Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Cennik usług w ofercie Twój Plan i Twój Mix

Cennik usług w ofercie Twój Plan i Twój Mix

sirmark 17 Września 2005 03:01

0 0

Prezentujemy cennik usług w ofercie Twój Plan i Twój Mix obowiązujący od dnia 19.09.2005.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Orange w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza sieć Orange w Polsce, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.

1. Opłata za przyłączenie, opłata aktywacyjna oraz kwota startowa w ofercie Twój Plan oraz Twój Mix
1.1. W ramach oferty Twój Plan oraz Twój Mix przyłączenie do Orange poza promocją podlega opłacie w wysokości 300 zł.
1.2. Dodatkowo, przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Twój Plan oraz Twój Mix Abonent obciążany jest jednorazowo opłatą w wysokości 50 zł za każdy kontrakt, z czego 25 zł stanowi opłata aktywacyjna (za aktywację karty SIM), a 25 zł to kwota startowa. Kwota startowa może zostać przez Abonenta wykorzystana na usługi telekomunikacyjne dostępne w ofercie Twój Plan albo Twój Mix (w zależności, z której oferty korzysta Abonent) zgodnie z postanowieniami niniejszego Cennika. Abonent może wykorzystać kwotę startową najpóźniej do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego.
1.3. Opłaty, o których mowa w pkt. 1.1. oraz 1.2. w przypadku oferty Twój Plan są doliczane do pierwszego rachunku telefonicznego za usługi telekomunikacyjne, natomiast w przypadku oferty Twój Mix opłaty pobierane są przez sprzedawcę w punkcie sprzedaży Orange przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

2. Opłaty za usługi podstawowe w ofercie Twój Plan
Opłaty te są naliczane z góry za okres rozliczeniowy.

2.1. Usługa Wszyscy i na Wszystko

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

Abonent w ramach usługi Wszyscy i na Wszystko otrzymuje pakiet jednostek taryfowych o wartości odpowiadającej opłacie za wybraną opcję usługi. Pakiet jednostek taryfowych może być wykorzystany na usługi określone w tabeli nr 1. Korzystanie z wymienionych w tabeli nr 1 usług pomniejsza pakiet o wartość określoną dla danej usługi. Po wyczerpaniu wartości pakietu korzystanie z usług określonych w tabeli nr 1 jest płatne dodatkowo zgodnie z tabelą nr 1. Korzystanie z innych usług, niż wymienione w tabeli nr 1 jest rozliczane poza usługą Wszyscy i na Wszystko i jest płatne dodatkowo zgodnie z opłatami określonymi dla tych usług w niniejszym Cenniku.

2.2. Usługa Orange i Stacjonarne

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

Abonent w ramach usługi Orange i Stacjonarne otrzymuje pakiet jednostek taryfowych o wartości odpowiadającej opłacie za wybraną opcję usługi. Pakiet jednostek taryfowych może być wykorzystany na usługi określone w tabeli nr 2. Korzystanie z wymienionych w tabeli nr 2 usług pomniejsza pakiet o wartość określoną dla danej usługi. Korzystanie z innych usług, niż wymienione w tabeli nr 2, jest rozliczane poza usługą Orange i Stacjonarne i jest płatne dodatkowo zgodnie z tabelą nr 3 albo (usługi nie wymienione w tabeli nr 3) zgodnie z innymi tabelami opłat określonymi w niniejszym Cenniku. Po wyczerpaniu wartości pakietu jednostek taryfowych w ramach usługi Orange i Stacjonarne korzystanie z usług wymienionych w tabeli nr 2 jest płatne dodatkowo zgodnie z tabelą nr 3. Usługa nie jest dostępna w roamingu.

