Telekomunikacja jak na dłoni

Newsletter

Newsletter

Administratorem Twoich danych osobowych jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 (wejście F). Dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji: abi@comperia.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi newslettera, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na realizację usługi newslettera. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usługi newslettera. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów prowadzonej przez Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 (wejście F), usługi newslettera. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Regulamin Świadczenia usługi "Newsletter"

  1. Wydawcą usługi "Newsletter" jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie.
  2. Przedmiotem usługi jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email użytkownika, cyklicznej i bezterminowej informacji w postaci listu elektronicznego, zwanej dalej Newsletterem.
  3. Usługa Newslettera dostępna na stronie www.telepolis.pl jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu.
  4. Newsletter wysyłany jest codziennie.
  5. Newsletter zawiera zajawki informacji z serwisu www.telepolis.pl.
  6. Zamówienie przez użytkownika Newslettera następuje poprzez dodanie adresu email na stronie www.telepolis.pl/newsletter,1,9,0.html oraz na aktywowaniu linku zawartego w wiadomości elektronicznej wysłanej automatycznie na podany adres email. Po dokonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera.
  7. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika (aktywacja przesłanego linku), skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 2 dniach od daty zgłoszenia.
  8. Korzystanie z usługi Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  9. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wypisanie adresu email na stronie www.telepolis.pl/newsletter,1,9,0.html. Link ten podawany jest także w każdej stopce wiadomości. Po rezygnacji z Newslettera podany adres e-mail jest usuwany i nie jest dalej przetwarzany przez Comperia.pl S.A.
  10. Adres e-mail podany przez użytkownika dla celów subskrypcji Newslettera, nie będzie przekazywany podmiotom trzecim.