Telekomunikacja jak na dłoni

Newsletter

Newsletter

Regulamin Świadczenia usługi "Newsletter"

 1. Wydawcą usługi "Newsletter" jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie.
 2. Przedmiotem usługi jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email użytkownika, cyklicznej i bezterminowej informacji w postaci listu elektronicznego, zwanej dalej Newsletterem.
 3. Usługa Newslettera dostępna na stronie www.telepolis.pl jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu.
 4. Newsletter wysyłany jest codziennie.
 5. Newsletter zawiera zajawki informacji z serwisu www.telepolis.pl, może także zawierać reklamy.
 6. Zamówienie przez użytkownika Newslettera następuje poprzez dodanie adresu email na stronie www.telepolis.pl/newsletter,1,9,0.html oraz na aktywowaniu linku zawartego w wiadomości elektronicznej wysłanej automatycznie na podany adres email. Po dokonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera.
 7. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika (aktywacja przesłanego linku), skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 2 dniach od daty zgłoszenia.
 8. Zamówienie Newslettera oznacza również zgodę na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających treści reklamowe.
 9. Korzystanie z usługi Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 10. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wypisanie adresu email na stronie www.telepolis.pl/newsletter,1,9,0.html. Link ten podawany jest także w każdej stopce wiadomości.
 11. Adres e-mail podany przez użytkownika dla celów subskrypcji Newslettera, nie będzie przekazywany podmiotom trzecim.