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

2.3. Usługa Wieczory i Weekendy

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

W ramach opłaty za daną opcję usługi Abonent może korzystać we wskazanych dniach i godzinach (czas bezpłatny) z nielimitowanych połączeń, SMS-ów, MMS-ów do Orange (za wyjątkiem numerów, SMS-ów i MMS-ów specjalnych, 501 80 80 80, *888, 501 800 800 oraz połączeń realizowanych w ramach usługi Rozmowa Konferencyjna i przekierowanie, które są naliczane zgodnie z postanowieniami niniejszego Cennika) oraz na połączenia do krajowych operatorów stacjonarnych na numery abonenckie. Usługa nie jest dostępna w roamingu. Od momentu zakończeniu czasu bezpłatnego połączenie podlega opłatom, chociażby zostało rozpoczęte w czasie bezpłatnym. Od momentu rozpoczęcia czasu bezpłatnego połączenie nie podlega opłatom, chociażby zostało rozpoczęte w czasie płatnym. Usługa nie jest realizowana w dniach 24, 25, 26, 31 grudnia, 1 stycznia oraz w sobotę, niedzielę i poniedziałek Wielkanocny. W tych dniach usługi realizowane w ramach usługi Wieczory i Weekendy naliczane są zgodnie z opłatami za te usługi w tabelach nr 1, 2 albo 3 (zgodnie z zasadami rozliczania usług podstawowych).

2.4. Usługa Wybrane Numery

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

W ramach opłaty za daną opcję usługi Abonent może korzystać z nielimitowanych połączeń, SMS-ów, MMS-ów z wybranymi numerami w Orange (za wyjątkiem numerów, SMS-ów i MMS-ów specjalnych, 501 80 80 80, *888, 501 800 800 oraz połączeń realizowanych w ramach usługi Rozmowa Konferencyjna i przekierowanie, które są naliczane zgodnie z postanowieniami niniejszego Cennika) oraz połączeń do krajowych operatorów stacjonarnych na wybrane numery abonenckie. Usługa nie jest dostępna w roamingu. Usługa nie jest realizowana w dniach 24, 25, 26, 31 grudnia, 1 stycznia oraz w sobotę, niedzielę i poniedziałek Wielkanocny. W tych dniach usługi realizowane w ramach usługi Wieczory i Weekendy naliczane są zgodnie z opłatami za te usługi w tabelach nr 1, 2 albo 3 (zgodnie z zasadami rozliczania usług podstawowych). Od momentu zakończeniu czasu bezpłatnego połączenie podlega opłatom, chociażby zostało rozpoczęte w czasie bezpłatnym. Od momentu rozpoczęcia czasu bezpłatnego połączenie nie podlega opłatom, chociażby zostało rozpoczęte w czasie płatnym.

2.5. Usługa Orange World i Internet

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

Abonent w ramach usługi Orange World i Internet otrzymuje pakiet jednostek taryfowych o wartości odpowiadającej opłacie za wybraną opcję usługi. Pakiet jednostek taryfowych może być wykorzystany na usługi określone w tabeli nr 6. Korzystanie z wymienionych w tabeli nr 6 usług pomniejsza pakiet o wartość określoną dla danej usługi. Po wyczerpaniu wartości pakietu korzystanie z usług określonych w tabeli nr 6 jest płatne dodatkowo zgodnie z tabelą nr 1, 3 albo 8 (zgodnie z zasadami rozliczania usług podstawowych). Określone w tabeli ilości danych są sumą danych przychodzących i wychodzących. Usługa nie jest dostępna w roamingu.

