Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UKE: captcha Aero2 jest zgodna z rezerwacją i prawem

UKE: captcha Aero2 jest zgodna z rezerwacją i prawem

WitekT 2 Czerwca 2014 15:38

7 10

W odniesieniu do zastrzeżeń zgłaszanych przez użytkowników BDI, jakoby wprowadzenie mechanizmu captcha przez Aero2 stanowiło naruszenie warunków decyzji rezerwacyjnej, Prezes UKE przestawił wyjaśnienia podsumowując, że wszystko jest zgodne z prawem.

Urząd tłumaczy, że w zakresie:
 1. dotyczącym obowiązku zapewnienia przez Spółkę Aero2 dostępu przez sieć o charakterze otwartym i udostępniania go nieoznaczonemu gronu odbiorców, analogicznie do działających punktów dostępowych WiFi (tzw. hotspoty) Urząd wyjasnia, iż kwestia sieci o charakterze otwartym oraz udostępniania BDI nieoznaczonemu gronu odbiorców była poruszana już na etapie wyjaśnień treści dokumentacji przetargowej na rezerwację częstotliwości z zakresu 2,6 GHz na obszarze całego kraju. Prezes UKE zajął w nich stanowisko, że przez "sieć o charakterze otwartym" należy rozumieć sieć telekomunikacją, do której dostęp mają wszyscy użytkownicy końcowi, którzy znajdują się na obszarze objętym BDI, bez konieczności zakupu usługi u podmiotu wyłonionego w przetargu.

  Prezes UKE wskazał, że pojęcie dostępu "do nieoznaczonego grona odbiorców" oznacza, iż użytkownicy końcowi, w szczególności ich liczba i oznaczenie geograficzne, nie muszą być znane podmiotowi wyłonionemu w przetargu, zaś niezapewnienie BDI kolejnym użytkownikom może wynikać tylko z ograniczeń w pojemności sieci w danym miejscu lub czasie. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż samo wprowadzenie mechanizmu captcha nie wprowadza ograniczenia odnośnie dostępności do sieci telekomunikacyjnej Aero2, nie ogranicza grona użytkowników końcowych ze względu na inne parametry niż pojemność sieci w danym miejscu lub czasie.

 2. dotyczącym obowiązku zapewnienia przez Spółkę Aero2, że ograniczenia treści i protokołów dostępnych dla użytkowników korzystających z BDI, nie będą dalej idące niż takie same ograniczenia stosowane dla użytkowników usług płatnych należy wyjaśnić, iż wprowadzenie mechanizmu captcha z punktu widzenia zarządzania zasobami częstotliwości oraz korzystania z usługi BDI, oznacza wyłącznie przerywanie sesji nieodpłatnego dostępu do Internetu i konieczność nawiązania kolejnej poprzez wpisanie kodu. Po jego wpisaniu i nawiązaniu kolejnego 60 minutowego połączenia, użytkownik BDI nie jest w żaden sposób ograniczany w dostępie do treści i protokołów. Ponadto zobowiązanie zakazujące jakiegokolwiek ograniczenia treści i protokołów dostępnych dla użytkownika korzystającego z dostępu BDI, dotyczy rezerwacji częstotliwości wskazanych w Decyzji Rezerwacyjnej, to znaczy częstotliwości 2,6 GHz. Spółka Aero2 świadczy własną usługę detaliczną wyłącznie w sieci HSPA+ 900 MHz, czyli z użyciem częstotliwości, co do których nie ma zastosowania przedmiotowy zakaz.

 3. dotyczącym obowiązku zagwarantowania przez Spółkę Aero2 takiej organizacji i konfiguracji sieci oraz jej funkcjonalności, która zapewniłaby interoperacyjność z dostępnymi na rynku urządzeniami końcowymi należy wyjaśnić, iż wprowadzenie mechanizmu captcha nie ma wpływu na organizację i konfigurację sieci telekomunikacyjnej Aero2 (sieci radiowej), zgodnie z ustawową definicją sieci telekomunikacyjnej, rozumianej jako systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne fragmenty sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów.

