Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Streżyńska o liście Colasantiego do TP

Streżyńska o liście Colasantiego do TP

WitekT 27 Września 2006 16:45

0 0

Anna Streżyńska, prezes UKE, ustosunkowała się do listu Fabio Colasantiego, Dyrektora Generalnego Komisji Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów skierowanego do Telekomunikacji Polskiej, w którym wyraził on zdziwienie postępowaniem UKE.

Oto treść oficjalnego oświadczenia Anny Streżyńskiej:

Według informacji dostępnej w serwisie prasowym Telekomunikacji Polskiej, a powtórzonej przez wszystkie ważne media prasowe i elektroniczne w Polsce, Pan Fabio Colasanti, DG Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów uważa, że UKE wykracza poza swoje kompetencje podejmując swoje ostatnie działania regulacyjne wobec TP w zakresie cenników detalicznych. Działania te są rzekomo niezgodne z prawem europejskim. Ponadto, serwis prasowy TP sugeruje jakoby Komisja Europejska miała podjąć bliżej nieokreślone "kroki formalne" wobec UKE w tej sprawie.

Prezes UKE pragnie poinformować, że list Pana Fabio Colasantiego nie jest tak jednoznaczny w swej treści, jak to sugerują komunikaty TP. Przede wszystkim podkreśla on na wstępie, że jego list ma charakter nieformalny i niekoniecznie odzwierciedla oficjalny pogląd Komisji Europejskiej. Ponadto stwierdza, że jedynie Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma uprawnienia do formułowania ostatecznych interpretacji przepisów prawa Wspólnoty.

W liście swym Pan Colasanti przedstawia zasady kontroli cenników operatorów o znaczącej pozycji rynkowej z punktu widzenia prawa europejskiego oraz stwierdza, że nie dostrzega podstawy prawnej dla zobowiązania ubiegania się o akceptację taryf detalicznych dla wszystkich świadczonych usług. Pan Colasanti, zastrzegając sobie prawo do podjęcia wszelkich formalnych działań, zamierza podnieść tę kwestię podczas kontaktowania się z polskim urzędem.

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia oraz podkreślenie przez Pana Fabio Colosantiego, iż jedynym organem do dokonywania wiążącej interpretacji prawa Wspólnotowego jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości należy uznać pismo z 8. września, jedynie za głos w dyskusji w powyższym zakresie, a nie oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej mogące mieć wpływ na działania krajowego regulatora.

W związku z powyższym pragnę stwierdzić, co następuje:

Instrumenty regulacyjne oraz podejmowane przeze mnie w ostatnim czasie działania dążą do osiągnięcia celów, jakimi są wolna konkurencja oraz dobro konsumentów. Zamierzam w pełni je zrealizować, dlatego też nie wyobrażam sobie rezygnacji z takich instrumentów jak zatwierdzanie cenników operatorów zasiedziałych, o znaczącej pozycji rynkowej, w szczególności zważywszy na fakt, iż kompetencje do zatwierdzania tych cenników opieram wprost na postanowieniach ustawy Prawo Telekomunikacyjne, których wykładnia nie budzi wątpliwości. Brak takiej kontroli może doprowadzić do wielu naruszeń prawa konsumentów i zasad uczciwej konkurencji. Prawo do kontroli cennika neostrady tp, z powodu którego TP wniosła skargę do Pana Colasantiego, jest szczególnie istotne w kontekście wymaganego przez UKE rozdzielenia neostrady od abonamentu. Nowa cena osobno oferowanej neostrady tp – zgodnie z deklaracjami TP – zostanie podniesiona o koszt utrzymania łącza. Prezes UKE musi mieć możliwość skontrolowania prawidłowości kalkulacji tak ukształtowanej ceny. Nieprzejrzystość kalkulacji cen wspólnie oferowanego abonamentu i neostrady tp stała się przyczyną nałożenia kary na TP w dniu 25. września (pisaliśmy o tym w tej wiadomości – przyp. red.)
Ponadto, aby pomóc TP w zrozumieniu mechanizmów i ram prawnych, którymi kieruje się Prezes UKE w procesie wypełniania nałożonych na niego obowiązków ustawowych, wyjaśniam:

Do zakresu działania Prezesa UKE, stosownie do postanowień art. 192 ust. 1 pkt 1 Prawa Telekomunikacyjnego, należy w szczególności: wykonywanie, przewidzianych Ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych – w tym kontrola cenników świadczenia usług. Przedmiotowa kontrola ma na celu, w myśl wspomnianej ustawy, przede wszystkim:
zapewnienie użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych,
wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Prezes UKE dokonuje wspomnianej kontroli poprzez:
analizę przedkładanego do zatwierdzenia projektu cennika (lub jego zmiany) pod kątem zgodności jego zapisów z przepisami Prawa telekomunikacyjnego, w zakresie m.in.: ustalania cen usług na podstawie kosztów ich świadczenia, kształtowania cen na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów,
i ewentualne zgłoszenie sprzeciwu wobec danego projektu cennika (lub jego zmiany), w przypadku, gdy jego postanowienia są sprzeczne z przepisami PT.

