Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Prestiżowa porażka UKE w Komisji Europejskiej

Prestiżowa porażka UKE w Komisji Europejskiej

WitekT 12 Stycznia 2007 13:34

0 0

Komisja Europejska zgłosiła weto do projektów decyzji Prezesa UKE w sprawie pozycji znaczącej Telekomunikacji Polskiej na rynkach 1 i 2. Poszło o zaliczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu do usług powszechnych.

10. stycznia Komisja Europejska zgłosiła weto do notyfikowanych przez Prezesa UKE projektów decyzji w sprawie wyznaczenia Telekomunikacji Polskiej jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów (tzw. rynek 1) oraz dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów (rynek 2) i nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo Telekomunikacyjne.

Weto Komisji zakończyło 2-miesięczną procedurę wstrzymującą wydanie tych decyzji, w związku ze zgłoszonymi przez Komisję 13. listopada 2006 roku "poważnymi wątpliwościami" (tzw. "serious doubts letter"), które rozpoczęły fazę II postępowania konsolidacyjnego.

W decyzji wetującej Komisja stoi na stanowisku, że dowody przedstawione przez Prezesa UKE nie uzasadniają definicji rynku, obejmującej w ramach rynku właściwego detaliczny dostęp dla potrzeb usług szerokopasmowych, a zatem projekt decyzji nie jest zgodny z prawem wspólnotowym.

Z tego powodu Komisja nakazuje Prezesowi UKE wycofanie notyfikowanych projektów decyzji. Ponadto, jak wynika z decyzji wetującej, Prezes UKE podczas kolejnego definiowania rynków dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów i dla użytkowników końcowych nie będących konsumentami powinien w pełni wziąć pod uwagę analizę Komisji, dotyczącą tego, dlaczego projekty decyzji w obecnym kształcie nie powinny zostać przyjęte. W szczególności, rozważając zakres produktów zaliczonych do wspólnego rynku dostępu, Prezes UKE powinien dokładnie przeanalizować substytucyjność produktów, wchodzących w skład analizowanych rynków, pod względem ich funkcjonalności i cen.

Prezes UKE podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie rynku 1 i 2 i uważa, iż włączenie do rynku produktowego dostępu cyfrowego xDSL (dla potrzeb usług szerokopasmowych) znajduje swoje uzasadnienie w danych przedstawionych Komisji Europejskiej w odpowiedzi na dodatkowe pytania, jak i w dalszych rozmowach z Komisją.

Jak informuje UKE w komunikacie należy zauważyć, iż na analizowanym rynku głównym produktem są usługi dostępu abonenckiego, nie zaś usługi połączeń głosowych. Dla Prezesa UKE nie ulega wątpliwości, iż linie xDSL stanowią element infrastruktury telekomunikacyjnej, który technicznie i funkcjonalnie może być wykorzystywany do świadczenia usług telekomunikacyjnych zarówno konsumentom jak i użytkownikom końcowym z wyłączeniem konsumentów (tj. klientom biznesowym) do różnych celów: tradycyjnej telefonii głosowej oraz dostępu szerokopasmowego do Internetu.
Prezes UKE pragnie zauważyć, iż celem zaproponowanych regulacji nie jest kontrola cen detalicznych produktów szerokopasmowych (tj. produktów detalicznych, których ceny związane są już z konkretnymi prędkościami transferu). Pomimo, iż ceny za te usługi są obecnie określane dowolnie przez TP, Prezes UKE nie uważa za zasadną ingerencję w tzw. miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci Internet (za tzw. opcje). Notyfikowane decyzje regulacyjne mają na celu jedynie objęcie regulacją ex-ante tego elementu usługi (dostępu do sieci /miesięcznego kosztu utrzymania łącza), który jest wspólny dla usług takich jak dostęp analogowy, dostęp cyfrowy i dostęp szerokopasmowy. Zdaniem Prezesa UKE niedopuszczalna jest sytuacja, w której TP usługę utrzymania łącza w gotowości na potrzeby cennika PSTN/ISDN wycenia na 21,48 zł, a na potrzeby cennika tzw. naked DSL na 30 zł. Miesięczny koszt utrzymania łącza powinien być niezależny od sposobu jego wykorzystania (abonament telefoniczny, dostęp do sieci Internet).

