Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Sytuacja w PTC oczami "nowego" zarządu

Sytuacja w PTC oczami "nowego" zarządu

WitekT 25 Listopada 2005 20:23

0 0

Witold Pasek, rzecznik prasowy "nowego" zarządu PTC, wydał oświadczenie o sytuacji panującej w firmie.

Na podstawie dostępnych danych, zgromadzonych ekspertyz, interpretacji i opinii prawnych chciałbym - jako rzecznik prasowy Zarządu - przedstawić obecną sytuacją wokół Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

1. Zarząd Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w osobach: Tadeusza Kubiaka, Wilhelma Stückemanna, Klausa Tebbe, Tomasza Holca i Janusza Kaliszyka posiada pełne poparcie ze strony głównych udziałowców firmy: T-Mobile Deutschland GmbH, MediaOne International B.V. i Elektrim S.A. oraz powołanej przez nich Rady Nadzorczej. Poparcie to zostało publicznie wyrażone w oświadczeniach złożonych przez Deutsche Telekom AG w dniu 24 listopada i przez Elektrim S.A. w dniu 16 listopada br.

2. Postanowienie Sądu Rejonowego z 15 listopada br., wprowadzające zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS ma wyłącznie formalny charakter i nie uwzględnia wyroku Sądu Arbitrażowego w Wiedniu, który uznał, iż Elektrim S.A. w każdym czasie pozostawał właścicielem 48% udziałów w PTC. Z tego względu dane zawarte w aktualnym odpisie KRS nie odzwierciedlają stanu faktycznego i zostały zaskarżone jako nieprawdziwe.

3. Decyzja KRS zawiera jedynie dane historyczne, które były aktualne przed 23 lutego 2005 roku. Powody dezaktualizacji Odpisu KRS są następujące:
a) Elektrim S.A., jako wspólnik posiadający 48% kapitału zakładowego PTC, zgodnie z Artykułem 12 ust. 1 Umowy Spółki, powołał swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej PTC,
b) w dniu 23 lutego 2005 roku Rada Nadzorcza w zmienionym składzie odwołała z Zarządu następujące osoby: Bogusława Kułakowskiego, Jonathana Easticka, Ryszarda Pospieszyńskiego i powołała w ich miejsce Tadeusza Kubiaka, Tomasza Holca i Andrzeja Sykulskiego. Od tej pory Zarząd działał w składzie: Tadeusz Kubiak, Tomasz Holc, Andrzej Sykulski, Martin Schneider i Wilhelm Stückemann,
c) niezależnie od powyższego, Bogusław Kułakowski złożył w marcu 2005 roku rezygnację z funkcji Członka Zarządu (zgodnie z art. 202 § 4 KSH mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu),
d) w dniu 30 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe PTC za rok obrotowy 2004, co spowodowało, że mandaty Jonathana Easticka i Ryszarda Pospieszyńskiego wygasły niezależnie od ich wcześniejszego odwołania z Zarządu,
e) w dniu 10 listopada 2005 roku, Rada Nadzorcza potwierdziła wybór członków Zarządu w osobach: Tadeusza Kubiaka, Tomasza Holca, Janusza Kaliszyka, Wilhelma Stückemana oraz Klausa Tebbe.

4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym przyjmuje się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Domniemanie to nie ma jednak charakteru bezwzględnego i może być wzruszone przez wykazanie, iż dane w Rejestrze są nieprawdziwe. Sekwencja wydarzeń opisana powyżej wyraźnie i jednoznacznie wskazuje, że Odpis KRS nie odzwierciedla stanu faktycznego i rzeczywistego stanu prawnego obowiązującego obecnie.
5. Dane zawarte w Rejestrze są więc nieprawdziwe, a zatem domniemanie prawdziwości Odpisu KRS jest wyłączone. Każdy zatem, kto dokonywać będzie jakichkolwiek czynności z osobami, które powołując się na Odpis KRS, podawać się będą za członków Zarządu PTC, czynić to będzie na własne ryzyko i odpowiedzialność, gdyż posiadając wiedzę zawartą w niniejszym Oświadczeniu, nie będzie traktowany jako działający w dobrej wierze.

6. Postanowienie Sądu Rejonowego, o którym mowa powyżej zostanie zaskarżone wraz ze złożeniem wniosku o wykreślenie wpisu dokonanego w dniu 15 listopada 2005 roku, a zatem zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o KRS, PTC będzie mogła podnosić wobec osób trzecich zarzut(y), iż osoby trzecie nie działały w dobrej wierze. Ponadto, postanowienie Sądu Rejonowego, o którym mowa powyżej ma wyłącznie formalny charakter i nie rozstrzyga kwestii własnościowych.

7. W ocenie Zarządu PTC decydujące znaczenie ma wyrok Sądu Arbitrażowego w Wiedniu, który jednoznacznie stwierdził, że udziałowcem PTC - obok Deutsche Telekom (49% udziałów) - zawsze pozostawał Elektrim SA (48% udziałów w PTC), natomiast Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. nigdy nie nabył udziałów w PTC. Wyrok ten został uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w lutym 2005 roku.

8. Przypominamy, że w dniu 26 listopada 2005 r. minie pierwsza rocznica wyroku arbitrażu wiedeńskiego, którego do tej pory nie zdołały rozpatrzyć polskie sądy. Na podstawie Konwencji Nowojorskiej z 1958 roku, której Polska jest stroną, wyroki międzynarodowych sądów arbitrażowych powinny być uznawane i wprowadzane w życie przez państwa-sygnatariuszy konwencji.

9. Opóźnianie uznania arbitrażu wiedeńskiego w Polsce jest wyłącznie skutkiem mnożenia przeszkód formalnych i wybiegów proceduralnych stosowanych przez Elektrim Telekomunikacja (Telco/Vivendi) i pracujące dla niego kancelarie prawne.

10. Zarząd PTC kieruje się głębokim przekonaniem, że już wkrótce odpowiednie organy ostatecznie zatwierdzą merytoryczną, jednoznaczną, obiektywną i opartą na prawie pięcioletnim postępowaniu decyzję arbitrażu wiedeńskiego.

Źródło tekstu: PTC     

Dodaj do:
w sumie: 2
  • 0

    1. ~:)  2005-11-26 11:49:45  host: xdsl-2128.walbrzych.dialog.net.pl

    ERA WARS EPISODE IV NEW HOPE?:p

  • 0

    2. ~zofia  2005-11-27 17:38:06  host: gate.malnet.pl

    Potencjalnie jest lub raczej będzie 10 milionów chętnych na zakup gry "Bitwa o Operatora".Gra na telefon komórkowy oczywiście. Tylko w innej sieci. Bo tu PiS zawiesi system. Kwestia czasu.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-80-247-119.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Jak oceniasz wakacyjną promocję sieci Play?

Internet na lato za darmo w Play

 

Zobacz wynik | Opinie (7)

Archiwum Ankiet