Ponadto, wyjaśniając kwestię podnoszoną przez użytkowników BDI, dotyczącą naruszania przez Spółkę Aero2/mechanizm captcha ustawy o języku polskim czy też wymuszania na użytkownikach BDI znajomości języków obcych UKE wskazuje, iż mechanizm captcha wykorzystuje ciągi znaków, które w mniej lub bardziej przypadkowy sposób mogą tworzyć słowa, nie mniej jednak dla rozwiązania zadania (wpisania kodu captcha) bez znaczenia pozostaje znaczenie słowa lub język, w jakim zostało ono zapisane. Często wykorzystywane przez mechanizm ciągi znaków, jedynie przypominają słowa (np. błędne) czy nawet całkowicie przypadkowe ciągi znaków. Tym samym mechanizm captcha nie jest zadaniem językowym, a znaczenie słów czy język w jakim są napisane, nie ma znaczenia dla zasady działania i rozwiązywania zadań.

Prezes UKE nakładając na Aero2 obowiązki określone Decyzją Rezerwacyjną w zakresie dostarczania BDI, realizował postulat dostarczania tzw. "Internetu socjalnego", czyli umożliwienia bezpłatnego dostępu do sieci Internet, z ograniczonymi parametrami przepływności, osobom wykluczonym cyfrowo, nie mającym innej formy dostępu do Internetu, które BDI używać będą do np. sprawdzenia poczty elektronicznej, przeglądania stron www bądź kontaktu z urzędami administracji publicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wzrost popularności usługi BDI spowodował, że zmalała efektywność w rzeczywistym zapewnieniu przez Aero2 usługi zgodnie z Decyzją Rezerwacyjną. W praktyce korzystania przez użytkowników z usługi BDI, przerywana po 60 minutach sesja była automatycznie łączona ponownie przez oprogramowanie sterujące urządzeniem, praktycznie bez konieczności ingerowania przez użytkownika korzystającego w ten proces. W rezultacie ponad połowa użytkowników BDI korzystała z automatycznego wznawiania sesji, wydłużając znacząco czas sesji efektywnej, co miało negatywny wpływ na dostępność BDI dla wszystkich zainteresowanych usługą.

Jak tłumaczy Urząd, mechanizm captcha został wprowadzony przez Aero2 m.in. po to, aby poprawić stopień przestrzegania zobowiązania zawartego w Decyzji Rezerwacyjnej, w taki sposób, aby jednorazowa sesja nie trwała dłużej niż 60 min, a także zmniejszenia ryzyka zaburzenia konkurencji, w szczególności względem istniejących na rynku ofert komercyjnych.
Ponadto, zastosowanie mechanizmu captcha ma na celu ograniczenie niestandardowych działań podejmowanych przez część użytkowników, którzy wykorzystują usługę BDI niezgodnie z regulaminem oraz warunkami Decyzji Rezerwacyjnej m.in. do automatycznego podtrzymywania rozłączonej sesji, wykorzystywania kart SIM w systemach machine to machine, generowania wysokich wolumenów danych ściąganych za pośrednictwem BDI czy oferowania (odsprzedaży) usług płatnych za pośrednictwem BDI.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Prezesa UKE, dostęp do sieci Internet (usługa BDI) kierowana jest do osób wykluczonych cyfrowo, które dostęp wykorzystują do najprostszych działań jak np. przeglądania stron internetowych, przesyłania korespondencji e-mail za pośrednictwem bezpłatnych kont pocztowych, do przesyłania spraw za pośrednictwem portalu e-puap (wnoszenia skarg i wniosków w sprawach, które ich dotyczą), dzięki czemu zmniejsza się ich stopień wykluczenia cyfrowego. Najczęściej do tego typu działań wykorzystywane są urządzenia wykorzystujące typowe przeglądarki internetowe jak: FireFox czy Internet Explorer. Wg publikowanych przez firmę Gemius rankingów przeglądarek, wskazane przeglądarki (FireFox, Internet Explorer) to najczęściej używane przeglądarki przez internautów w Polsce. Przeglądarki te umożliwiają wyświetlanie i kolejno rozwiązywanie kodu captcha. Osoby wykluczone cyfrowo, które poprzez BDI otrzymują po raz pierwszy dostęp do usługi Internetu, wykorzystują przede wszystkim, ale nie tylko, powszechnie dostępne na rynku urządzenia np. laptopy, które w prosty sposób umożliwiają tak połączenie się z siecią (poprzez modem) jak i korzystanie z usługi BDI za pośrednictwem typowej przeglądarki. Jeżeli dany użytkownik BDI decyduje się na korzystanie z usługi na innych urządzeniach takich jak: smartfony czy tablety, na których z racji np. małego ekranu, problemowe staje się rozwiązanie kodu, bądź też korzysta z dostępu do Internetu za pośrednictwem specjalnych przeglądarek, które dla urządzeń mobilnych typu smartfon zapewniają kompresję danych np. Opera Mini, pośrednio utrudniając wyświetlenie kodu, użytkownik ten korzysta z usługi BDI akceptując zasady jej świadczenia przez Aero2, w tym przyjmuje na siebie obowiązek rozwiązania kodu captcha, w celu uzyskania dostęp do sieci Internet.

