Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Nowa oferta ramowa dla łączy dzierżawionych od TP

Nowa oferta ramowa dla łączy dzierżawionych od TP

WitekT 1 Listopada 2007 15:47

0 0

31. października, po rozpoznaniu wniosku Telekomunikacji Polskiej z 17. sierpnia o zatwierdzenie oferty ramowej określającej warunki zawierania przez TP z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych (oferta RLLO - ang. Reference Leased Lines Offer), Prezes UKE wydał decyzję zmieniającą przedłożony projekt oferty ramowej.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego Prezes UKE dokonał oceny projektu oferty ramowej opracowanego przez TP i stwierdził konieczność wprowadzenia szeregu zmian merytorycznych w jego treści.

Nowa oferta ramowa RLLO obejmuje następujące rodzaje łączy telekomunikacyjnych: łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływnościach: 64 kb/s, n*64 kb/s gdzie n=2...31, 34 Mb/s, 140 Mb/s,155 Mb/s i 622 Mb/s,
łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kb/s, podzielonej na kanały po 64 kb/s (łącza strukturalne 2 Mb/s),
łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kb/s, niepodzielonej na kanały (łącza niestrukturalne 2 Mb/s),
dwuprzewodowe i czteroprzewodowe Łącza telefoniczne analogowe o zwykłej i specjalnej jakości,
dwuprzewodowe i czteroprzewodowe Łącza analogowe o maksymalnej długości do 10 km.

Prezes UKE, biorąc pod uwagę zmianę zapotrzebowania na usługi dzierżawy łączy, wynikającą z rozwoju usług na rynku, w szczególności usługi bitstream access, uznał za konieczne wprowadzenie do Oferty usługi dzierżawy cyfrowych łączy telekomunikacyjnych o przepływności 622 Mb/s.

Usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla operatorów stanowią swego rodzaju zaplecze dla realizacji innych usług telekomunikacyjnych związanych z LLU i BSA oraz w dalszej kolejności usług detalicznych dla klientów końcowych. Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych stanowi jeden z modeli połączenia sieci dla realizacji usług:
transmisji głosu,
szybkiej transmisji danych bitstream access (BSA),
uwolnienia pętli abonenckiej (LLU).

Zatwierdzenie ofert ramowych lub zmiany ofert ramowych, na podstawie których świadczone są ww. usługi, spowodowały również zmianę warunków na rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, a także zmianę zapotrzebowania na usługi.

Prezes UKE uznał, że dotychczasowy zakres oferty ramowej (oferta RLLO z 10. maja 2006 roku) nie zaspokajał potrzeb operatorów, gdyż nie umożliwiał on zwiększenia ruchu dla poszczególnych abonentów. Wraz ze wzrostem ilości abonentów będzie spadała możliwość oferowania im usług o wyższych przepustowościach. Jednocześnie zaoferowanie większych przepustowości oznacza ograniczenie liczby użytkowników końcowych i spadek jakości usług. Zatem u podstaw stanowiska Prezesa UKE niezbędne okazało się rozszerzenie zakresu oferty RLLO zmierzające do zwiększenia ruchu dla poszczególnych abonentów, co w konsekwencji ma prowadzić do stymulacji zachowań zmierzających do wzrostu konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych.

Główne zmiany wprowadzone decyzją Prezesa UKE z 31. października w stosunku do dotychczas obowiązującej oferty ramowej RLLO to:

1. Obniżenie opłat abonamentowych związanych z dzierżawą cyfrowych łączy telekomunikacyjnych.

Opłaty abonamentowe w nowo zatwierdzonej ofercie ramowej zostały obniżone:
o 25 % w przypadku opłat za dzierżawę łączy o przepływności n x 64 kb/s,
o 42 % w przypadku opłat za dzierżawę łączy o przepływności 2 Mb/s,
o 32 % w przypadku opłat za dzierżawę łączy o przepływności 34 Mb/s,
o 49 % w przypadku opłat za dzierżawę łączy o przepływności 140 Mb/s i 155 Mb/s.

Obniżka opłat uczyni tę usługę bardziej atrakcyjną dla operatorów alternatywnych, a także przyczyni się do obniżenia kosztów korzystania z takich usług hurtowych jak BSA czy dostęp do lokalnej pętli abonenckiej.
2. Wprowadzenie usługi dzierżawy cyfrowych łączy telekomunikacyjnych o przepływności 622 Mb/s.

Ze względu na rozwój usług świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz w celu zwiększenia konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego poszerzony został katalog usług dzierżawy łączy oferowanych przez TP. Decyzja o poszerzeniu zakresu oferowanych łączy o łącza STM-4 została podyktowana cały czas rosnącym zapotrzebowaniem operatorów na zasoby teletransmisyjne. Wiąże się to np.: ze zjawiskiem oferowania coraz większych przepływności dostępu do sieci Internet dla użytkowników końcowych. Poza tym, możliwość skorzystania z łączy STM-4 pozwala na redukcję kosztów, poprzez zastępowania tymi łączami większej liczby łączy o mniejszych przepływnościach.

