Kara za zerwanie umowy w Neostradzie

PostNapisane: 21 wrz 2013, o 12:42
przez Lukasz XYZ
Witam

Czy kara za zerwanie umowy przed czasem jest rzeczywiście tak wysoka jak mówią niektórzy, że wynosi kilka tysięcy? Jak to jest np w Neostradzie bo nie bardzo rozumiem te punkty regulaminu umowa była przedłużona:

W przypadku rozwiązania umowy przez TP z winy Konsumenta lub jej rozwiązania przez Konsumenta przed upływem okresu
na jaki umowa została zawarta, Konsument zostanie obciążony karą umowną w wysokości określonej w ust. 7 pkt 1),
związaną z przyznaną w ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty aktywacyjnej i instalacyjnej, pomniejszoną o proporcjonalną
jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania (dotyczy Konsumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1)).
11. Ponadto w przypadku rozwiązania umowy przez TP z winy Konsumenta lub jej rozwiązania przez Konsumenta przed
upływem okresu na jaki umowa została zawarta lub przedłużona, gdy zgodnie z jej warunkami przedłużenie nastąpiło
na kolejny czas określony, Konsument zostanie obciążony karą umowną, związaną z przyznaną w ramach Promocji ulgą
w zakresie opłaty abonamentowej, w wysokości liczonej jako suma opłat abonamentowych określonych w Tabeli nr 1,
pozostałych do zakończenia okresu na jaki umowa została zawarta lub przedłużona, nie wyższą jednak niż wysokość
przyznanej Ulgi, określonej w Tabeli nr 2, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy
lub aneksu do umowy do dnia jej rozwiązania.


Regulamin mojej oferty

PostNapisane: 21 wrz 2013, o 13:27
przez Maniek99
Sęk w tym że są różne interpretacje tych zapisów, a rzecznicy operatorów nie chcą się do żadnej przyznać.
Zadzwoń na infolinie, zapytaj o karę na konkretny dzień to się dowiesz.

PostNapisane: 23 wrz 2013, o 16:33
przez m_w
napisz jaką masz opcję neostrady(z tv,czy bez) i jaką prędkość oraz do/od kiedy umowa to Ci powiem ile mniej więcej będzie kary

PostNapisane: 26 wrz 2013, o 12:10
przez mareitta12
Każda sieć się zabezpiecza i trzeba dokładnie czytać umowę, moim zdaniem fajnie jakby konsultanci mówili o tym podczas oferowania usług, niestety niedoczekanie nasze ...