Ponadto, Prezes UKE proponując regulację w zakresie dostępu cyfrowego xDSL miał również na uwadze brak efektywnej oferty na rynku hurtowym, zapewniającej konkurentom TP dostęp do łączy xDSL. Do chwili obecnej nie została uwolniona żadna pętla lokalna, a w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego (bitstream access) zostało zawartych 6 umów (na warunkach nie w pełni zgodnych z ramową ofertą wprowadzoną przez Prezesa UKE i kwestionowanych przez operatorów alternatywnych), których praktyczna realizacja będzie wymagała czasu. Prezes UKE obawia się jednocześnie, iż przedsiębiorcy alternatywni, korzystający z dostępu szerokopasmowego będą w pierwszym okresie działania oferty hurtowej kierować swoją ofertę raczej do klientów biznesowych, niż do konsumentów, co sprawi, że pozycja rynkowa TP na rynku dostępu abonenckiego (wąskopasmowego i szerokopasmowego) dla konsumentów w perspektywie 2 lat nie ulegnie zmianie. Tymczasem obecne działania podejmowane przez TP w związku z wprowadzeniem od 15. lutego tzw. naked neostrady tp (naked xDSL), budzą duże zaniepokojenie, gdyż sprowadzają się do:
narzucenia ceny za utrzymanie łącza, która nie jest oparta na kosztach,
dyskryminacji abonentów związanych umowami na czas nieokreślony w stosunku do abonentów związanych umowami na czas określony (w kwestiach dotyczących cen, podwyższania prędkości transferu),
niekorzystnych uregulowań w regulaminie usługi.

Dlatego Prezes UKE jest przekonany o konieczności podjęcia działań, które będą monitorowały i kontrolowały w ramach regulacji ex-ante oferty detaliczne TP w zakresie opłat za dostęp wąskopasmowy i szerokopasmowy w części dla nich wspólnej, tj. w zakresie kosztów utrzymania łącza, a także w zakresie pozacenowych warunków dla konsumentów.

Prezes UKE jest zdania, iż rynki określone w Zaleceniu KE oraz ich wyjaśnienie zawarte w Nocie objaśniającej do Zalecenia KE, powinny być punktem odniesienia dla regulatorów, ale ich wąska interpretacja stosowana przez KE nie może prowadzić do sytuacji, w której, w obliczu szybkich zmian technologicznych na rynku dostępu abonenckiego, Prezes UKE zostanie pozbawiony swobody interweniowania w sposób gwarantujący, jego zdaniem, realizację zadań nałożonych na niego w ustawie Prawo Telekomunikacyjne. Poza ww. działaniami związanymi z pojawieniem się naked neostrady tp, dotyczy to również możliwości interwencji w przypadku stosowania przez TP takich praktyk jak sprzedaż wiązana, dyskryminacja abonentów zawierających umowy na czas nieokreślony w stosunku do abonentów umów lojalnościowych oraz zawieranie w ramach promocji wieloletnich umów, które powodują związanie konsumentów bez możliwości dokonania wyboru.

Prezes UKE pragnie zauważyć, iż weto Komisji w odniesieniu do propozycji regulacji detalicznego dostępu abonenckiego w technologii xDSL, zostało poprzedzone zakwestionowaniem prawa Prezesa UKE do regulowania cenników i regulaminów usług szerokopasmowego dostępu do Internetu do czasu analizy właściwych rynków przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej Fabio Colasantiego. Prezes UKE, nie zgadzając się z treścią tego listu, opublikował swój komentarz, który pozostaje w pełni aktualny w odniesieniu do regulacji ex-ante rynku dostępu abonenckiego dla konsumentów i klientów biznesowych i nadal wykonywał wobec TP uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa. Praktyki TP, które nastąpiły po tej wymianie korespondencji (odmowa rozdzielenia neostrady tp, następnie rozdzielenie neostrady tp na warunkach zaporowych, dyskryminacja części abonentów, odmowa przedstawienia do akceptacji Prezesa UKE regulaminu neostrady tp) potwierdzały zdaniem Prezesa UKE konieczność regulacji tego rynku. Prezes UKE, aby rozproszyć wątpliwości Fabio Colosantiego i zadośćuczynić oczekiwaniom Komisji w zakresie dokonania analizy rynku, notyfikował decyzje dla rynku 1 i rynku 2, które to jednak działanie także nie znalazło uznania w oczach Komisji Europejskiej.

Przedstawiając powyższe, Prezes UKE ma nadzieję, iż informacje przekazane w niniejszym stanowisku, pozwolą zarówno Komisji jak i przedsiębiorcom oraz konsumentom zrozumieć podejście polskiego regulatora w przedmiotowych sprawach.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 15
 • 0

  1. ~  2007-01-12 13:41:21  host: plus-96-101.polkomtel.com.pl

  Czyli jak Komisja Europejska stwierdzila ze TPSA nie jest dominuje w dostawie internetu to nie musi udostepniac lacz innym operatorom. Czyli pewnie Netia dlugo sie swoim netem nie pocieszy na laczach TPSA.