2.6. Rozliczanie usług podstawowych w ofercie Twój Plan
2.6.1. Abonent posiadający usługi Wszyscy i na Wszystko, Orange i Stacjonarne oraz Orange World i Internet korzysta z usługi Kapitał Złotówek, która polega na tym, iż niewykorzystane jednostki taryfowe Abonent może wykorzystać najpóźniej w następnym okresie rozliczeniowym. Po tym okresie jednostki nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe, nie mogą być wykorzystane, a ich wartość nie podlega zwrotowi.
2.6.2. Jeżeli usługi podstawowe zostają udostępnione przed rozpoczęciem pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, Abonent zostanie obciążony kwotą proporcjonalną do czasu korzystania z usługi w danym okresie.
2.6.3. Zarządzanie usługami podstawowymi (tj. zlecanie takich czynności jak: aktywacja/włączenie, dezaktywacja/wyłączenie czy zmiana usługi) poprzez Orange Automatyczne Biuro Obsługi pod numerem *500, poprzez SMS lub Orange On-line (www.orange.pl) nie podlega dodatkowej opłacie. Zarządzanie usługami dodanymi za pośrednictwem Orange Biura Obsługi Klienta: w drodze bezpośredniego połączenia telefonicznego z konsultantem, poprzez faks lub e-mail, jak również w drodze bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży Orange, podlega dodatkowej opłacie w wysokości 5 zł za każde zlecenie.
2.6.4. Dyspozycje dotyczące zmian usług podstawowych mogą być składane najpóźniej do godziny 21.00 (czasu polskiego) ostatniego dnia okresu rozliczeniowego i będą realizowane z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego. Dyspozycje złożone w godz. 21.00-24.00 ostatniego dnia okresu rozliczeniowego będą traktowane jak dyspozycje złożone już w następnym okresie rozliczeniowym (a więc realizowane jeden okres rozliczeniowy później).
2.6.5. W trakcie okresu rozliczeniowego Abonent korzysta z usług w następującej kolejności:
a) usługa Wybrane Numery,
b) usługa Wieczory i Weekendy,
c) usługa Orange World i Internet: w pierwszej kolejności jednostki taryfowe niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym, następnie dostępne w bieżącym okresie rozliczeniowym,
d) kwota startowa, jeżeli Abonent posiada usługę Orange i Stacjonarne, a nie posiada usługi Wszyscy i na Wszystko,
e) usługa Orange i Stacjonarne: w pierwszej kolejności jednostki taryfowe niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym, następnie dostępne w bieżącym okresie rozliczeniowym,
f) kwota startowa, jeżeli Abonent posiada usługę Wszyscy i na Wszystko (niezależnie czy posiada usługę Orange i Stacjonarne),
g) usługa Wszyscy i na Wszystko: w pierwszej kolejności jednostki taryfowe niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym; następnie dostępne w bieżącym okresie rozliczeniowym.

3. Opłaty za usługi podstawowe w ofercie Twój Mix
Opłaty te są naliczane z góry za okres rozliczeniowy.

3.1. Usługa Wszyscy i na Wszystko

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

Abonent w ramach usługi Wszyscy i na Wszystko otrzymuje pakiet jednostek taryfowych o wartości odpowiadającej opłacie za wybraną opcję usługi. Pakiet jednostek taryfowych może być wykorzystany na usługi określone w tabeli nr 7 oraz na inne usługi dostępne w ofercie Twój Mix. Korzystanie z usług pomniejsza pakiet o wartość określoną dla danej usługi w tabeli nr 7 lub w przypadku usług nie wymienionych w tabeli nr 7 o wartość dla tych usług określoną w niniejszym Cenniku. Po wyczerpaniu wartości pakietu możliwość ponownego korzystania z usług uzależniona jest od doładowania, którego skutkiem jest uzupełnienie pakietu o wartość doładowania.

3.2. Rozlicznie usług podstawowych w ofercie Twój Mix
3.2.1. Abonent posiadający usługę Wszyscy i na Wszystko korzysta z usługi Kapitał Złotówek, która polega na tym, iż niewykorzystane jednostki taryfowe Abonent może wykorzystać najpóźniej w następnym okresie rozliczeniowym. Po tym okresie jednostki nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe, a ich wartość nie podlega zwrotowi. Nie dotyczy to jednostek taryfowych pochodzących z doładowań, które można wykorzystać w okresie aktywnym.
3.2.2. Usługa Wszyscy i na Wszystko zostaje udostępniona z początkiem pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego (ustalonego dla Abonenta zgodnie z cyklem okresów rozliczeniowych Operatora i rozpoczynającego się nie później niż w ciągu 6 dni od aktywacji). Przed rozpoczęciem pierwszego cyklu rozliczeniowego, ale już po aktywacji. Abonent może korzystać wyłącznie z kwoty startowej oraz jednostek taryfowych pochodzących z doładowań.
3.2.3. Zarządzanie usługami podstawowymi (tj. zlecanie takich czynności jak: aktywacja/włączenie, dezaktywacja/wyłączenie czy zmiana usługi) poprzez Orange Automatyczne Biuro Obsługi pod numerem *500, poprzez SMS lub Orange On-line (www.orange.pl) nie podlega dodatkowej opłacie. Zarządzanie usługami dodanymi za pośrednictwem Orange Biura Obsługi Klienta: w drodze bezpośredniego połączenia telefonicznego z konsultantem, poprzez faks lub e-mail, jak również w drodze bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży Orange, podlega dodatkowej opłacie w wysokości 5 zł za każde zlecenie.
3.2.4. Dyspozycje dotyczące zmian usług podstawowych mogą być składane najpóźniej do godziny 21.00 (czasu polskiego) ostatniego dnia okresu rozliczeniowego i będą realizowane z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego. Dyspozycje złożone w godz. 21.00-24.00 ostatniego dnia okresu rozliczeniowego będą traktowane jak dyspozycje złożone już w następnym okresie rozliczeniowym (a więc realizowane jeden okres rozliczeniowy później).
3.2.5. W trakcie okresu rozliczeniowego Abonent korzysta z usług w następującej kolejności:
a) kwota startowa,
b) usługa Wszyscy i na Wszystko: w pierwszej kolejności jednostki taryfowe niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym, następnie dostępne w bieżącym okresie rozliczeniowym,
c) jednostki taryfowe pochodzące z doładowań

