aktywnie kontaktowali się z UKE. Wszystkie otrzymywane e-maile były przesyłane do operatorów z prośbą o niezwłoczną aktywację i uruchomienie usługi lub wyjaśnienie sprawy. Również utworzono gorącą linię z działem rozpatrywania reklamacji Netii, na bieżąco wyjaśniając najtrudniejsze przypadki. W ostatnich dniach do Prezesa UKE wpływa od 80 do 120 nowych skarg dziennie. Również przeciążone jest Centrum Informacji Konsumenckiej, które stara się zbierać informacje i przekazywać do wyjaśnienia u operatorów. Ponadto pracownicy UKE śledzą także wpisy dotyczące problemów z uruchamianiem BSA na forach internetowych. Jednakże, opisane powyżej problemy nie podlegają bezpośredniej interwencji Prezesa UKE. W konsekwencji uprawnienia Prezesa UKE są przepisami ustawy Prawo Telekomunikacyjne ograniczone wyłącznie do wszczynania postępowań wyjaśniających w indywidualnych przypadkach.

Należy zaznaczyć, iż mówimy tu o klientach, którzy wbrew podpisanym przez siebie umowom, nie tylko nie zostali przełączeni w ciągu 12 godzin, ale nie mają dostępu do Internetu już od jednego do półtorej miesiąca problem ten dotyczy osób korzystających z dostępu do Internetu w celach zarobkowych, edukacyjnych czy małych firm, które mają problemy, aby przesłać do ZUS-u comiesięczne rozliczenie podatkowe.

28. lutego Prezes UKE wezwał operatorów do wyeliminowania w terminie do 7. marca powstałych trudności, rozpatrzenie wszystkich zaległych skarg i reklamacji abonentów oraz doprowadzenie do sytuacji, w której okres przerwy w świadczeniu usług szerokopasmowych na rzecz użytkownika przejmowanego przez Netię, jeśli umowa nie stanowi inaczej, nie trwał dłużej niż 12 godzin. Do 7. marca operatorzy nie usunęli tejże nieprawidłowości, w zamian poinformowali o podpisaniu porozumienia, które do 15. marca miało wyeliminować problemy. Po upływie tego terminu, sytuacja nie uległa poprawie.
Część klientów, w wyniku intensywnej akcji telemarketingowej zdecydowała się na powrót do korzystania z usług TP. TP z jednej strony nie przekazywała na czas danych technicznych niezbędnych do uruchomienia usługi, a jednocześnie nakłaniała interweniujących na błękitnej linii tp klientów do powrotu w ciągu 3 dni do korzystania z usługi neostrada tp. Prezes UKE zwrócił się w tej sprawie do UOKiK z wnioskiem o podjęcie postępowania kontrolnego z uwagi na uporczywe naruszanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ze względu na długotrwały brak odpowiedzi od TP, Netia nie była w stanie wcześniej przekazywać klientom informacji o konieczności rozwiązania umów z powodu braku możliwości technicznych. W konsekwencji działań TP wiele osób znalazło się w sytuacji, w której po miesiącu czekania na możliwość skorzystania z tańszej oferty alternatywnego operatora nie tylko nie ma świadczonej usługi BSA, ale też nie może powrócić do korzystania z usługi neostrada tp na użytkowanej linii abonenckiej ze względu na brak wolnych portów na centralach TP.

3. Kolejne spotkanie z operatorami.

19. marca odbyło się spotkanie z operatorami, które wykazało, że pomimo podejmowanych działań przez operatorów alternatywnych - bez podjęcia współpracy i zdecydowanych działań przez TP . - dalsze uruchamianie usług BSA jest niemożliwe.
W wyniku spotkania ustalono następująco:
a) do 26. marca TP zakończy przetwarzanie zleceń dla GTS Energis.
b) W odniesieniu do Netii:
TP przeprocesuje do 28. marca 3805 otwartych zgłoszeń interwencji,
dokona w ciągu 4 dni od otrzymania wykazu numerów ponownej weryfikacji 6067 zamówień figurujących w systemach Netii jako "oczekujący na odpowiedź od TP",
do 23. marca - zweryfikuje bazę parametrów technicznych zleceń Netii i podejmie działania w celu realizacji usługi dla 6424 zleceń, zawierających błędny numer ID.

c) TP zapewni bardziej równomierny rozkład ruchu na punktach styku z Netią,
d) Netia i TP podejmą wspólnie działania w celu możliwie szybkiej finalizacji rozbudowy pojemności traktów pomiędzy sieciami, co wyeliminuje problemy niskiej przepustowości w sieci Netii a jednocześnie wpłynie na prędkość korzystania z usługi Net24.