3. Wprowadzenie wzoru umowy ramowej do oferty.

Prezes UKE mając na uwadze ochronę interesów alternatywnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych doprowadził do umieszczenia wzoru umowy ramowej w ofercie. Działanie to ma sprzyjać równemu traktowaniu przedsiębiorców przez TP oraz klarowności stosowania zapisów oferty. Wprowadzenie wzoru umowy przyczyni się do zwiększenia pewności obrotu, a także pozwoli na przyspieszenie procesu zawierania umów z TP.

4. Wprowadzenie usługi dzierżawy łączy analogowych o długości do 10 km, opartych wyłącznie na infrastrukturze miedzianej bez ich ograniczenia jedynie do transmisji głosu.

Prezes UKE uregulował w ofercie zasady dzierżawy tzw. torów pod budowę kanałów cyfrowych. Usługa ta jest wykorzystywana przez małe i średnie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne w celu oferowania usług dostępu do Internetu. Objęcie treścią oferty ramowej łączy analogowych powinno skutkować wprowadzeniem konkurencyjnych wobec TP usług dostępowych przez małych i średnich przedsiębiorców mających statut ISP.

Usługa została tak zaprojektowana, by była opłacalna także w przypadku chęci zapewnienia alternatywnego dostępu do Internetu dla bardzo niewielkiej liczby użytkowników końcowych. Co umożliwia ISP konstruowanie na jej podstawie ofert adresowanych lokalnie, i działania przy liczbie abonentów w granicach kilkudziesięciu (np.: jedno osiedle czy małą miejscowość). Prezes UKE tym samym docenił rolę małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu konkurencji na rynku dostępu do sieci Internet.

5. Oparcie abonamentowych opłat za dzierżawę telefonicznych łączy analogowych o opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych o przepływności 64 kb/s.

Nowa oferta wprowadza ścisłą zależność pomiędzy miesięcznymi opłatami za dzierżawę łączy cyfrowych o najniższej przepływności 64 kb/s a miesięcznymi opłatami za dzierżawę telefonicznych łączy analogowych. Zostało to wywołane po części faktem wyodrębnienia kategorii Łączy analogowych o długości do 10 km. W ten sposób Prezes UKE chciał doprowadzić do urealnienia oferty ramowej TP, gdyż w opinii Prezesa UKE nie ma podstaw do zasadniczego różnicowania tych usług - z punktu widzenia technicznego i kosztów ich świadczenia. Działanie takie ma sprzyjać przejrzystości rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych oraz zapewnić niskie opłaty dla alternatywnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Decyzji o zatwierdzeniu nowej oferty ramowej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 11
 • 0

  1. ~mirekb  2007-11-01 15:56:01  host: apn-101-28.gprsbal.plusgsm.pl

  "Decyzji o zatwierdzeniu nowej oferty ramowej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych został nadany rygor natychmiastowej wykonalności" - czy to zrobi bezzwłocznie,nie sądze.dlugo powalczy,jesnienno zimowy okres dla tp nie jest chyba najlepszy;-)

 • 0

  2. ~ukenamuniu  2007-11-01 17:15:33  host: nat-go2.aster.pl

  W minimalnym zestawie łączy dzierżawionych nie ma łączy 622Mbit/s. Notyfikacja rynku 14 odrzucona przez Komisję Europejską a tu ktoś "uznał za konieczne" obniżenie cen i włączenie STM-4 do oferty. Myślałem też, że zdanie "możliwość skorzystania z łączy STM-4 pozwala na redukcję kosztów, poprzez zastępowania tymi łączami większej liczby łączy o mniejszych przepływnościach" też jest błędne, bo gdyby STM-4 były w cenie 4 x STM-1 to bez różnicy. W decyzji jednak pomysłowy Dobromir wskazał, że cena STM-4 może stanowić maks. trzykrotność ceny 155Mbit/s. Ciekawe, co na obniżkę w TP powiedzą Exatel i Telekomunikacja Kolejowa, które oferują więcej łączy STM-1 i 4 od TP. Cóż, gdzie drwa rąbią..

 • 0

  3. ~  2007-11-01 22:19:26  host: ehj80.neoplus.adsl.tpnet.pl

  W tym momencie TEpsa przy najwyzszym rabacie doklada do biznesu.. ciekawe jak na to zareaguja akcjonariusze. DAm sobie reke uciac ze ceny netu nie spadna, alternatywni dalej beda nas strzyc - klientow :)

 • 0

  4. ~ukenamuniu  2007-11-02 20:05:07  host: nat-go2.aster.pl

  #2: sprawa też polega na tym, że nie instaluje się czterech STM-1. Przy BSA np dla regionalnych punktów dostępu do usług nie mówi się tylko o "łączu dzierżawionym" ale też o typie interfejsu zgodnie z ATM Forum 4.0. Dla interfejsu UNI instaluje się maksymalnie 3xSTM-1 lub STM-4 a dla AINI 1xSTM-1 lub 1xSTM-4 zgodnie z wyborem operatora korzystającego. Przejście więc przy UNI z trzech STM-1 na STM-4 nie zwiększy kosztów operatora korzystającego.