4. Opłaty za usługi dodane w ofercie Twój Plan oraz Twój Mix

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005
1) Zarządzanie usługami dodanymi (tj. zlecanie takich czynności jak: aktywacja/włączenie, dezaktywacja/wyłączenie czy zmiana usługi dodanej) poprzez Orange Automatyczne Biuro Obsługi pod numerem *500, poprzez SMS lub Orange On-line (www.orange.pl) nie podlega dodatkowej opłacie. Zarządzanie usługami dodanymi za pośrednictwem Orange Biura Obsługi Klienta: w drodze bezpośredniego połączenia telefonicznego z konsultantem, poprzez faks lub e-mail, jak również w drodze bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży Orange, podlega dodatkowej opłacie w wysokości 5 zł za każde zlecenie.
2) Usługa dostępna i bezpłatna dla Abonentów, których kwota zobowiązania jest nie niższa niż 200 zł w momencie podpisywania umowy w ofercie Twój Plan (Orange Premier). Zarządzanie usługą za pośrednictwem Orange Biura Obsługi Klienta: w drodze bezpośredniego połączenia telefonicznego z konsultantem, poprzez faks lub e-mail, jak również w drodze bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży Orange, podlega dodatkowej opłacie w wysokości 5 zł za każde zlecenie.
3) W ramach przesyłania danych CSD pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Dotyczy połączeń z numerami 501 80 80 80 i *888 (Internet) oraz 501 800 800 (WAP).
4) Opłata dotyczy dostępu do usługi WAP w ramach sesji EDGE/GPRS przy ustawieniach APN: WAP, oraz dostępu do Internetu w ramach sesji EDGE/GPRS przy ustawieniach APN: Internet. APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci GPRS. Opłata za wysyłanie i odbieranie danych w ramach sesji EDGE/GPRS naliczana jest łącznie. Opłata dotyczy również APN: wap.idea.pl oraz www.idea.pl, które tymczasowo będą funkcjonować z przyczyn technicznych, do momentu ich zamknięcia celem kierowania ruchu przez nowe APN: WAP i Internet.
5) Usługi integrujące Internet z transmisją SMS-ów.
6) 5 blokad indywidualnie wybieranych z klawiatury telefonu: blokada wszystkich połączeń wychodzących, blokada wszystkich połączeń przychodzących; blokada połączeń międzynarodowych; blokada połączeń przychodzących w roamingu; blokada połączeń wychodzących w roamingu z wyjątkiem połączeń lokalnych i do Polski.
7) Usługa opisana w bieżących materiałach reklamowych PTK Centertel oraz na www.orange.pl.
8) W przypadku Twój Mix opłata pobierana za pomoca SMS-a specjalnego.

5. Opłaty za zarządzanie kontem w ofercie Twój Plan i Twój Mix

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

1) Zarządzanie kontem poprzez Orange Automatyczne Biuro Obsługi pod numerem *500, poprzez SMS lub Orange On-line (www.orange.pl) nie podlega dodatkowej opłacie. Zarządzanie kontem za pośrednictwem Orange Biura Obsługi Klienta: w drodze bezpośredniego połączenia telefonicznego z konsultantem, poprzez faks lub e-mail, jak również w drodze bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży Orange, podlega dodatkowej opłacie w wysokości 5 zł za każde zlecenie.
2) Opłatę ponosi Abonent przejmujący zobowiązania.
3) Jeżeli karta SIM jest uszkodzona, zablokowana lub zgubiona, pobierana jest opłata. Gdy karta SIM jest wadliwa z przyczyn niezależnych od Abonenta, opłata nie jest pobierana.
4) Usługa dostępna i bezpłatna dla Abonentów, których kwota zobowiązania jest nie niższa niż 200 zł w momencie podpisywania umowy w ofercie Twój Plan (Orange Premier)