8. maja została doręczona TP decyzja z 5. maja wyznaczająca Spółkę przedsiębiorcą zobowiązanym do świadczenia usługi powszechnej (pisaliśmy o tym w tej wiadomości – przyp. red.). Tym samym przestały obowiązywać TP przepisy przejściowe, na mocy których Spółka świadczyła usługę powszechną, a obowiązują przepisy dotyczące przedsiębiorcy wyznaczonego w trybie art. 82 PT. W zakresie cenników, na mocy art. 91 ust.2 PT, przedsiębiorca wyznaczony jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE projektu cennika usługi powszechnej lub jego zmian w terminie 30 dni przed dniem wprowadzenia w życie jego postanowień.

Jednocześnie na mocy art. 221 ust. 1 pkt 1) TP jako przedsiębiorca telekomunikacyjny, który przed dniem wejścia w życie ustawy z 16 lipca 2004 r. PT była operatorem o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, w zakresie cenników jest obowiązana, na mocy art. 46 ust. 3 pkt 4 PT, do przedstawiania Prezesowi UKE do zatwierdzenia cennika lub regulaminu świadczenia usług. Przepis ten nie został ograniczony do usługi powszechnej, a zatem dotyczy on wszystkich usług świadczonych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Przepisy z art. 221 ust. 1 stosuje się do dnia uprawomocnienia się odpowiednich decyzji, o których mowa w art. 25, w tym przypadku decyzji nakładających obowiązki na operatora o znaczącej pozycji na rynkach detalicznych. Obecnie w UKE trwa proces analiz rynkowych w zakresie rynków detalicznych i w najbliższym czasie po dopełnieniu obowiązujących procedur zostaną przez Prezesa UKE wydane odpowiednie decyzje. Do czasu ich wydania niezbędne jest podejmowanie przez Prezesa UKE zgodnych z prawem działań mających, na celu dobro konsumentów i rozwój konkurencji, co należy do podstawowych zadań Regulatora.

W sprawie tej mam także określone zastrzeżenia do postępowania DG Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. Zgodnie z zasadą transparentności, dostęp do informacji w tej sprawie powinny mieć co najmniej wszystkie strony – taką niewątpliwie jest UKE, a biorąc pod uwagę istotny interes społeczny z nią związany, także opinia publiczna. Tymczasem Komisja Europejska zaniechała przesłania polskiemu regulatorowi zarówno listu TP jak i własnego, skierowanego do TP, ponadto, o całej sprawie dowiedziałam się z informacji prasowych, a dopiero w drugiej kolejności od samej TP, która pismo Pana Colasantiego, po jego nagłośnieniu, przesłała do UKE. Ponieważ Komisja nie wysłuchała stanowiska regulatora krajowego, nie byłam w stanie przedstawić KE i bronić własnego stanowiska.

Prezentując swoje stanowisko, DG Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów pozwala na taką interpretację jego osobistego komentarza do poruszanej sprawy, która umożliwia TP prezentowanie jego stanowiska jako stanowiska KE i podważanie w ten sposób legalności podejmowanych przeze mnie działań, przez co wprowadza istotny stopień niepewności prawnej na rynku telekomunikacyjnym. W najlepszym wypadku oznacza to wydłużenie procedur regulacyjnych i odroczenie realizacji wynikających z tego korzyści dla konsumentów usług telekomunikacyjnych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Anna Streżynska

Źródło tekstu: UKE, wł     

Dodaj do:
w sumie: 21
 • 0

  2. ~kz1976  2006-09-27 17:41:10  host: efa202.internetdsl.tpnet.pl

  UKE - jesteśmy z TOBĄ !!!

 • 0

  3.  2006-09-27 19:16:40

  TPSA chce dużo namieszać- jak Renata Beger... ;)

 • 0

  4. ~  2006-09-27 19:22:32  host: 217.116.110.189

  Olaboga, ale sie Pani Prezes rozpisala - chyba nie ma co robic w UKE;-)) TKM-po nas chocby potop! Na szczescie juz niedlugo....

 • 0

  5.  2006-09-27 19:28:55

  a najlepsze jest to: "...Ponadto, aby pomóc TP w zrozumieniu mechanizmów i ram prawnych, którymi kieruje się Prezes UKE w procesie wypełniania nałożonych na niego obowiązków ustawowych, wyjaśniam:...". :))

 • 0

  6. ~noname  2006-09-27 19:35:24  host: efo77.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Ale w tej Unii to mają zajęcie związane z Polską.