 • 0

  2. ~makanes  2007-01-12 13:57:13  host: acxo158.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Dzwonilem przed chwilka na bluelune (9393) :D i powiedzieli mi, sami z siebie, ze beda mieli teraz fajna promocje, ze zwiekszaja predkosc wszystkim co maja nizej 1mbit do 1mbit, czyli miedzy innymi mnie. Ze nic nie musze podpisywac i sami to wlacza do 8 kwietnia :p Wiec o czym mogli mowic jak nie o tej sprawie? ;p Nie wierzac zadzwonilem jeszcze raz i zapytalem, ze podobno beda przyspieszac lacza za darmo ludziom. Pan odparl ze tak, do 8 kwietnia (;p) tyle ze limity zostaja takie same :D:D:D Ubaw po pachy :p Juz nie wiem co myslec :p

 • 0

  3. ~  2007-01-12 14:11:18  host: plus-96-101.polkomtel.com.pl

  do makanes: http://www.tp.pl/prt/pl/o_nas/serwis_prasowy/informacje_prasowe? _a=609586

 • 0

  4. ~Greg  2007-01-12 14:32:10  host: 212.160.172.70

  odnośnie postu nr 1: KE nie stwierdziła, że TP nie jest operatorem o znaczącej pozycji na rynku, a mianowicie chodzi jedynie o niskie kompetencje UKE i próbę właczenia usług, które nie należą do badanego rynku właściwego. Chodzi tutaj o przekroczenie uprawnień UKE co do regulacji, a nie stwierdzanie czy TP jest lub nie jest operatorem SMP. Reasumując zarzuca się tu brak kompetencji UKE wraz z przekraczaniem uprawnień.

 • 0

  5. ~Ant  2007-01-12 14:53:18  host: chello084010154233.chello.pl

  Ja niemniej stoję murem za UKE, wg mnie TP wykorzystuje niejasności w definicjach i przepisach prawa na swoją korzyść co oczywiście nie jest zabronione, jednak w moich oczach nie przysparza jej to chluby. Poza tym jak dla mnie UKE w sposób sensowny dowodzi kilku istotnych kwestii i o co jej chodzi. Zwłaszcza sens to np. takie wytłumaczenie dla swoich działań wobec idiotyzmów ze strony TPsy „Zdaniem Prezesa UKE niedopuszczalna jest sytuacja, w której TP usługę utrzymania łącza w gotowości na potrzeby cennika PSTN/ISDN wycenia na 21,48 zł, a na potrzeby cennika tzw. naked DSL na 30 zł. Miesięczny koszt utrzymania łącza powinien być niezależny od sposobu jego wykorzystania (abonament telefoniczny, dostęp do sieci Internet).”

 • 0

  6. ~Greg  2007-01-12 15:51:01  host: 212.160.172.70

  :) hmm a jednak nadal są takie osoby, które nie są w stanie zrozumieć o co biega. Powodzenia Ant, możesz stać murem do samego końca tylko uważaj żeby Cię nie zamurowano :)

 • 0

  7.  2007-01-12 17:52:40

  No właściwie bez komentarza można zostawić ten news... Powiem tylko, że zamiast tracić czas i pieniądze na przekonywanie kto ma rację, szeryf powinna zająć się konkurencją - tworzeniem konkurencji. I nie tak, że operator alternatywny czeka aż tepsa podłączy klienta i wtedu mu zaproponuje usługę ale żeby ci alternatywni zajęli się budową sieci. Ja naprawdę, albo głupi jestem albo naiwny... Ale nie rozumiem dlaczego idąc do firmy, ta mi mówi, że nie podłączy bo jej się nie opłaca - chyba, ze tepsa mi linię założy, to wtedy mam do nich przyjść, bo mi taniej niż tepsa o 5 czy 10% zaoferują usługę... Nie, nie rozumiem po prostu tego.

 • 0

  8. ~ja  2007-01-12 18:44:16  host: 62.29.133.86

  oby ta porazka nie oznaczala rychlego konca pani anny na stanowisku prezesa uke...