6. Opłaty za połączenia z numerami, SMS-ami oraz MMS-ami specjalnymi w ofercie Twój Plan i Twój Mix

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005 cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

1) Połączenia z numerem skróconym są możliwe wyłącznie z Orange.
2) Usługi opisane w bieżących materiałach reklamowych PTK Centertel oraz na www.orange.pl. Numery specjalne mogą ulec rozszerzeniu o kolejną cyfrę.
3) Opłata pobierana niezależnie od treści wysłanego SMS-a lub MMS-a i rodzaju usługi przypisanej do danego numeru.
4) Usługa dostępna i bezpłatna dla Abonentów, których kwota zobowiązania jest nie niższa niż 200 zł w momencie podpisywania umowy w ofercie Twój Plan (Orange Premier).
5) Połączenie nie podlega usłudze "naliczanie sekundowe".
6) Bezpłatne na terenie Polski.

7. Opłaty za połączenia międzynarodowe w ofercie Twój Plan i Twój Mix

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

8. Opłaty za usługę roaming międzynarodowy w ofercie Twój Plan i Twój Mix

8.1. Opłaty za usługę roaming międzynarodowy w ofercie Twój Plan i Twój Mix

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

1) Opłaty za połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD i transmisja faksów w roamingu rozliczane są co 1 minutę, za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
2) W przypadku wysyłania SMS-ów specjalnych i SMS-ów do sieci stacjonarnych wysłanych z roamingu do stawki roamingowej doliczana jest opłata zgodna z aktualnym krajowym cennikiem tych usług.
3) Wiadomości SMS odbierane w roamingu są bezpłatne.

Strefy w ofercie roamingu Twój Plan

Europa 1: Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania, Wyspy Owcze.
Europa 2: Albania, Białoruś, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Ukraina.
Reszta Świata: Wszystkie pozostałe kraje.
Sieci satelitarne i GSM-On-Ships: dotyczy roamingu w sieciach działających w technologii satelitarnej oraz w sieciach dostępnych na promach żeglujących po wodach międzynarodowych.

Zakres usług oferowanych w roamingu uzależniony jest od sieci partnera roamingowego. Lista sieci i krajów, w których można korzystać z usługi roamingu dostępne są na stronie internetowej www.orange.pl i w salonach Orange.

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

Lista sieci i krajów, w których można korzystać z roamingu EDGE/GPRS dostępne są na stronie internetowej www.orange.pl i w punktach sprzedaży Orange. Przesyłanie wiadomości MMS dostępne jest w sieciach partnerów roamingowych, z którymi uruchomiony został roaming GPRS.

W pozostałym zakresie zasady świadczenia usługi roamingu i dokonywania z tego tytułu rozliczeń określa "Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Opłaty za usługę roaming międzynarodowy w ofercie Twój Mix

cennik orange twoj plan twoj mix od 19 09 2005

Strefy w ofercie roamingu Twój Mix

Europa I: Czechy, Niemcy Słowacja, Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Chorwacja, Estonia, Grecja, Holandia, Słowenia, Węgry, Włochy.
Europa II: Pozostałe kraje europejskie poza wymienionymi w strefie Europa I oraz Rosja, Maroko i Tunezja.
Ameryka Płn.: USA i Kanada.
Reszta Świata: Wszystkie pozostałe kraje.