Informacja o możliwym zastosowaniu przez Aero2 mechanizmie zarządzania ruchem w sieci, została zamieszczona w pkt 7.5 Regulaminu Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

Jak informuje UKE, mając powyższe na uwadze, a także podnoszone przez użytkowników BDI zastrzeżenia należy jednoznacznie wskazać, iż wykorzystywanie BDI przez użytkowników dla nawigacji samochodowej, monitoringu firmy, systemów komunikacji machine to machine, czy też ściągania dużego wolumenu danych, jest sprzeczne z celem regulacyjnym dotyczącym zobowiązania Aero2 do dostarczania usługi BDI.

Wprowadzenie zaś przez Spółkę Aero2 mechanizmu captcha nie narusza warunków Decyzji Rezerwacyjnej - podsumowuje UKE.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:

Tagi: aero2 | captcha | uke

w sumie: 35
 • 0

  20. ~mariusz  2014-06-02 18:12:53  host: ip-78-30-91-161.free.aero2.net.pl

  ok, captcha może być, ale co z koniecznością ręcznego rozłączania i połączenia się z internetem po wpisaniu captchy? Jest to strasznie uciążliwe szczególnie dla osób mniej obeznanych z komputerem. Czy Aero nie mogło wykonać tego inaczej...

 • 0

  21.  2014-06-02 18:14:44

  Żenada - wyzywanie kogoś od wieśniaków, biedaków, dusigroszy tylko dlatego że używa internet z Aero...takie wypowiedzi powinny być od razu kasowane a konta usuwane za brak kultury i umysłowy zaścianek, z którego te osoby się już nigdy nie wyrwą.

 • 0

  22.  2014-06-02 18:54:53

  @19. Ja również nie mam większych wątpliwości, ale UKE w swoim ostatnim komunikacie o CAPTCHA w BDI podaje termin ostatecznego zakończenia świadczenia tej usługi na 21 grudnia 2016 roku, który według mojej wiedzy obowiązuje jedynie dla pasma 900 MHz. Właśnie z tego powodu pytam.

 • 0

  23. ~a333  2014-06-02 18:56:52  host: host-89-230-220-170.lublin.mm.pl

  Nie, captcha nie może być, punkt drugi to bujda na resorach, to że człowiek ma wpisać kod oznacza łamanie "protokołów", pokażcie mi jakikolwiek protokół sieciowy który będzie działał w systemie z captchami, bo rozłączanie to ok, jest zapisane i trudno niech rozłącza. Cała reszta to też PRowskie brednie operatora, przepisane przez "urzędników". No ale Zjednoczona Partia Bogatych (PO, PiS, SLD i reszta) rządzi to co się dziwić że "urzędnicy" stoją z nimi przeciwko nam.

 • -3

  24. ~Maniiiek  2014-06-02 18:59:10  host: 83.137.2.146

  sanczo- ty jako kulturoznawca i medrzec na zawolanie , piewca zasłuzony netowej kultury zapewne sam jestes zasciankowy umysłowo i leczysz taka złościa swoje żałosne kapleksy

 • 0

  25.  2014-06-02 19:14:47

  Ja przerzuciłem się na kody "captcha" w Orange wpisywane co 2 dni, 5 GB za 1 zł. + coś słodkiego :) z prędkością 5 mbps. Przy każdych kolejnych wyborach podziękuje mocodawcą Magdy Travel za poparcie ułatwień w AERO2. Raz już podziękowałem.