4. Postępowanie kontrolne UKE.

Niezależnie od podejmowanych powyżej działań, Prezes UKE prowadzi postępowanie kontrolne u każdego z operatorów oferujących usługę BSA, a także zamierza po raz pierwszy nałożyć karę bezpośrednio na Prezesa TP. w związku z problemami w uruchamianiu usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przez operatorów alternatywnych oraz naruszaniem postanowień oferty ramowej BSA.

Zgodnie z art. 209 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

O wysokości zarobków zarządu TP pisaliśmy szczegółowo w tej wiadomości. Maciej Witucki piastuje stanowisko prezesa firmy od 6. listopada.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 175
 • 0

  156. ~  2007-03-23 21:27:40  host: inet20909na-2.eranet.pl

  ręce opadaja. net z neti był od 15 marca pomimo ze umowa została podpisana 19 stycznia i pochodził 5 dni i znowu echo. router nawet nie wykrywa synchronizacji adsl.ma być poprawa do 28 marca. zobaczymy. no cóż przecieramy szlak a potem inni bedą mieli lżej.powodzenia

 • 0

  157. ~machoe  2007-03-24 00:31:27  host: 87-205-197-216.adsl.inetia.pl

  Wypada nam wszystkim życzyć cierpliwości. Tepsa się w końcu złamie i przestanie grać w brudne gierki typu gubienie zamówień opów alternatywnych, opieszałość w rozbudowie punktów styku, brak możliwości technicznych dla opa a jak klient marnotrawny wróci to wolne porty się znajdą... UKE robi dobrą robotę i chwała im za to. Ja czekałem, ale warto było - moje 1 mega z Netii hula i nie muszę juz robić comiesięcznej zrzuty na francuskie logo monopolistyczne.

 • 0

  158. ~Chromik  2007-03-24 00:32:19  host: brl84.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Mnie tylko bawi płacz UKE bo dostaje kilkaset wiadomości n/t nie podłączenia/problemów z bsa dziennie- A co ma powiedzieć Netia/TP gdzie ręcznie oni do przewalenie mieli po tysiąc coś konkretnych wniosków o podłączenie a nie jakichś tam marnych maili :P

 • 0

  159. ~Chromik  2007-03-24 13:28:33  host: 212.160.172.70

  ugh sorki za double posta :) ~machoe (...hula i nie muszę juz robić comiesięcznej zrzuty na francuskie logo monopolistyczne.) Masz rację płacisz Netii która płaci za druty TP. i jak w tym świetle wygląda twoje nie wspieranie monopolu ? :P

 • 0

  160. ~Greg  2007-03-24 13:31:44  host: dlh35.neoplus.adsl.tpnet.pl

  machoe: Co za bzdury opowiadasz. Jaka opieszałość TP? Jeżeli Netia się nie mieści w RPDU to ma obowiązek migrować do LPDU. Jest zdefiniowanych ponad 70 LPDU, które TP ma przygotowane, a więc to opieszałość Netii.

 • 0

  161. ~Greg  2007-03-24 13:51:30  host: dlh35.neoplus.adsl.tpnet.pl

  machoe: to co widać od strony klienta nie przesądza o winie TP czy Netii. Marka TP ma zły odbiór na rynku, a więc Netia to z powodzeniem wykorzystuje, by odwrócić uwagę od siebie, tym bardziej by znać się telekomunikacji trzeba wiedzieć więcej niż przeciętny użytkownik dostępu xDSL, dlatego tak łatwo zwalać winę na TP :) Większośc uwierzy kierując się rozsądkiem nie bazując na wiedzy. Tak działa też UKE. Nieważne, że czasami takie głupoty UKE wypisuje, ale ważne jest to, że ludzie uwierzą, bo argumentacja wygląda racjonalnie. Dostarczanie usług xDSL nie jest takie proste jak się większości wydaje. Jest to doskonały przykład jak robić ludzi w balona, więc dlatego UKE nakłada wysokie kary na TP. Jak kiedyś był jeden operator (TP) to mogliśmy narzekać, że olewa klientów. Kiedy okazało się, że inni operatorzy wcale nie są tacy dobrze, to też trzeba zwalić winę na TP, bo wszyscy uwierzą. Tak łatwo można manipulować ....

 • 0

  162. ~Greg  2007-03-24 14:02:24  host: dlh35.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Sądząc po wypowiedziach niektórych osób, to nasze społeczeństwo jest bardzo podatne na tego typu manipulacje i nie chodzi tylko o rynek telekomunikacyjny, ale również o inne sprawy ... Pojawia się pytanie czy dorośliśmy do demokracji. Moi zagraniczni znajomi czy rodzina pytają się o różne sprawy (międzyinnymi o UKE) i się bardzo dziwią, że ludzie wierzą w różnego rodzaju manipulacje.