1. Opłaty za połączenia wychodzące są naliczane za każdą rozpoczętą minutę połączenia według stawek uzależnionych od strefy usługi roaming, w której znajduje się Klient oraz od strefy usługi roaming, do której wykonywane jest połączenie.
2. Opłaty za połączenia przychodzące do Abonenta w roamingu są naliczane za każdą rozpoczętą minutę połączenia według stawek uzależnionych od strefy usługi roaming, w której znajduje się Abonent.
3. SMS-y przychodzące do Abonenta w roamingu nie podlegają opłacie.
4. Opłata za wysłanie SMS-a do krajowej sieci stacjonarnej wynosi 2 zł + opłata za wysłanie SMS-a do krajowej sieci stacjonarnej według tabeli opłat za usługi dodane w ofercie Twój Mix.
5. Opłata za wysłanie SMS-a specjalnego wynosi 2 zł + opłata za wysłanie SMS-a specjalnego według tabeli opłat za połączenia z numerami specjalnymi.
6. Usługa "Proste Wybieranie" dostępna jest w sieciach wybranych operatorów. Aktualna lista znajduje się na www.orange.pl

Zakres usług oferowanych w roamingu uzależniony jest od sieci partnera roamingowego. Lista sieci i krajów, w których można korzystać z usługi roamingu dostępne są na www.orange.pl i w punktach sprzedaży Orange.

W pozostałym zakresie zasady świadczenia usługi roamingu i dokonywania z tego tytułu rozliczeń określa "Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

9. Opłaty za usługę Orange World "ABCD"

Usługa Orange World "ABCD" umożliwia zlecenie przesłania lub pobieranie na terminal treści w formacie plików tekstowych, graficznych, audio, video lub innych danych za pośrednictwem Orange. Opłata netto oraz opłata brutto za usługę prezentowana jest na wyświetlaczu terminala każdorazowo przed połączeniem ze stroną, w ramach której usługa jest udostępniana. Wraz z opłatami za usługę prezentowana jest dokładna nazwa usługi Orange World "ABCD", gdzie "ABCD" odpowiada opłacie netto za skorzystanie z usługi.

Źródło tekstu: wł     

Dodaj do:
w sumie: 63
 • 0

  44.  2005-09-17 16:50:32

  Sluchajcie, oferta jedynie ma sens dla tych co gadaja z jedna osobka w Orange tak naprawde ;) Czyli dla zakochanych:)) Bo tam wezma sobie "darmowe z 1 numerem" za 15zł., do tego wezma sobie jakis pakiecik za 10zł. czy "darmowy weekend za 15zł." i za 25 - 30zł. w tym waskim gronie gadaja i SMSuja za darmo...

 • 0

  45. ~sympatyczny  2005-09-17 16:56:16  host: chello081018196007.chello.pl

  Dario: oferta z 5 numerami tez moze byc fajna dla wielu

 • 0

  46. ~Przemo  2005-09-17 18:29:50  host: cache-mtc-ac02.proxy.aol.com

  Biora za wzor Rumunie,wiec cennik tez z tamtad,tyle ze tam duopol panuje, wiec u nas z tymi cenami to beda pierwsi ale od konca znowu. To nam pan Ahuja pokazal!!!

 • 0

  47.  2005-09-17 20:16:09

  Ehh... nie ma to jak wprowadzić jednolitą stawkę na roaming... Simplus, Era, SamiSwoi etc. wprowadzają 2zł/min, a co robi idea, przepraszam... ORANGE... wprowadza stawkę 8 zł/min z Fracji, gdy wcześniej najwyższą stawką było 5,63, a najniższą koło 3 zł... Szkoda gadać... Jak dobrze, że nie zmieniają w automacie JI na TP...

 • 0

  48.  2005-09-17 20:51:02

  Napewno beda obniżki w Orange!!!Ponieważ teraz stawki i usługi co podali są nie realne!!!Ludzie będą uciekać i będą musiali obnizyć.Trzeba TPSA ukarać porypany Operator który zaczyna się mieszać!!!

 • 0

  49. ~wibrator  2005-09-17 22:23:42  host: 213-238-116-246.adsl.inetia.pl

  Orange to nieporozumienie. Czy chce mi się jeszcze coś pisać ? Chyba nie ...

 • 0

  50.  2005-09-17 22:44:46

  Nie tylko nie ma tu rewelacji, o czy piszą prawie wszyscy, ale jest to jedna z droższych ofert na rynku. Orange zakonserwował dotychczasową ofertę Idei i sprzedał ją pod nową barwą. To wszystko. Nie zaryzykowano nowej wojny cenowej. Może mieć to tylko ten skutek, że i Plus, i Era też się na jakiś czas "zakonserwują". Jedyne, co może ich "ruszyć" to zapowiedź Orange przenoszenia numerów. Jeśli Oranżada zaproponuje przejmowanie obcych na dobrych warunkach, wymusi to kontrreakcję. A rezultat? Wszyscy się pogubimy...

