Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Prostszy dostęp do studzienek TP

Prostszy dostęp do studzienek TP

WitekT 15 Grudnia 2005 15:37

0 0

Prezes URTiP zatwierdził 14. grudnia do stosowania przez Telekomunikację Polską Ramową Ofertę TP o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Oferta określa ramowe warunki zawierania umów na dostęp do infrastruktury TP, w tym m.in. procedury związane z zawieraniem, zmianą i rozwiązaniem umowy, wymagania techniczno-eksploatacyjne oraz zasady ustalania wysokości opłat tytułem dostępu. Oferta stanowi podstawę dla przyszłych dwustronnych uzgodnień pomiędzy TP a pozostałymi operatorami eksploatującymi sieci publiczne.

Otwarcie dostępu do kanalizacji kablowej TP umożliwia innym operatorom układanie w otworze kanalizacji kablowej własnego kabla lub kabli telekomunikacyjnych. W zależności od średnicy kabli, TP udostępnia w kanalizacji kablowej cały otwór lub jego część niezbędną do ułożenia przewodów innego operatora lub jego kanalizacji wtórnej. Za umożliwienie dostępu do kanalizacji kablowej TP pobiera ogólne opłaty miesięczne oraz opłaty za nadzór.

Prezes URTiP zaproponował wzór pozwalający obliczyć wysokość ogólnej opłaty miesięcznej, zależnej od uzgodnionej i zaakceptowanej przez większość stron postępowania opłaty podstawowej w wysokości 1,32 zł netto za 1 metr bieżący kabla (i/lub kanalizacji wtórnej) za zajętość całego otworu kanalizacji kablowej.

W pracach nad zatwierdzeniem projektu oferty przedłożonej przez TP, jako strony postępowania, brały również udział organizacje zrzeszające przedsiębiorców telekomunikacyjnych: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej (obecnie Polska Izba Komunikacji Elektronicznej), a także Związek Telewizji Kablowych w Polsce - Izba Gospodarcza.
Realny szybki rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej jest dość trudny do osiągnięcia na gruncie polskiej rzeczywistości. Pomijając jego aspekty ekonomiczne, jest to proces złożony i długotrwały. Pozyskanie przez operatorów gruntów na cele budowlane - szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, uzyskanie stosownych zezwoleń oraz decyzji administracyjnych, czas realizacji inwestycji wraz z przekazaniem do eksploatacji, nie stwarzają warunków do nadążenia za wzrostem potrzeb na świadczenie usług telekomunikacyjnych, informatycznych i audiowizualnych.

Nie oznacza to jednak, że pozyskanie infrastruktury, a w tym kanalizacji kablowej, może być osiągnięte tylko i wyłącznie poprzez przeprowadzanie procesu budowlanego. Cel ten w dużej mierze można osiągnąć poprzez optymalne wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury, czyli stworzenie racjonalnych warunków dostępu do istniejącej infrastruktury poszczególnych operatorów i odpowiednie jej zagospodarowanie. Aby cel ten został osiągnięty, musi nastąpić pełna współpraca pomiędzy operatorami.

Prawo Telekomunikacyjne wprowadziło obowiązek umożliwienia innym operatorom fizycznego dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury posiadanej przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Oferta TP w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej stanowi jeden z wyodrębnionych pakietów Ramowej Oferty TP w zakresie dostępu telekomunikacyjnego.

Dotychczas Prezes URTiP zatwierdził do stosowania przez TP następujące oferty:
ramowa oferta TP dotycząca połączenia sieci (decyzja Prezesa URTiP z 5. marca 2004 r.; decyzja o zatwierdzeniu oferty została w połowie 2005 r. uchylona przez sąd),
oferta określająca ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień, w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego (decyzja Prezesa URTiP z 28. lutego 2005 r., zmieniona decyzją z 9 sierpnia 2005 r.),
ramowa oferta określająca warunki zawierania przez TP z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych (decyzja Prezesa URTiP z 9. sierpnia 2005 r.),
ramowa oferta TP o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej (decyzja Prezesa URTiP z 14. grudnia 2005 r.).

Źródło tekstu: URTiP     

Dodaj do:
w sumie: 1
  • 0

    1. ~acc  2005-12-15 16:07:09  host: drg146.neoplus.adsl.tpnet.pl

    A do studzienek innych opów to można wejść bez nakazu UTRiP-a?

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-224-216-155.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Co byś wybrał/a kupując iPhone'a z OLED-em?

Chińskie władze zatwierdziły nową fabrykę paneli OLED firmy LG

 

Zobacz wynik | Opinie (4)

Archiwum Ankiet