 • 0

  163. ~Greg  2007-03-24 14:15:26  host: dlh35.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Skoro nie potrafimy się sami rządzić, to potrzebujemy dyktatorów takich jak Streżyńska. Dyktatorzy zawsze znajdują w Polsce wysokie poparcie ...

 • 0

  164. ~zibi  2007-03-25 13:43:21  host: dra167.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Taki czarny PR, ktory UKE robi TP jest wart fortune. A netia korzysta na tym i nawet nic placic nie musi. I taka dzialalnosc UKE jest skandalem na maxa.

 • 0

  165. ~sobol  2007-03-25 19:11:42  host: cga51.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Telekomuna robi wszystk żeby utrudnić przejście ich klientom do innych operatorów, taka jest prewda. Nie pomogą żadne kary UKE bo telekomuna ma pieniądze na prawników i nie zapłaciła jeszcze ani grosza i nie zapłaci, dlatego robi co chce łamiąc prawo. A nawet gdyby miała zapłacić te śmieszne kary byłby to pryszcz dla nich a nie problem.

 • 0

  166. ~sw  2007-03-25 21:25:15  host: cag-ep-dbp-nc03-e0.energis.pl

  TP olewa wszystko. W moim przypadku nie raczy odpowiedzieć Netii czy mogę się podłączyć.

 • 0

  167. ~ja  2007-03-27 19:06:57  host: apn-100-176.gprsbal.plusgsm.pl

  ja się właśnie dowiedziałem z netii że mogę dać sobie spokój z net 24,i na razie nie będę miał takiej możliwości aby mnie tam podłączyli i d......

 • 0

  168. ~omega  2007-03-28 19:29:56  host: apn-99-36.gprspla.plusgsm.pl

  -do "ja" - jak się dowiedziałeś? ja ciągle czekam i co chwila sprawdzam status zamówienia na ich stronie - czuję, że też dupa bedzie ale światełko ciągle się tli...

 • 0

  169. ~tomi1981  2007-03-29 16:22:25  host: h204.nettel.pl

  no ja juz mam net 24 na lini tp wlaczyli dokladnie 28.03.2007 godz 19:30. pozdro dla wszystkich zniecierpliwionych, ja tez czekalem ponad miesiac.

 • 0

  170. ~zigi  2007-04-01 21:58:13  host: aaus236.neoplus.adsl.tpnet.pl

  wszystko to sa niestety propagandowe haselka i pokazowka ze strony uke. co tu duzo gadac, ceny przez te kary nie spadna ani o zlotowke. A nikt nie zwraca uwagi na netie i inne fimry, ktore ceny maja pozawyzane sporo, ale uke jakos dziwnym trafem sie nimi nie interesuje...

 • 0

  171.  2007-04-01 21:58:54

  zigi: a co to znaczy, że "netia i inne firmy" mają pozawyżane koszta?

 • 0

  172. ~amar  2007-04-06 12:52:58  host: dpf33.neoplus.adsl.tpnet.pl

  po 4 tygodniach dostałem neta...niestety jego prędkość jest wyrażnie niższa niż przy teoretycznie o połowę wolniejszym 512 z neo...modem mam z neo oraz wszystkie ustawienia,moim zdaniem tpsa odpowiednio mnie potraktowala za to że zmieniłem operatora,ale mimo wszystko niebęde wracał i podziękuje tpsa w ten sposób,że poprostu niebede dawał im zarobić,nielubię jak ktos mnie tak traktuje...

 • 0

  173. ~ktos  2007-04-06 21:35:34  host: pb159.sieradz.cvx.ppp.tpnet.pl

  dzisiaj sie dowiedzialem ze nie moge miec uslugi net24 z powodu braku przepustowosci RPDU, ale neostrade moge miec w ciagu 3 dni! Skandal

 • 0

  174. ~pit  2010-03-23 15:45:40  host: ckp84.neoplus.adsl.tpnet.pl

  W domu mam netie 6 Mbit/s - główny problem to że nie chodzi jak 6 tylko jak 1 Mbit/s - na infolinii cały czas słyszę że naprawiają problem "przeciążony punkt styku" i tłumaczą się masową awarią, nie wiadomo kiedy to naprawią. Po artykule patrze na to optymistycznie dziś chyba znów zadzwonię może uzyskam jakąś inna odpowiedź :) - PS.: Net śmiga dobrze około 5:00 rano :D

 • 0

  175. ~pit  2010-03-23 15:48:34  host: ckp84.neoplus.adsl.tpnet.pl

  ha tylko szkoda ze teraz widzę że artykuł z - 2007-03-20 :D - ale myślę że nadal aktualny :P

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-156-85-167.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Optymalna liczba obiektywów dla tylnego aparatu fotograficznego w smartfonie to:

Pixel 3 XL będzie inny niż poprzednicy - oto nowe zdjęcia smartfonu

 

Zobacz wynik | Opinie (3)

Archiwum Ankiet