 • -3

  26.  2014-06-02 19:29:05

  Ja przerzuciłem się na plusa, wychodzi taniej od aero2(jak podliczysz roztrzaskane na ścianie telefony po kilkuset błędnym wklepaniu kodu).

 • 0

  27. ~  2014-06-02 20:20:03  host: ip-93-154-200-67.free.aero2.net.pl

  @9 bo jeszcze nie postawiono ci zarzutów

 • -1

  29. ~prestig  2014-06-02 21:07:24  host: ip-185-4-214-81.free.aero2.net.pl

  poprzednie capcha ograniczały dostęp do internetu 29 letniemu mężczyźnie bez wad wzroku. Gdyby było dobrze nie zmieniali by tego. Ciekawe co powie prezes jak aero wprowadzi kody capcha najmniejszą czcionką lub polegające na podaniu wyniki działania matematycznego. Takie rzeczy tylko w Polsce, jak obywatele mają szanować swój kraj.

 • 0

  30.  2014-06-02 21:51:34

  26: Czyli spełniłeś niejako prosbe twocow captcha w aero2 by zamiast na darmowym necie siedziec nabijac kabze Plusowi. Brawo!

 • 0

  31. ~  2014-06-02 22:32:02  host: public-gprs515230.centertel.pl

  Trzeba prawo zmienić, bo łączyć się, wpisywać kapcia, rozłączać i znowu łączyć, to jakieś nieporozumienie...

 • 0

  32.  2014-06-02 22:35:34

  A tak serio da się to zaskarżyć do jakiegoś sądu czy czegoś podobnego? Czy może UKE jest w tej kwestii panem samym dla siebie?

 • -1

  33. ~  2014-06-02 23:08:39  host: n16-08-07.opera-mini.net

  co tu dużo mówić,chcą wykurzyć pasożyty z Aero2 :),za net się płaci ludzie, nie ma nic za darmo łącznie z karmą

 • 0

  34. ~  2014-06-02 23:10:39  host: n16-08-07.opera-mini.net

  32,możesz skarżyć ale sąd może cię spuścić na drzewo i przyklepać decyzje uke, w końcu jedno i drugie maszynka państwa :)

 • 1

  35.  2014-06-03 00:15:42

  @34: Ale tu jest szansa, że akurat sędzia nie wziął w łapę od Solorza.

 • -1

  36. ~  2014-06-03 01:57:50  host: n05-07-07.opera-mini.net

  35,ja o tym pisałem,że nie wziął w łapę, sąd będzie bronił uke bo jedno i drugie to państwówka

 • 0

  37. ~  2014-06-03 02:01:44  host: n05-07-07.opera-mini.net

  35,a dodatkowo Gajowa jest z PO czyli z nadania szefa Ministra Sprawiedliwości czyli od sądów i szefa Prokuratora Generalnego od prokuratury, to Gajowa jak się poskarży szefowi Donaldowi to Donald zrobi brzydko sędziemu który podważy decyzje pełnomocnicy Donalda Magdy Travel,
  tak to działa albo nie działa,jak kto woli

 • 0

  39. ~LTE  2014-06-03 10:52:16  host: ip-78-30-105-141.free.aero2.net.pl

  Co godzinę to wklepywać udręka.

 • 0

  40. ~asmok6  2014-06-03 17:45:05  host: ip-78-30-106-236.free.aero2.net.pl

  Jakby ktoś używał na androida to tu jest apka i widget pomagające wprowadzać kod. Nie trzeba ręcznie restartować.
  http://tlp.is/2pn

 • 0

  41. ~Luks  2014-06-03 18:07:56  host: ip-37-209-129-150.free.aero2.net.pl

  Niestety taki mamy rząd, a większości nawet nie chce się iść na wybory by dać im kopa w dupę...!

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-224-17-157.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Najlepszy smartfon do 1500 zł to:

Polecane smartfony - wakacje 2018

 

Zobacz wynik | Opinie (0)

Archiwum Ankiet