 • 0

  7.  2006-09-27 20:08:37

  ja też jestem z panią Anią :)

 • 0

  8. ~  2006-09-27 21:14:00  host: w3cache-2.tsi.tychy.pl

  Około 11. akapitu: "...ustawy z 16 lipca 2004 r. PT była operatorem...". TP stała się Polską Telekomunikacją. Coś z tym trzeba zrobić. ;-)

 • 0

  9.  2006-09-27 22:16:33

  PT oznacza Prawo Telekomunikacyjne, a nie Telekomunikacja Polska. ;) Ale ogólnie gratuluję czujności. :)

 • 0

  10. ~tombzd  2006-09-27 22:39:22  host: abxe51.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Ale poszła. Gratulacje!! Dziekuje w imieniu konsumenta
  :)

 • 0

  11. ~xyz  2006-09-27 22:43:24  host: rev-27.malnet.pl

  rodzina Colasanti jest powszechnie szanowana na Sycylii i doceniana za działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego..:)

 • 0

  12. ~ehh  2006-09-28 00:43:24  host: acxc124.neoplus.adsl.tpnet.pl

  moze ktos zalozy fan klub Ani? ja chce koszulke! A teraz pytanie czy jesli pis sie rozleci to Anie tez zmienia? (mowa o nowych wyborach) czy moze ona ma to stanowisko zagwarantowane na 5 lat ? :)

 • 0

  13. ~Ben  2006-09-28 06:31:04  host: bna80.neoplus.adsl.tpnet.pl

  ehh: Gdyby nowy rząd tworzylo PO to mysle ze pani Streżynska raczej nie musialaby sie martwic o posade - Rokita chwalil ją za kompetencje, wiec pewnie chcieliby miec taka osobe w rzadzie :)

 • 0

  14. ~wlo  2006-09-28 08:53:25  host: aow115.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Coś szeryfa ubodło... Jak mawiają... Niewinny nie musi się tłumaczyć ;-) Jak dla mnie nie musi stanowiska nawet zajmować - fakty powinny mówić same za siebie. Ale widać nie do końca szeryf jest pewien swego, skoro odpowiada.

 • 0

  15. ~wlo  2006-09-28 08:55:00  host: aow115.neoplus.adsl.tpnet.pl

  ehh - no koszulkę też bym chciał... najchętniej taką znoszoną przez cały dzień walki z bandziorami przez szeryf Anne ;-D

 • 0

  16.  2006-09-28 09:07:25

  wlo: "niewinny nie musi się tłumaczyć" i "jakby miał coś na swoją obronę to by powiedział"... tak źle i tak niedobrze :P

 • 0

  17. ~wlo  2006-09-28 09:18:14  host: aow115.neoplus.adsl.tpnet.pl

  lukaszg - wiesz... to w Polsce akurat tak jest, ale ja staram się unikać zbędnych dyskusji w takim przypadku. Szczególnie jeśli mówi się o faktach znanych w jakimś gronie - jeśli naptomiast są to kwestie rozpowszechniania nieprawdy czy oskarżeń w środowisku, które rzeczywiście możezostać wprowadzone w błąd, tylko wtedy reaguję, ale też nie nerwowo. Ale tak - to racja - w Polsce to niewinny musi dowodziś swojej niewinności... tak się pop...ieprzyło ;-)

 • 0

  18. ~bizi  2006-09-28 11:01:18  host: acsl86.neoplus.adsl.tpnet.pl

  UKE kilkowiek jestes kocham cie :P buehhehe

 • 0

  19. ~  2006-09-28 11:12:01  host: p09-13.opera-mini.net

  Nie latwiej i krocej bylo napisac , ze Colasanti jest z "ukladu"?;) Kazde dziecko to wie , nie mowiac juz o dostojnych politykach...

 • 0

  20. ~  2006-09-28 13:13:12  host: p09-13.opera-mini.net

  Mogla mu tez napisac - "Spieprzaj dziadu!";)

 • 0

  21. ~pipa  2007-01-12 17:15:59  host: gate.complex.pl

  tpsa chce się nachapać póki jeszcze może. KAŻDY wie, że jej czas w obecnej formie jest policzony. Zarządowi nie zależy na usługach, rozwoju ani tworzeniu pozycji rynkowej, a tym bardziej na wyrabianiu dobrego obrazu firmy. Chcą wysysać póki mogą i ile się da, więc będą przekręcać wszystko żeby jak najdłużej przeciągać agonię. Jak dla mnie to wróg publiczny numer jeden. Szkoda tylko, że wszyscy musimy na nich płacić. Pani Aniu jak będzie Pani czegoś potrzebować.... kawał Polski murem za Panią stoi. A jak już Pani zrobi z nimi porządek to proszę wziąść się za rząd, bo to złodzieje podobne. :)

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-224-111-99.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Jak oceniasz wakacyjną promocję sieci Play?

Internet na lato za darmo w Play

 

Zobacz wynik | Opinie (9)

Archiwum Ankiet