 • 0

  5. ~Greg  2007-11-03 11:44:31  host: abgm180.neoplus.adsl.tpnet.pl

  A to ciekawe. Według Komisji Europejskiej na rynku 14 jest skuteczna konkurencja, a tu Prezes UKE w swojej błyskotliwości wprowadza starą ofertę dzierżawy łączy obejmującą rynek 13 i 14. Kolejna łamanie prawa przez UKE. Ciekaw jestem kiedy wyjdzie prawda na jaw o co w tym wszystkim biega?

 • 0

  6. ~Greg  2007-11-03 11:48:33  host: abgm180.neoplus.adsl.tpnet.pl

  2: Exatel i Telekomunikacja Kolejowa pójdą z torbami :) UKE sam wytnie konkurencję dla TP :))

 • 0

  7. ~Zbigniew  2007-11-03 12:52:37  host: egm43.neoplus.adsl.tpnet.pl

  TP to shit! Od nowego roku mam neostradę 6144 a chodzi na 2048 i 10 miesięcy czekam na przebudowę łącza ;/ DZIADOSTWO!!! Mieszkam w domku jednorodzinnym i nie mogę podłączyć ani żadnej kablówki, ani internetu! tylko sie zakopać!

 • 0

  8. ~ukenamuniu  2007-11-03 20:15:16  host: nat-go2.aster.pl

  ~Greg: są i inne ciekawostki. Do oferty pomysłowy Dobromir dodał: "łącza analogowe o długości do 10 km". Chodzi o 2 i 4 przewodowe łącza miedziane. Takie dwa druty, bez sygnałów, to one są analogowe, czy cyfrowe? Dla mnie to tylko dwa druty. Tak jak np ciemny światłowód nie jest ani analogowy ani cyfrowy. Dlaczego do 10km? W decyzji napisano, że powyżej 10 km potrzebna jest teletransmisja. A przy 4 km nie potrzebna jest teletransmisja, czyli przesyłanie sygnałów drogą przewodową? A może wiadomo jaka ma być średnica przewodów, jaka tłumienność łącza? Nie, napisano tylko, że mają to być łącza "bez ograniczania pasma częstotliwości". Kolejna ciekawostka. Jaka charakterysyka tłumiennościowa takiego łącza? Płaska od f=0 do nieskończoności (bez ograniczania!)? Głupie łącze telefoniczne (300Hz-3400Hz)opisano w normie ETSI EN 300 448. Te 10 km miedzi wg jakiej normy? "Prezes UKE tym samym docenił rolę małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu konkurencji na rynku dostępu do sieci Internet". (PS. może niepotrzebnie napisałem o tym ciemnym swiatłowodzie, bo Dobromir jeszcze i to wstawi do oferty doceniając rolę tego, czy tamtego).

 • 0

  9. ~nick  2007-11-04 21:09:42  host: caq70.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Czemu najniższe obniżki dotyczą najniższych prędkości a najwyższe najwyższych? Ma to na celu zrównanie cen łącz o różnych predkościach?

 • 0

  10. ~Greg  2007-11-04 21:10:04  host: aazx150.neoplus.adsl.tpnet.pl

  8: Jak pomysłowy Dobromir palnie więcej gaf to więcej Europa będzie miała powodów do śmiechu i tyle. Swoim brakiem profesjonalizmu sam Dobromir sam sobie szkodzi. Już teraz się mówi katastrofie regulacyjnej w Polsce. UKE brakuje profesjonalnych kadr, więc siłą żeczy osoby takie jak Streżyńska mogą zrobić karierę. To smutne, że tylko tak się dzieje w krajach trzeciego świata :( i u nas. Jak wstawi ciemny światłowód to będzie kolejny dowód świadczący przeciwko UKE.

 • 0

  11. ~Greg  2007-11-04 21:13:45  host: aazx150.neoplus.adsl.tpnet.pl

  7: a pytałeś alternatywnych :). Pewnie mają Ciebie gdzieś, bo chętnie by Ci dostarczyli usługę jakby TP za darmo przebudowała kabel. Poza tym jak masz Neo 6M to fakt że jest coś nie tak. Podziękuj UKE za rozwój infrastruktury w Polsce.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-81-102-236.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Jak oceniasz wakacyjną promocję sieci Play?

Internet na lato za darmo w Play

 

Zobacz wynik | Opinie (9)

Archiwum Ankiet