 • 0

  9. ~mati  2007-01-12 20:57:46  host: xdsl-459.lodz.dialog.net.pl

  ja nie jestem taki pewny na temat kosztów utrzymania łacza jak ~Ant. Usługi głosowe działają w zupełnie innym paśmie niż xDSL i wymagają dużo lepszych parametrów linii. Każda linia co nadaje się do dsl-a nadaje się pod POTS czy ISDN, a odwrotnie nie. To tak jak porównać koszty utrzymania malucha i mercedesa

 • 0

  10. ~  2007-01-12 22:43:39  host: apn-100-187.gprsbal.plusgsm.pl

  wlo - a wziąłeś pod uwagę to, że inni operatorzy będą musieli mieć dociągnięty kabel do miejsca gdzie mieszkasz? Może w tej lokalizacji tylko Ty byłbyś zainteresowany ich ofertą? TPSA ma już sporo zbudowane przez co koszt podłączenia kolejnego abonenta jest dla nich niższy niż dla operatora, który np dla Ciebie musiałby wybudować linię. Tak myślę.

 • 0

  11.  2007-01-13 00:42:48

  A co ma zbudowane w innej częsci gminy do budowy zupełnie gdzie indziej? Inne koszty? Inne niż alternatywny? Mniejsze może bo bogatsi są? A co mnie obchodzi, że ja jeden jestem zainteresowany? Tepsa też musiałaby zbudować linie tylko do mnie. Nie rozumiem toku myślenia. Znaczy rozumiem - wpisujesz się w kliamty ulubione przez Tele2, pasożyta... ;-)

 • 0

  12. ~Tomek30  2007-01-13 16:22:39  host: h238045.net.pulawy.pl

  Wlo może pójdzmy dalej.Po co wogóle ktokolwiek ma mieć możliwość dzwonienia na numery tpsa.Niech sobie inni operatorzy wybudują własną sieć i dzwonią do siebie.Gdyby tpsa miała taką możliwość to by chyba ze szczęścia oszalała :) Ogólnie powinniśmy chyba iść do przodu a nie cofać się.Monopoliste trzeba regulować dla dobra konsumentów aż przestanie nim być.

 • 0

  13. ~Ben  2007-01-14 07:23:37  host: bmc92.neoplus.adsl.tpnet.pl

  wlo: ale ty masz chlopie normalnie tok rozumowania, gorszy niz 5 letnie dziecko... A moze jestes po prostu pracownikiem tepsy - bo nie znam nikogo o zdrowych zmyslach zeby bronil tej firmy poza pracownikami? Co ciebie obchodzi ze ty jeden jestes? hahah Ciebie moze i nie obchodzic, ale dobrze zarzadzana firme powinno. Co ty czlowieku myslisz ze gdybys ty jeden byl do tepsa by juz biegla do ciebie z kablami?! Zapomnij! Sam bys musial sobie ten kabel u nich kupic (i dla nich - bo to i tak ich wlasnosc bedzie) i pokryc cale koszty, to wtedy laskawie by cie podlaczyli. A tak poza tym to teraz jest jeszcze inaczej i tepsa za takie rzeczy ciagnie kase z panstwa, a innemu telekomowi nikt nie da, wiec nie licz na to ze beda do ciebie dokladac! Na tepse przez lata caly narod sie skladal (i dalej to robi). Jak ludzie na malo zurbaniwoanych terenach chcieli miec telefon to musieli sie skladac zeby pokryc koszty tego podlaczenia, a potem jeszcze placic miesiac w miesiac latami za te kable (abonament) ktore sami sobie (tepsie) zafundowali, za to zeby mogli z nich korzystac - czy to nie ironia?!

 • 0

  14.  2007-01-14 15:09:51

  Ben - jeśli tak, to konkurencja powinna taniej sprzewdawać ten "kabel" skoro tepsa to złodziej i monopolista. Przecież tak czy siak na tym się zarabia? Ciekaw jestem czemu czekają aż tepsa to zrobi? Nie - nie pracuję dla żadnej firmy - mam tzw. wolny zawód ;-)

 • 0

  15. ~pol  2007-01-15 08:54:31  host: 212.160.172.70

  Ben-jeśli chodzi o tych co sobie sami budowali linie, to musisz wiedzieć, że tp oddawała im poniesione koszty w postaci mniejszego abonamentu i bezpłatnych impulsów... wiem bo to przerabiałem...wszystko było dokładnie obliczane i zwracane(i nikt tu nikogo nie oszukiwał)

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-81-158-195.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Czy uważasz, że Play zdąży pokryć własnym zasięgiem całą Polskę do 2020 roku?

Play ma 6000 stacji BTS

 

Zobacz wynik | Opinie (0)

Archiwum Ankiet