 • 0

  51.  2005-09-17 23:17:05

  Jak dla mnie - posiadacza JI 25 nic nowego no chyba ze ktos dzwoni duzo na stacjonarki czy wieczorem to moze sobie jakas te kwote 25 'zlozyc'.

 • 0

  52. ~-dono-  2005-09-18 00:52:25  host: dfc128.neoplus.adsl.tpnet.pl

  A miałem nie przedłużać umowy z Plusem hmm... Ahuja z PomySłem na Pomarańcze

 • 0

  53. ~pol  2005-09-18 01:53:48  host: daz121.neoplus.adsl.tpnet.pl

  a co z roamingiem? Miało być taniej jak bedzie się korzystać z Orange za granicą a tu niespodzianka. jest nawet drożej niz obecnie :(

 • 0

  54. ~gauri7  2005-09-19 20:16:49  host: cjp219.neoplus.adsl.tpnet.pl

  A ja mam pytanko dotyczące smsów z Internetu.(sorki jeśli już było) Czy to, co jest napisane w punkcie/tabeli 4. oznacza, że będziemy płacić za każdego przysłanego do nas sms z Internetu??? Jeśli tak to jest jakaś paranoja!!!

 • 0

  55. ~voytec  2005-10-01 18:51:04  host: 106-5.espol.com.pl

  Można dostać oczopląsu...

 • 0

  56. ~k700  2005-11-04 23:05:04  host: 83.68.73.149.debica73.tnp.pl

  bede kupowal sony za 400 zeta w twoim planie na 24

 • 0

  57. ~iqsebcio  2005-11-30 12:33:42  host: uh62.internetdsl.tpnet.pl

  Swoboda zmian jest trochę kosztowna bo cytuję: "w przypadku dezaktywacji danej usługi niewykorzystane złotówki nie przechodzą na kolejny okres, a ich wartość nie podlega zwrotowi"

 • 0

  58. ~WIGOR  2006-06-18 12:45:39  host: aks2.internetdsl.tpnet.pl

  Jestem doktorem polonistyki, ale przedrzec sie przez oferte - dramat. Rezygnuje od razu

 • 0

  59. ~uzytkownik  2007-02-21 22:34:04  host: public-gprs90638.centertel.pl

  Nie jestem zadowolony z uslogi, gdyz notorycznie, co miesiac mimo oplacanych rachunkow srodki z mojego konta sa zabierane, a na moim koncie pojawia sie debet wysokosci kilkunastu zlotzch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 0

  60. ~asia nr  2007-03-22 10:27:13  host: ejc202.internetdsl.tpnet.pl

  szkoda ze nie mozna sprawdzic stan konta

 • 0

  61. ~GoŚkA  2007-05-11 17:49:43  host: host-81-190-38-170.szczecin.mm.pl

  mam pytanie;/ od paru dni jestem w tej ofercie;/ i to co robicie jest poprostu żąłosne;/ mam 20 godzin za darmo z jedną wybraną osobą. rozmawiałam z nią zaledwie 7 minut po czym ponownie sprawdziłam konto. wszytsko było ok... przez jakies 2 godziny nie kożystałam z telefonu a kiedy sprawdziłam stan konta był mniejszy o 7 zła;/ TO JEST KRADZIEŻ!!!! Prosze o szybka odpowiedź;/!!!!!

 • 0

  62. ~śmieszna  2007-05-12 10:01:29  host: koszwaly.attu.pl

  dlaczego nie ma promocji na pakiety sms . jest jeden pakiet 100sms/50mms ale to mało na pakiet 500sms trzeba doładować dodatkowo konto kartą zdrapką.te oferty są żałosne

 • 0

  63. ~doda  2007-07-16 18:02:17  host: dvg210.internetdsl.tpnet.pl

  1na rozmowa 20 sek kosztowała mnie 2 zł to jest skandal najgorsza sieć jaka istnieje może ktoś wyciągnie z tego wniosek

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-80-198-173.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

W jaki sposób najczęściej oglądasz transmisje meczów piłki nożne podczas tegorocznego mundialu?

Jakość i płynność gry - tego online szukają kibice

 

Zobacz wynik | Opinie (0)

Archiwum Ankiet